Mobilna telefonija

Provedeno prvo neovisno mjerenje kvalitete mreža pokretnih komunikacija u Hrvatskoj, HT ukupno najbolji

Provedeno prvo neovisno mjerenje kvalitete mreža pokretnih komunikacija u Hrvatskoj, HT ukupno najbolji
Mjernom kampanjom bilo je obuhvaćeno 29 gradova i 3900 kilometara cesta i autocesta
Dražen Tomić / Tomich Productions

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dala je izmjeriti kvalitetu usluga u pokretnim javnim elektroničkim komunikacijskim mrežama na području Republike Hrvatske za 2023. Riječ je o prvom ovakvom neovisnom mjerenju, a za HAKOM ga je provela njemačka tvrtka NET CHECK GmbH početkom ove godine.

Mjerenje kvalitete usluge u pokretnim javnim elektroničkim uslugama pokazalo je da su ukupne performanse mreža hrvatskih operatera na jednakoj razini kao i kod ostalih europskih operatora.

Nešto slabiji ukupni rezultat vidljiv je kod Telemach-a, uglavnom zbog nedostatka govorne usluge koja se ostvaruje preko mreže četvrte generacije (VoLTE - Voice over LTE (4G)).

Mreža Hrvatskog Telekoma na testu je pokazala najbolje performanse kad se promatra usluga podatkovnog prijenosa podataka te je ostvarila 19 bodova više od A1 i preko 20 bodova više od Telemach-a.

Najbolje rezultate, kad je riječ o govornim uslugama, pokazao je A1, koji ima pet bodova više od Hrvatskog Telekoma te preko 40 bodova više od Telemach-a. S obzirom na daljnji razvoj mreža i uvođenje 5G-a, bit će zanimljivo vidjeti sljedeće rezultate testiranja mobilnih mreža na području Republike Hrvatske kao i promjene koje će uslijediti.

Mjernom kampanjom bilo je obuhvaćeno 29 gradova i 3900 kilometara cesta i autocesta na području RH, odnosno područje na kojemu živi preko 50 posto ukupne populacije ili približno dva milijuna stanovnika. Mjerno izvješće o kvaliteti usluga u pokretnim javnim elektroničkim komunikacijskim mrežama dostupno je na poveznici, a HAKOM će ovakva mjerenja provoditi i u budućnosti i javno ih objavljivati.

Mjerenja su obavljena pomoću mjerne opreme postavljene na krovovima vozila, a testirane su performanse govornih i podatkovnih usluga. Prikupljeno je oko 2500 uzoraka za govorne te preko 24 tisuće uzoraka za podatkovne usluge po svakom operatoru.

Analiza prikupljenih podataka rađena je prema metodologiji koju su propisali BEREC (Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije) i ITU (Međunarodna telekomunikacijska unija), a cilj mjerenja bio je predstaviti stvarno iskustvo na način kako ga doživljavaju korisnici usluga.

Mjerenje je pokazalo da su performanse hrvatskih mobilnih mreža i dalje vrlo visoke te da su operatori nastavili ulagati u razvoj i podizati prijenosne kapacitete i kvalitetu uz istovremeno ulaganje u nove tehnologije. Ovo mjerenje i sva buduća mjerenja će operatorima pomoći poboljšati svoje usluge, pogotovo u područjima na kojima im je rezultat ispao slabiji nego su očekivali ili željeli.

Podsjetimo, neovisna mjerenja kvalitete mobilnih usluga HAKOM je dosad pružao isključivo putem prikupljenih podataka iz mobilne aplikacije HAKOMetar Plus za mjerenje brzina u mobilnoj mreži i ostalih parametara kvalitete mobilne usluge. Mjerne podatke kod HAKOMmetra Plus anonimizirano kreiraju sami korisnici svaki put kad negdje odluče izmjeriti kvalitetu te se ovi podaci pojedinačno i skupno prikazuju unutar aplikacije, uključujući i georeferencirano na karti Hrvatske, dok se promet koji generira HAKOMetar tijekom mjerenja ne uračunava u tarifni limit korisnika za prvih deset mjerenja u tekućem mjesecu (ostale slične aplikacije troše raspoloživu količinu podataka unutar tarife).