Telekomi oštro po SDP-ovom šašavom i prilično protuzakonitom prijedlogu

Telekomi oštro po SDP-ovom šašavom i prilično protuzakonitom prijedlogu
DepositPhotos / Ilustracija

I telekomi imaju što reći o suludoj ideji SDP-a u Zagrebu, za koju prema informacijama koje imamo nikome zapravo nije jasno kako je nastala ili možda jest pa se neće priznati. U kuloarima se govori da su to zaigrali neki SDP-ovci koji su se i prije na nekim drugim funkcijama borili protiv 5G, a čak su i radili u telekom industriji, no o tome nekom drugom prilikom. S telekom tržišta dobili smo zanimljiv odgovor, anoniman ali dovoljno jasan - oni nisu normalni.

Pitali smo uz HAKOM i sva tri domaća telekom operatora što oni misle o ovakvoj ideji sa zaključkom koji je gradski SDP uputio i koji smo već secirali na osnovu zakonske regulative, pokazali što HAKOM misli, a sada vrijedi vidjeti i što telekomi o tome misle.

Iz Tele2 ističu da operatori pokretnih komunikacija elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu (EKI) grade u skladu sa propisima iz područja zaštite zdravlja ljudi, elektroničkih komunikacija te gradnje i prostornog planiranja.

„Jedan od važnih propisa koji uređuje područje gradnje i prostornog planiranje jest  Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (Uredba) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Uredba je na snazi od 2012. godine. Kako bi se EKI razvijala po propisanim i ujednačenim pravilima za cijelo područje Republike Hrvatske a imajući na umu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja te gospodarski razvoj, gradovi, općine i županije trebale su svoje prostorne planove prilikom prve izmjene nakon što je Uredba donesena uskladiti s Uredbom, u suprotnom se primjenjuje Uredba neposredno. Nadalje, bez dopuštenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) nije moguće provoditi testiranja mreže, kao niti puštati u rad opremu za koju ne postoji dozvola za uporabu izdana od strane Ministarstva zdravstva na temelju mjerenja elektromagnetskih polja“, objašnjavaju iz Tele2.

Pritom napominju da jedinice lokalne i regionalne samouprave koje nisu uskladile svoje prostorne planove sa Uredbom ugrožavaju razvoj infrastrukture koja je od presudne važnosti za razvoj gospodarstva i usluga (pogotovo u ovom nepredvidivom, kriznom vremenu).

„Ukazujemo i na sudsku praksu iz koje nedvojbeno proizlazi da su se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja dužne pridržavati propisa kojima se regulira planiranje i izgradnja EKI. Što se tiče odnosa Uredbe i dokumenta prostornog uređenja iz rješenja Ustavnog suda broj U-II-2392/2014 jasno proizlazi da prednost u primjeni ima upravo Uredba, odnosno da jedinice lokalne i područne samouprave nisu ovlaštene u svom samoupravnom djelokrugu, konkretno dokumentima prostornog uređenja, ograničavati razvoj EKI kao infrastrukture od interesa ne samo za Republiku Hrvatsku nego i za zajedničko tržište Europske unije. Nadalje, navedena odluka otklonila je i sve dvojbe oko navodne štetnosti elektromagnetskog zračenja te time potvrdila argumente na koje telekom operatori ukazuju već duže vrijeme“, ističu iz Tele2.

Unatoč tome nadležna tijela lokalnih vlasti koja nisu uskladila svoje dokumente prostornog uređenja s Uredbom odbijaju izdavati dozvole i/ili suglasnosti na projektnu dokumentaciju za gradnju EKI, a takav je nažalost slučaj i Grad Zagreb, upozoravaju iz Tele2.

„Takvom se praksom ograničava i onemogućava razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Zagreba, koja je u funkciji digitalizacije društva i poticanja rasta ne samo lokalnog, već i nacionalnog gospodarstva, budući da je Zagreb najveće gospodarsko središte Hrvatske. Operatori postupaju po propisanim pravilima i u dijelu koji se tiču brige o okolišu i zdravlju pa je bilo kakva obustava razvoja 5G infrastrukture, sukladne važećim propisima i u okviru zadanih parametara, od strane lokalne zajednice neutemeljena i predstavlja zaustavljanje gospodarske aktivnosti, digitalizacije i korištenja digitalnih usluga u svakodnevnom životu, što bi moglo donijeti dugoročnu štetu ukupnom hrvatskom razvoju“, zaključuju iz Tele2.

Iz drugog po veličini domaćeg telekom operatora A1 Hrvatska ističu da u poslovanju uvijek poštuje sve zakone te su sve lokacije na kojima se testira 5G mreža u skladu sa zakonom i ostalim relativnim propisima. Izgradnji infrastrukture kompanija pristupa temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kojim se propisuju uvjeti izgradnje elektroničke komunikacijske opreme (EKI), kao i temeljem Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koju je donijela Vlada RH, a koja propisuje mjerila za izradu te uvjete i način planiranja iste infrastrukture u dokumentima prostornog uređenja, pojašnjavaju iz A1 Hrvatska i dodaju da stoga je GUP Grada Zagreba, prilikom njegova donošenja 2016. godine, bilo nužno uskladiti s odredbama iste Uredbe.

„Obvezu usklađivanja dokumenata prostornog uređenja s predmetnom Uredbom potvrdila je ustavno-sudska i upravno-sudska praksa. Tako upravno-sudska praksa potvrđuje obvezu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u svojim dokumentima prostornog uređenja planiraju EKI i drugu povezanu opremu na način koji ne odstupa od Uredbe. U odnosu na pozivanje Grada Zagreba na Ustavom zajamčeno pravo na lokanu samoupravu ističemo da upravo iz recentne ustavno-sudske prakse proizlazi da se isto pravo ne može tumačiti na način da je lokalna samouprava potpuno slobodna u reguliranju pitanja koja se odnose na potrebe građana na njenom području te da iste ovlasti jedinica lokalne samouprave nisu i ne mogu biti imune na interese od općeg značenja za sve građane RH. Dakle, u odnosu na prostorno planiranje EKI prednost u primjeni ima Uredba Vlade s kojom su jedinice lokalne samouprave obvezne uskladiti dokumente prostornog uređenja“, ističu iz A1 Hrvatska.

GUP Grada Zagreba nije usklađen s Uredbom Vlade, te kao takav ne samo da ograničava, nego i onemogućuje razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Zagreba, tvrde u A1 Hrvatska i ističu da je EKI zakonskim propisima određena infrastrukturom od interesa za RH, koja je kao takva u funkciji digitalizacije društva i poticanja rasta nacionalnog gospodarstva kroz razvoj informacijskog društva i društva znanja te da uz ovako ograničavajuće odredbe dokumenata prostornog uređenja RH neće biti u mogućnosti odgovoriti na potrebe digitalnog društva niti ostvariti napredak na ljestvici digitalne konkurentnosti.

Iz najjačeg domaćeg telekoma HT-a poručuju da posluju u skladu s pozitivnim propisima i s jasnim ciljem osiguravanja dostupnosti mobilnih usluga korisnicama, što se pogotovo u proteklim mjesecima potvrdilo ključnim za normalno funkcioniranje i poslovanje.

„Sve bazne postaje mobilnih mreža Hrvatskog Telekoma su razvijene, testirane i puštene u rad u skladu s međunarodnim standardima i zahtjevima i sve bazne postaje u mobilnim mrežama HT-a posjeduju rješenje za uporabu koje izdaje Ministarstvo zdravstva. Također, mjerenja razina elektromagnetskih polja pokazuju da su izmjerene vrijednosti daleko niže od propisanih graničnih razina“, zaključuju u HT-u.