AZTN: Nismo još pokrenuli postupak ocjene koncentracije HT i HP Produkcija oko EVO TV-a na inicijativu A1 Hrvatska

AZTN: Nismo još pokrenuli postupak ocjene koncentracije HT i HP Produkcija oko EVO TV-a na inicijativu A1 Hrvatska

AZTN je 26. studenoga prošle godine zaprimio podnesak od poduzetnika A1 Hrvatska, vezan uz koncentraciju koja uključuje HT-ovo preuzimanje tvrtke kćeri Hrvatske pošte HP Produkcija koja upravlja EVO TV-om. Taj podnesak AZTN  smatra inicijativom za pokretanje postupka po službenoj dužnosti i o toj inicijativi će odlučiti meritorno u propisanom zakonskom roku od dana zaprimanja inicijative (članak 38. stavak 5. ZZTN-a) odnosno najkasnije u roku od 6 mjeseci.

AZTN posebno naglašava kako još nije pokrenuo postupak ocjene predmetne koncentracije, već trenutno samo razmatra inicijativu A1 i o toj inicijativi može odlučiti na dva načina i to prvi da može pokrenuti postupak samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. ZZTN-a,  ili ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 17. ZZTN-a, inicijativa podnositelja će se odbaciti. O odluci AZTN-a o predmetnoj inicijativi, AZTN će promptno obavijestiti javnost nakon njenog donošenja i objaviti ju na svojim mrežnim stranicama.

AZTN u pravilu pokreće postupak ocjene koncentracija na temelju prijave sudionika koncentracija.

Samo iznimno, u tri slučaja propisanim člankom 38. stavkom 2. ZZTN-a, AZTN može pokrenuti postupak ocjene koncentracije po službenoj dužnosti http://www.aztn.hr/uploads/documents/tn/zakonodavni_okvir/ZZTN_procisceni-tekst.pdf.

Sukladno članku 17. ZZTN-a, sudionici koncentracije obvezni su AZTN-u prijaviti svaku namjeru provedbe koncentracije, samo ako su kumulativno ispunjeni uvjeti koji se odnose na njihove ukupno ostvarene godišnje prihode kako na svjetskom, tako i na hrvatskom tržištu.

Navedeni članak ZZTN-a uređuje sljedeće ukupan godišnji konsolidirani prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga (dalje: ukupan prihod) na svjetskom tržištu, treba iznositi najmanje jednu milijardu kuna sukladno financijskim izvješćima za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji, ako najmanje jedan sudionik koncentracije ima sjedište i/ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, u Republici Hrvatskoj, sukladno financijskim izvještajima treba iznositi najmanje 100.000.000 kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.

Ako su navedeni uvjeti ispunjeni na oba tržišta na svjetskom i hrvatskom) tada su sudionici koncentracije obvezni podnijeti prijavu namjere koncentracije na ocjenu AZTN-u, pojašnjavaju na upit ICTbusiness.info u agenciji.

U konkretnom slučaju, sudionici predmetne koncentracije nisu prijavili namjeru njene provedbe na ocjenu AZTN-u, već su prema saznanjima AZTN-a, predmetnu transakciju prijavili sektorskom regulatoru HAKOM-u, koji o njoj odlučuje u okviru svojih ovlasti primjenom propisa o elektroničkim komunikacijama.

AZTN kao opći regulator, surađuje s HAKOM-om kao sektorskim regulatorom, tako će i u ovom slučaju predmetne koncentracije, na zahtjev HAKOM-a, surađivati davanjem svog mišljenja.

Još iz kategorije

Suradnja za razvoj širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima Hrvatske

Suradnja za razvoj širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima Hrvatske

24.04.2019. komentiraj

Ericsson Nikola Tesla i tvrtka RUNE Crow potpisali su ugovor vezan uz implementaciju pristupa širokopojasne svjetlovodne mreže u ruralnim područjima Istarske i Primorsko-goranske županije. Rural Network Project (RUNE) je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na razini Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem jedinstvene prekogranične svjetlovodne mreže. Izgradnjom mreže u ruralnim područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom i gdje ne postoji komercijalni interes postojećih davatelja internetskih usluga,

Tele2 Hrvatska u prvom kvartalu ostvario rast prihoda 9,7 posto, dobit uzletila 3,6 puta

Tele2 Hrvatska u prvom kvartalu ostvario rast prihoda 9,7 posto, dobit uzletila 3,6 puta

24.04.2019. komentiraj

Poslovni rezultati trećeg po veličini domaći telekom operatora Tele2 Hrvatska za prvi kvartal 2019. godine pokazuju nastavak pozitivnih trendova jer je prihod  porastao 9,7 posto na 475 milijuna švedskih kruna. Istovremeno je dobit prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) porasla čak 3,6 puta(360 posto) na 199 milijuna švedskih kruna na kraju prvog tromjesečja ove godine.

Nepovratna promjena na telekom tržištu

Nepovratna promjena na telekom tržištu

23.04.2019. komentiraj

Telekomunikacijska industrija nalazi se na prekretnici, promjena koja dolazi je 5G koja će rezultirati velikim korisničkim zahtjevima za brzim pristupom internetu koji će tada korisnici stalno očekivati. Tako nešto neće biti nimalo jednostavno ispuniti jer je riječ o sasvim novoj paradigmi mobilnog pristupa internetu koji može biti iskorišten i za pokrivanje područje gdje optika jednostavno za telekome nije isplativa.