TELEKOM TRŽIŠTE

Broj korisnika mobilne telefonije nastavlja rast

Broj korisnika mobilne telefonije nastavlja rast
Fotolia / Ilustracija

Iako je prema podacima domaćeg telekom regulatora HAKOM-a u posljednjem kvartalu prošle godine u odnosu na kvartal ranije pao broj korisnika za 3,19 posto u posljednjem je četvrtom kvartalu na godišnjoj razini broj korisnika povećan 1,84 posto na 4,56 milijuna. Pritom je gustoća korisnika javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj mreži povećan na godišnjoj razini od 1,84 postotna poena na ukupno na kraju 2023. godine 117,84 posto.

Broj privatnih korisnika povećan je 1,31 posto na 3,73 posto od čega je broj korisnika bez ugovora odnosno prepaid korisnika manji 5,95 posto na 1,52 milijuna. Broj privatnih korisnika s ugovorom povećan je 6,97 posto na 2,21 milijuna.  

Broj poslovnih korisnika veći je 4,29 posto na 829,5 tisuća korisnika.