HT: Zakonska regulativa bazne stanice stavlja u jednostavne građevine

HT: Zakonska regulativa bazne stanice stavlja u jednostavne građevine

Foto: Antonio Jularić

Nakon što smo obradili sve institucije, na red su došli i telekomi pa tako iz HT-a ističu kako za gradnju baznih stanica lokacijska dozvola i građevinska dozvola nisu potrebne i to za antenske stupove i antenske prihvate na postojećim građevinama budući da je sve propisano Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima.

Izgradnja se vrši temeljem glavnog projekta i potvrda glavnog projekta od nadležnih javnopravnih tijela. Antenski stupovi moraju se postavljati u EKI zonama (EKI - elektronička komunikacijska infrastruktura) koje su definirane nadležnim prostornim planom i Uredbom o mjerilima razvoja EKI i druge postavljene opreme, pojašnjavaju iz HT-a.

Antenski prihvati na postojećim građevinama nisu prostorno planska kategorija, a što je propisano također Uredbom o mjerilima razvoja EKI i druge postavljene opreme. Prije postavljanja izvora ovlaštena pravna osoba izrađuje proračun očekivanih razina EM polja, te izdaje mišljenje o udovoljavanju propisanim uvjetima. Na temelju podnesenog zahtjeva, uz koji su priloženi navedeni proračun i mišljenje, Ministarstvo zdravstva korisniku izvora izdaje suglasnost za postavljanje izvora.

Nakon izgradnje prijavljuje se pokusni rad bazne stanice tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo posebne uvjete. U svrhu obavljanja prvih mjerenja korisnik izvora može taj izvor pustiti u rad uz prijavu Ministarstvu zdravstva o početku puštanja u pogon. U roku od tri mjeseca nakon puštanja u rad izvora ovlaštena pravna osoba provodi prva mjerenja razina EM polja, te izdaje mišljenje o udovoljavanju propisanim uvjetima. Na temelju podnesenog zahtjeva, uz koji su priloženi navedeno mjerenje i mišljenje, Ministarstvo zdravstva korisniku izvora izdaje odobrenje za uporabu izvora.

Na temelju prijave planiranog početka rada bazne stanice, HAKOM izdaje Potvrdu o usklađenosti bazne stanice s propisanim vrijednostima EM polja. Nakon ishođenja prethodna dva dokumenta te uz ostalu dokumentaciju vezanu uz izgradnju potrebno je temeljem Zakona o gradnji i Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima ishoditi uporabnu dozvolu, zaključuju u HT-u.

Još iz kategorije

Tele2 Hrvatska ostvario snažan rast prihoda i ogroman skok dobiti

Tele2 Hrvatska ostvario snažan rast prihoda i ogroman skok dobiti

17.07.2019. komentiraj

Treći po veličini domaći telekom operator Tele2 Hrvatska ostvario je u prvih šest mjeseci ove godine 595 milijuna kruna prihoda uz rast od 12,1 posto. Istovremeno je dobit prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) porasla 179 posto na 254 milijuna švedskih kruna.

A1 Hrvatska sasvim solidan u prvom polugodištu 2019. godine

A1 Hrvatska sasvim solidan u prvom polugodištu 2019. godine

16.07.2019. komentiraj

Drugi po veličini domaći telekom operater A1 Hrvatska u prvih šest mjeseci ove godine ostvario je 208,6 milijuna eura prihoda i rast od 1,4 posto. Istovremeno je ostvaren i rast dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) od 6,8 posto na 66,6 milijuna eura.

HAKOM donio nove odluke značajne za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga

HAKOM donio nove odluke značajne za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga

12.07.2019. komentiraj

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na sjednici održanoj u petak, 12. srpnja donijelo je dvije odluke značajne za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga. Donesena je odluka o dodjeli dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra trgovačkom društvu Odašiljači i veze i to za multiplekse M1 i M2 na području Republike Hrvatske i L1 na lokalnim područjima.