TOP 50 softverskih tvrtki prema prihodima, ukupan rast gotovo 30 posto

TOP 50 softverskih tvrtki prema prihodima, ukupan rast gotovo 30 posto
DepositPhotos / Ilustracija

Podaci o poslovanju softverskih tvrtki u prošloj poslovnoj godini pokazuju kako je zabilježen rast od 29,92 posto na gotovo 20,24 milijarde kuna čime ovaj segment čini više od 50 posto ukupnog ICT tržišta odnosno točnije 50,99 posto. Prosječni godišnji rast od 2016. do 2021. godine bilježi se rast od čak 16,05 posto što je zaista impresivan podatak.

Prema podacima koje je pripremio Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirala ekipa ICTbusiness.info  vidljivo je da u prošloj godini uvjerljivo najveći u softverskom segmentu prema prihodima Ericsson Nikola Tesla s 1,55 milijardi kuna i rastom u prošloj godini u odnosu na 2020. godinu od 7,73 posto. U razdoblju od pet godina od 2017. do 2021. godine prosječni godišnji rast je 1,04 posto. Na drugom mjestu je King ICT s rastom od 13,66 posto na 722,87 milijuna kuna. Pritom je King ICT zabilježio rast od 3,67 posto. Na trećem mjestu je Combis koji je u zabilježio pad prihoda od 28,19 posto na 559,53 milijuna kuna. Pritom je u pet godina prosječni godišnji rast negativan i iznosi 3,49 posto.

Na četvrtom mjestu je Span s 548,98 milijuna kuna ostvarenih prihoda u 2021. godini i rastom na godišnjoj razini od 31,3 posto. U pet godina od 2017. do 2021. godine 14,14 posto.

Prvih pet zaključuje Infobip, jedini domaći ICT jednorog, ali samo za poslovanje u Hrvatskoj bilježi rast prihoda od 31,92 posto na 456,34 milijuna kuna. Pritom je Infobip u posljednjih pet godina prosječno godišnje rasta 34,44 posto.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica za analizu. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 17 tisuća tvrtki.

 

TOP 50 tvrtki u segmentu softvera prema prihodima u Hrvatskoj u 2021. godini

 

Tvrtka

2020

2021

YoY 2021/2020

1.

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

1.443.648.300,00

1.555.196.200,00

7,73%

2.

KING ICT d.o.o.

636.016.500,00

722.867.500,00

13,66%

3.

COMBIS d.o.o.

779.183.700,00

559.528.100,00

-28,19%

4.

SPAN d.d.

418.102.000,00

548.980.000,00

31,30%

5.

INFOBIP d.o.o.

345.924.400,00

456.339.200,00

31,92%

6.

NETS CEE d.o.o.

325.032.000,00

351.382.700,00

8,11%

7.

APIS IT d.o.o.

322.596.200,00

348.637.300,00

8,07%

8.

NANOBIT d.o.o.

444.913.600,00

307.119.200,00

-30,97%

9.

ASBISC-CR d.o.o.

224.961.500,00

284.550.700,00

26,49%

10.

TRI PLUS GRUPA d.o.o.

118.402.700,00

252.403.000,00

113,17%

11.

NOOVO INTERNET d.o.o.

87.000.100,00

223.533.600,00

156,93%

12.

mStart plus d.o.o.

192.067.800,00

205.022.600,00

6,74%

13.

EFT-Usluge d.o.o.

96.609.100,00

200.647.500,00

107,69%

14.

Atos IT Solutions and Services d.o.o.

197.241.700,00

189.854.600,00

-3,75%

15.

CompING d.o.o.

187.183.300,00

183.820.000,00

-1,80%

16.

DANIELI-SYSTEC d.o.o.

171.989.400,00

180.889.100,00

5,17%

17.

iStyle d.o.o.

116.575.900,00

177.514.500,00

52,27%

18.

ASSECO SEE d.o.o.

150.848.700,00

167.995.000,00

11,37%

19.

IN2 d.o.o.

168.058.700,00

163.279.900,00

-2,84%

20.

CROZ d.o.o.

150.266.200,00

163.150.000,00

8,57%

21.

QUANTUM CREST d.o.o.

54.739.100,00

149.476.400,00

173,07%

22.

MICROSOFT HRVATSKA d.o.o.

89.824.200,00

148.460.800,00

65,28%

23.

EXCLUSIVE NETWORKS CROATIA d.o.o.

117.976.500,00

139.316.600,00

18,09%

24.

PET MINUTA d.o.o.

78.938.900,00

114.970.700,00

45,65%

25.

AXILIS d.o.o.

82.529.300,00

114.806.700,00

39,11%

26.

PLAVI TIM d.o.o.

106.060.600,00

114.596.800,00

8,05%

27.

INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o.

41.708.300,00

111.356.500,00

166,99%

28.

INFINUM d.o.o.

80.115.500,00

102.992.800,00

28,56%

29.

SAP d.o.o.

78.722.900,00

102.520.700,00

30,23%

30.

SEDAM IT d.o.o.

87.539.100,00

100.674.400,00

15,01%

31.

Erste Group IT HR d.o.o.

101.897.100,00

98.909.200,00

-2,93%

32.

Q d.o.o.

52.661.000,00

98.363.300,00

86,79%

33.

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o.

99.452.800,00

96.036.700,00

-3,43%

34.

AIRCASH d.o.o.

27.491.900,00

91.315.400,00

232,15%

35.

HT PRODUKCIJA d.o.o.

69.820.000,00

89.057.800,00

27,55%

36.

ECCOS-INŽENJERING d.o.o.

114.229.300,00

87.859.200,00

-23,09%

37.

SETCOR d.o.o.

57.113.900,00

83.969.700,00

47,02%

38.

Sofa IT d.o.o.

41.807.800,00

83.081.600,00

98,72%

39.

WEB IT d.o.o.

37.528.200,00

83.023.100,00

121,23%

40.

NEOS d.o.o.

67.430.500,00

72.286.500,00

7,20%

41.

Microblink d.o.o.

62.041.700,00

69.105.900,00

11,39%

42.

GDi d.o.o.

45.317.300,00

68.640.300,00

51,47%

43.

Omega software d.o.o.

78.518.100,00

67.974.500,00

-13,43%

44.

ACQUISITUM MAGNUM d.o.o.

57.665.200,00

67.918.600,00

17,78%

45.

Cloudsense d.o.o.

60.119.200,00

66.000.300,00

9,78%

46.

404 d.o.o.

52.975.500,00

65.435.700,00

23,52%

47.

POSLOVNA INTELIGENCIJA d.o.o.

59.032.900,00

65.327.000,00

10,66%

48.

ReversingLabs d.o.o.

61.053.300,00

65.210.300,00

6,81%

49.

NTH Mobile d.o.o.

45.901.800,00

65.174.400,00

41,99%

50.

HSM-INFORMATIKA d.o.o.

54.764.100,00

64.748.700,00

18,23%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info

 

Kretanje prihoda uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 50 tvrtki u segmentu softvera u razdoblju od 2017. do 2020. godine

 

Tvrtka

2017

2018

2019

2020

2021

YoY 2018/2017

YoY 2019/2018

YoY 2020/2019

YoY 2021/2020

CAGR

1.

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

1.492.039.400,00

1.418.472.300,00

1.569.090.700,00

1.443.648.300,00

1.555.196.200,00

-4,93%

10,62%

-7,99%

7,73%

1,04%

2.

KING ICT d.o.o.

625.785.700,00

816.886.100,00

764.140.700,00

636.016.500,00

722.867.500,00

30,54%

-6,46%

-16,77%

13,66%

3,67%

3.

COMBIS d.o.o.

644.982.300,00

663.678.300,00

761.900.500,00

779.183.700,00

559.528.100,00

2,90%

14,80%

2,27%

-28,19%

-3,49%

4.

SPAN d.d.

323.442.500,00

353.774.700,00

341.162.500,00

418.102.000,00

548.980.000,00

9,38%

-3,57%

22,55%

31,30%

14,14%

5.

INFOBIP d.o.o.

139.689.100,00

178.687.200,00

267.426.500,00

345.924.400,00

456.339.200,00

27,92%

49,66%

29,35%

31,92%

34,44%

6.

NETS CEE d.o.o.

255.696.600,00

333.169.100,00

392.344.100,00

325.032.000,00

351.382.700,00

30,30%

17,76%

-17,16%

8,11%

8,27%

7.

APIS IT d.o.o.

209.309.500,00

225.993.900,00

279.808.500,00

322.596.200,00

348.637.300,00

7,97%

23,81%

15,29%

8,07%

13,60%

8.

NANOBIT d.o.o.

53.745.500,00

138.566.700,00

197.969.400,00

444.913.600,00

307.119.200,00

157,82%

42,87%

124,74%

-30,97%

54,61%

9.

ASBISC-CR d.o.o.

218.238.500,00

203.157.100,00

198.826.300,00

224.961.500,00

284.550.700,00

-6,91%

-2,13%

13,14%

26,49%

6,86%

10.

TRI PLUS GRUPA d.o.o.

21.900.400,00

36.117.800,00

138.814.400,00

118.402.700,00

252.403.000,00

64,92%

284,34%

-14,70%

113,17%

84,25%

11.

NOOVO INTERNET d.o.o.

8.419.900,00

8.457.700,00

61.347.000,00

87.000.100,00

223.533.600,00

0,45%

625,34%

41,82%

156,93%

126,99%

12.

mStart plus d.o.o.

146.008.400,00

192.067.800,00

205.022.600,00

31,55%

6,74%

13.

EFT-Usluge d.o.o.

177.323.600,00

236.811.300,00

277.039.800,00

96.609.100,00

200.647.500,00

33,55%

16,99%

-65,13%

107,69%

3,14%

14.

Atos IT Solutions and Services d.o.o.

125.044.700,00

124.193.800,00

177.059.600,00

197.241.700,00

189.854.600,00

-0,68%

42,57%

11,40%

-3,75%

11,00%

15.

CompING d.o.o.

206.750.500,00

221.851.500,00

207.307.400,00

187.183.300,00

183.820.000,00

7,30%

-6,56%

-9,71%

-1,80%

-2,90%

16.

DANIELI-SYSTEC d.o.o.

123.430.400,00

159.154.400,00

166.797.000,00

171.989.400,00

180.889.100,00

28,94%

4,80%

3,11%

5,17%

10,03%

17.

iStyle d.o.o.

79.058.300,00

79.032.700,00

95.151.300,00

116.575.900,00

177.514.500,00

-0,03%

20,39%

22,52%

52,27%

22,41%

18.

ASSECO SEE d.o.o.

167.863.200,00

99.063.400,00

131.559.700,00

150.848.700,00

167.995.000,00

-40,99%

32,80%

14,66%

11,37%

0,02%

19.

IN2 d.o.o.

165.560.900,00

166.368.900,00

186.082.400,00

168.058.700,00

163.279.900,00

0,49%

11,85%

-9,69%

-2,84%

-0,35%

20.

CROZ d.o.o.

128.712.100,00

129.615.200,00

157.092.600,00

150.266.200,00

163.150.000,00

0,70%

21,20%

-4,35%

8,57%

6,11%

21.

QUANTUM CREST d.o.o.

43.961.500,00

76.812.400,00

112.723.300,00

54.739.100,00

149.476.400,00

74,73%

46,75%

-51,44%

173,07%

35,79%

22.

MICROSOFT HRVATSKA d.o.o.

111.010.600,00

104.317.400,00

145.633.300,00

89.824.200,00

148.460.800,00

-6,03%

39,61%

-38,32%

65,28%

7,54%

23.

EXCLUSIVE NETWORKS CROATIA d.o.o.

55.997.400,00

85.290.100,00

107.286.100,00

117.976.500,00

139.316.600,00

52,31%

25,79%

9,96%

18,09%

25,59%

24.

PET MINUTA d.o.o.

40.667.600,00

45.524.300,00

61.315.400,00

78.938.900,00

114.970.700,00

11,94%

34,69%

28,74%

45,65%

29,67%

25.

AXILIS d.o.o.

9.260.400,00

16.506.500,00

35.440.000,00

82.529.300,00

114.806.700,00

78,25%

114,70%

132,87%

39,11%

87,64%

26.

PLAVI TIM d.o.o.

69.071.800,00

72.637.700,00

89.888.200,00

106.060.600,00

114.596.800,00

5,16%

23,75%

17,99%

8,05%

13,49%

27.

INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o.

41.708.300,00

111.356.500,00

166,99%

28.

INFINUM d.o.o.

31.433.600,00

46.550.400,00

58.394.400,00

80.115.500,00

102.992.800,00

48,09%

25,44%

37,20%

28,56%

34,54%

29.

SAP d.o.o.

81.942.100,00

84.356.900,00

84.534.900,00

78.722.900,00

102.520.700,00

2,95%

0,21%

-6,88%

30,23%

5,76%

30.

SEDAM IT d.o.o.

119.589.200,00

117.934.100,00

106.200.300,00

87.539.100,00

100.674.400,00

-1,38%

-9,95%

-17,57%

15,01%

-4,21%

31.

Erste Group IT HR d.o.o.

99.335.600,00

96.433.300,00

99.404.200,00

101.897.100,00

98.909.200,00

-2,92%

3,08%

2,51%

-2,93%

-0,11%

32.

Q d.o.o.

15.334.400,00

23.218.600,00

35.642.600,00

52.661.000,00

98.363.300,00

51,42%

53,51%

47,75%

86,79%

59,14%

33.

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o.

102.028.200,00

103.097.700,00

104.709.500,00

99.452.800,00

96.036.700,00

1,05%

1,56%

-5,02%

-3,43%

-1,50%

34.

AIRCASH d.o.o.

617.500,00

1.652.800,00

5.078.000,00

27.491.900,00

91.315.400,00

167,66%

207,24%

441,39%

232,15%

248,72%

35.

HT PRODUKCIJA d.o.o.

32.014.600,00

49.156.300,00

64.805.600,00

69.820.000,00

89.057.800,00

53,54%

31,84%

7,74%

27,55%

29,15%

36.

ECCOS-INŽENJERING d.o.o.

79.210.000,00

90.446.300,00

94.306.100,00

114.229.300,00

87.859.200,00

14,19%

4,27%

21,13%

-23,09%

2,62%

37.

SETCOR d.o.o.

31.812.800,00

50.826.100,00

60.103.900,00

57.113.900,00

83.969.700,00

59,77%

18,25%

-4,97%

47,02%

27,46%

38.

Sofa IT d.o.o.

9.092.700,00

18.937.900,00

36.495.700,00

41.807.800,00

83.081.600,00

108,28%

92,71%

14,56%

98,72%

73,86%

39.

WEB IT d.o.o.

2.258.200,00

7.542.700,00

9.070.300,00

37.528.200,00

83.023.100,00

234,01%

20,25%

313,75%

121,23%

146,24%

40.

NEOS d.o.o.

42.595.300,00

54.356.000,00

69.025.800,00

67.430.500,00

72.286.500,00

27,61%

26,99%

-2,31%

7,20%

14,14%

41.

Microblink d.o.o.

18.547.700,00

27.404.100,00

44.307.600,00

62.041.700,00

69.105.900,00

47,75%

61,68%

40,02%

11,39%

38,93%

42.

GDi d.o.o.

33.514.400,00

40.045.700,00

44.880.900,00

45.317.300,00

68.640.300,00

19,49%

12,07%

0,97%

51,47%

19,63%

43.

Omega software d.o.o.

37.716.000,00

55.319.800,00

69.294.200,00

78.518.100,00

67.974.500,00

46,67%

25,26%

13,31%

-13,43%

15,87%

44.

ACQUISITUM MAGNUM d.o.o.

45.658.200,00

49.904.600,00

47.189.000,00

57.665.200,00

67.918.600,00

9,30%

-5,44%

22,20%

17,78%

10,44%

45.

Cloudsense d.o.o.

57.641.700,00

64.174.600,00

68.294.200,00

60.119.200,00

66.000.300,00

11,33%

6,42%

-11,97%

9,78%

3,44%

46.

404 d.o.o.

40.127.500,00

60.830.700,00

58.256.800,00

52.975.500,00

65.435.700,00

51,59%

-4,23%

-9,07%

23,52%

13,00%

47.

POSLOVNA INTELIGENCIJA d.o.o.

38.279.800,00

55.502.300,00

54.726.700,00

59.032.900,00

65.327.000,00

44,99%

-1,40%

7,87%

10,66%

14,30%

48.

ReversingLabs d.o.o.

26.011.200,00

48.694.100,00

63.259.200,00

61.053.300,00

65.210.300,00

87,20%

29,91%

-3,49%

6,81%

25,83%

49.

NTH Mobile d.o.o.

39.930.100,00

41.227.600,00

45.866.900,00

45.901.800,00

65.174.400,00

3,25%

11,25%

0,08%

41,99%

13,03%

50.

HSM-INFORMATIKA d.o.o.

29.181.100,00

38.134.900,00

50.611.800,00

54.764.100,00

64.748.700,00

30,68%

32,72%

8,20%

18,23%

22,05%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info