HAKOM objavio privremeno rješenje, pozvao na dostavu mišljenja oko HT-ova preuzimanja EVO TV-a i za to vrijeme zaustavio proces

HAKOM objavio privremeno rješenje, pozvao na dostavu mišljenja oko HT-ova preuzimanja EVO TV-a i za to vrijeme zaustavio proces

Foto: Goran Matošević / Tomich Productions

Domaći telekomunikacijski regulator HAKOM očekivano je objavio privremeno rješenje u kojem je zaustavio nastavak, odnosno završetak preuzimanja tvrtke kćeri Hrvatske pošte HP Produkcija odnosno branda EVO TV od strane najjačeg domaćeg telekomunikacijskog operatera. Pritom je poslan i javni poziv na očitovanje na koje je moguće poslati svoje komentare do kraja siječnja ove godine.

HT je kupnjom tvrtke HP produkcija odnosno branda EVO TV trebao preuzeti njihovu DVB-T uslugu odnosno digitalno zemaljsko emitiranje TV signala i to dodati svojem postojećem portfelju usluga televizije koju nudi pod brandom MaxTV.

Iako su u tom privremenom mišljenju izbačeni dijelovi te je ono kao takvo ipak šturo jer nedostaju neke brojke o poslovanju aktera uključenih u ovo preuzimanje vidljivo je kako se HAKOM na to odlučio iz nekoliko razloga. Ipak prije toga treba istaknuti kako je istovremeno poslao i Javni poziv za dostavu mišljenja na zajedničku prijavu koncentracije Hrvatskog Telekoma d.d. i HP-Hrvatske pošte d.d. u vidu stjecanja 100% udjela u temeljnom kapitalu HP Produkcije d.o.o. od strane Hrvatskog Telekoma d.d.

Hrvatski Telekom d.d. (HT) i HP-Hrvatska pošta d.d. (HP) su, sukladno članku 68. stavku 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama, dostavili 27. studenog 2018. zajedničku prijavu koncentracije u vidu stjecanja 100% udjela u temeljnom kapitalu društva HP Produkcija d.o.o. (HPP) od strane HT-a. Temeljem navedenog zahtjeva HAKOM je 4. siječnja 2019. donio privremeno rješenje (KLASA: UP/I-344-01/18-08/02; URBROJ: 376-11-19-11) kojim je ocijenio da bi koncentracija HT-a i HPP-a mogla imati značajan učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu te da se do okončanja postupaka privremeno zabranjuje HT-u i HP-u poduzimanje radnji u cilju dovršetka koncentracije.
U privremenom rješenju stoji da je neovisno o podnesenoj prijavi, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je zaprimila i podnesak A1 Hrvatska u kojem se izražava zabrinutost zbog  učinka  predmetne  koncentracije  na tržišno  natjecanje  te  navodi  kako je  A1 također izrazio želju za kupnjom EvoTv-a, što je komercijalni naziv za uslugu koju, zajedno s HP-om i društvom Odašiljači i veze (OiV) pruža HP Produkcija.

Nadalje razvidno je kako je početkom prosinca prošle godine HAKOM tražio dodatna pojašnjenja od HT-a i Hrvatske pošte, dok je sredinom prosinca zatražio i očitovanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Zatraženo je očitovanje o tome treba li HT-ovu namjeru preuzimanja 100%-tnog udjela u temeljnom kapitalu HPP-a promatrati isključivo kroz tržište digitalne zemaljske naplatne televizije ili ju je potrebno promatrati i kroz tržište naplatne televizije koje obuhvaća i uslugu televizije putem različitih platformi (kabelska televizija (KTV), televizija utemeljena na IP protokolu (IPTV), satelitska televizija (SAT TV)). Također, zatraženo je očitovanje je li tržište digitalne zemaljske naplatne televizije potrebno promatrati i kroz povezana tržišta poput tržišta širokopojasnog pristupa internetu, stoji u privremenom rješenju.

Uzevši u obzir raspoloživost radiofrekvencijskog spektra za novim multipleksima, zatraženo je očitovanje je li mogućnost ulaska na tržište potencijalnog novog operatora dovoljna za daljnji razvoj djelotvornog tržišnog natjecanja ili treba uzeti u obzir i razdoblje koje je potencijalnom novom operatoru potrebno da navedenu uslugu ponudi na tržištu, pojašnjavaju u HAKOM u privremenom rješenju i dodaju da je zatraženo očitovanje o utjecaju predložene koncentracije na ispunjenje mjera i uvjeta iz rješenja AZTN-a kojim je koncentracija između poduzetnika HT i OT-Optima Telekom d.d. ocijenjena uvjetno dopuštenom.

HAKOM je zatražio i očitovanje od Agencije za elektroničke medije (AEM) o tome podliježe li promjena vlasničke strukture u HPP-u i obvezi prijave iz članka 57. Zakona o elektroničkim medijima te, ako da, vodi li Vijeće za elektroničke medije postupak ocjene dopuštenosti koncentracije u smislu Zakona o elektroničkim medijima.

Vezano uz zatražena očitovanja od AZTN-a i AEM-a, HAKOM je obavijestio HT kako postoji mogućnost da, zbog složenih činjeničnih i pravnih okolnosti koncentracije, postupak ocjene prijave možda neće biti dovršen u roku od 30 dana od dana dostave prijave.

U privremenom rješenju HAKOM, donosi se i detaljno mišljenje AZTN-a koje je dostavljeno sa zadnjim danom prošle godine u kojem Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja upućuje na primjenu Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta (NN br. 9/11), a u odnosu na kriterije za ocjenu dopuštenosti koncentracije iz nadležnosti AZTN-a upućuje na primjenu Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (NN br. 38/11), osobito njenog članka 16.

AZTN dalje u svojem očitovanju navodi primjere iz svoje prakse vezano uz ocjenu dopuštenosti koncentracija između poduzetnika koji su operatori elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Tako, AZTN navodi da je u predmetu ocjene koncentracije HT-a i OT-Optima Telekoma d.d. ocijenio koncentraciju uvjetno dopuštenom te prihvatio mjere i uvjete HT-a kako bi se otklonili negativni učinci te koncentracije na tržišno natjecanje. Nadalje, AZTN je donio rješenje o djelomičnom ukidanju navedenog rješenja te rješenje u postupku ocjene koncentracije OT-Optima Telekom d.d. i H1 Telekom d.d., kojim je prihvatio mjere i uvjete OT-a kako bi se otklonili negativni učinci te koncentracije na tržišno natjecanje.

Pritom ponovno treba istaknuti kako je EU preporučio državnim tvrtkama odnosno tvrtkama u državnom vlasništvu da se riješe svog neosnovnog poslovanja (non-core) što u slučaju Hrvatske pošte znači upravo EVO TV usluga odnosno prodaja tvrtke HP Produkcija. U borbi na tržištu, Hrvatska pošta se odlučila da prihvati HT-ovu ponudu, a kako je razvidno iz privremenog rješenja HAKOM-a u igri je bio i A1 Hrvatska.

Sigurno je da će HAKOM imati pune ruke posla, ali i AZTN dok se ne donese odluka o tome hoće li se i pod kojim uvjetima dopustiti HT preuzimanje HP Produkcije odnosno EVO TV-a. Još jednom treba naglasiti da ovdje imamo s jedne strane preporuke o prodaji od strane EU, a s druge strane problem koji ističe HAKOM a to je koncentracija.

Još iz kategorije

Hrvatski Telekom zabilježio rast dobiti 3,4 posto, ali i pad prihoda 1,3 posto

Hrvatski Telekom zabilježio rast dobiti 3,4 posto, ali i pad prihoda 1,3 posto

26.04.2019. komentiraj

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni u prva tri mjeseca 2019. iznose 1.775 milijuna kuna, odnosno realizacija je za 1,3 posto manja nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuje najnovije poslovnoizvješće najjačeg domaćeg telekoma HT-a za prvi kvartal ove godine koji je posljednji pod upravljanje dosadašnjeg predsjednika Uprave Davora Tomaškovića kojeg je od 1.travnja naslijedio Konstantinos Nempis.

Optima Telekom u prvom tromjesečju 2019. povećala prihode 2 posto i dobit 16,3 posto

Optima Telekom u prvom tromjesečju 2019. povećala prihode 2 posto i dobit 16,3 posto

26.04.2019. komentiraj

Optima Telekom Grupa u prvom tromjesečju 2019. godine nastavlja sa stabilnim poslovanjem uz ostvarenje ukupnih poslovnih prihoda od 136,7 milijuna kuna ili 2 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Operativna dobit EBITDA prije jednokratnih stavki i nakon najmova porasla je za 16,3 posto na 28,6 milijuna kuna, uz porast EBITDA marže koja iznosi 20,9 posto, što je 2,6 postotnih bodova više u usporedbi s godinom ranije.

Suradnja za razvoj širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima Hrvatske

Suradnja za razvoj širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima Hrvatske

24.04.2019. komentiraj

Ericsson Nikola Tesla i tvrtka RUNE Crow potpisali su ugovor vezan uz implementaciju pristupa širokopojasne svjetlovodne mreže u ruralnim područjima Istarske i Primorsko-goranske županije. Rural Network Project (RUNE) je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na razini Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem jedinstvene prekogranične svjetlovodne mreže. Izgradnjom mreže u ruralnim područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom i gdje ne postoji komercijalni interes postojećih davatelja internetskih usluga,