HT: Zakonska regulativa bazne stanice stavlja u jednostavne građevine

HT: Zakonska regulativa bazne stanice stavlja u jednostavne građevine

Foto: Antonio Jularić

Nakon što smo obradili sve institucije, na red su došli i telekomi pa tako iz HT-a ističu kako za gradnju baznih stanica lokacijska dozvola i građevinska dozvola nisu potrebne i to za antenske stupove i antenske prihvate na postojećim građevinama budući da je sve propisano Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima.

Izgradnja se vrši temeljem glavnog projekta i potvrda glavnog projekta od nadležnih javnopravnih tijela. Antenski stupovi moraju se postavljati u EKI zonama (EKI - elektronička komunikacijska infrastruktura) koje su definirane nadležnim prostornim planom i Uredbom o mjerilima razvoja EKI i druge postavljene opreme, pojašnjavaju iz HT-a.

Antenski prihvati na postojećim građevinama nisu prostorno planska kategorija, a što je propisano također Uredbom o mjerilima razvoja EKI i druge postavljene opreme. Prije postavljanja izvora ovlaštena pravna osoba izrađuje proračun očekivanih razina EM polja, te izdaje mišljenje o udovoljavanju propisanim uvjetima. Na temelju podnesenog zahtjeva, uz koji su priloženi navedeni proračun i mišljenje, Ministarstvo zdravstva korisniku izvora izdaje suglasnost za postavljanje izvora.

Nakon izgradnje prijavljuje se pokusni rad bazne stanice tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete. U svrhu obavljanja prvih mjerenja korisnik izvora može taj izvor pustiti u rad uz prijavu Ministarstvu zdravstva o početku puštanja u pogon. U roku od tri mjeseca nakon puštanja u rad izvora ovlaštena pravna osoba provodi prva mjerenja razina EM polja, te izdaje mišljenje o udovoljavanju propisanim uvjetima. Na temelju podnesenog zahtjeva, uz koji su priloženi navedeno mjerenje i mišljenje, Ministarstvo zdravstva korisniku izvora izdaje odobrenje za uporabu izvora.

Na temelju prijave planiranog početka rada bazne stanice, HAKOM izdaje Potvrdu o usklađenosti bazne stanice s propisanim vrijednostima EM polja. Nakon ishođenja prethodna dva dokumenta te uz ostalu dokumentaciju vezanu uz izgradnju potrebno je temeljem Zakona o gradnji i Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima ishoditi uporabnu dozvolu, zaključuju u HT-u.

Još iz kategorije

Njemačka će dozvoliti Huaweiju sudjelovanje u izgradnji 5G mreža

Njemačka će dozvoliti Huaweiju sudjelovanje u izgradnji 5G mreža

18.10.2019. komentiraj

Kineski tehnološki gigant Huawei ipak s krajem godine ide prema pozitivnijim vijestima vezanima uz svoje poslovanje, što potvrđuju ranije informacije o blažim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država te posljednje informacije o tome da će ipak biti dio njemačke tranzicije na mobilne mreže pete generacije (5G).

Projekt RUNE predstavljen hrvatskim telekom operatorima

Projekt RUNE predstavljen hrvatskim telekom operatorima

17.10.2019. komentiraj

Tvrtka RUNE Crow, u kongresnom centru Forum Zagreb, hrvatskim telekom operatorima predstavila projekt RUNE (Rural network), kojeg provodi na području Republike Hrvatske.  Projekt RUNE pokrenut je s ciljem osiguranja ultra-brze širokopojasne optičke infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije). S izgradnjom na područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps.

HT dobio kaznu od 28,1 milijuna kuna

HT dobio kaznu od 28,1 milijuna kuna

17.10.2019. komentiraj

Visoki trgovački sud odbio je žalbu najjačeg domaćeg telekoma HT-a i odredio kaznu u visini od 28,1 milijuna kuna jer je 2015 i 2016. kršio odredbe zakona o elektroničkim komunikacijama jer nije dostavljao potrebnu dokumentaciju telekom regulatoru HAKOM-u.