TOP 50 domaćih softverskih izvoznika čine gotovo 80 posto ukupne vrijednosti domaćeg ICT izvoza

TOP 50 domaćih softverskih izvoznika čine gotovo 80 posto ukupne vrijednosti domaćeg ICT izvoza

Foto: DepositPhotos / Ilustracija

Snaga domaće softverske industrije posebno se ogleda u činjenici da s ukupno 8,831 milijarde kuna vrijednog izvoza u 2021. godini oni čine točno 78,43 posto ukupne vrijednosti domaćeg izvoza cijele ICT industrije. Softverska industrija zabilježila je pritom rast od 52,13 posto što samo dodatno dokazuje snagu ovog segmenta.

Prema podacima koje je pripremio Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirala ekipa ICTbusiness.info  vidljivo je da u prošloj godini uvjerljivo najveći u softverskom segmentu prema izvozu je Ericsson Nikola Tesla s 1,11 milijardi kuna i rastom u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu od 4,7 posto. Na petogodišnjoj razini prosječno rast je 2,74 posto.

Na drugom mjestu je jedini domaći ICT jednorog Infobip s izvozom od 434,5 milijuna kuna i rastom od 31,22 posto u odnosu na prijašnju poslovnu godinu. U pet godina od 2017. godine do 2021. godine Infobip bilježi prosječni godišnji rast izvoza od 33,98 posto. Na trećem mjestu je Span s 355,99 milijuna kuna izvoza i rastom od 44,69 posto. Oni su u pet godina prosječno rasli kada aje riječ o izvozu 21,71 posto.

Na četvrtom mjestu je Nanobit, koji je prodan prije gotovo dvije godine i bilježi pad izvoza od 24,46 posto na 300 milijuna kuna. Njima je u pet godina prosječno godišnje izvoz ipak rastao 56,41 posto.

Prvih pet zaključuje Tri Plus grupa, koja stoji iza domaćeg rješenja za automatizaciju zgrada Zipato, koja je prodana američkoj korporaciji s 247,4 milijuna kuna. Njihov je rast u prošloj godini 125,23 posto kada je riječ o izvozu. U pet godina rasli du prosječno godišnje od 2017. do 2021. godine čak 90,32 posto.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica za analizu. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 17 tisuća tvrtki.

TOP 50 tvrtki u segmentu softvera prema izvozu u Hrvatskoj u 2021. godini

 

Tvrtka

2020

2021

YoY 2021/2020

1.

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

1.060.555.600,00

1.110.413.100,00

4,70%

2.

INFOBIP d.o.o.

331.131.500,00

434.495.800,00

31,22%

3.

SPAN d.d.

246.045.300,00

355.992.100,00

44,69%

4.

NANOBIT d.o.o.

398.266.000,00

300.848.500,00

-24,46%

5.

TRI PLUS GRUPA d.o.o.

109.826.500,00

247.367.000,00

125,23%

6.

DANIELI-SYSTEC d.o.o.

166.404.600,00

167.736.000,00

0,80%

7.

NETS CEE d.o.o.

121.536.400,00

150.425.000,00

23,77%

8.

QUANTUM CREST d.o.o.

54.563.000,00

148.576.700,00

172,30%

9.

MICROSOFT HRVATSKA d.o.o.

102.385.500,00

122.504.400,00

19,65%

10.

PET MINUTA d.o.o.

75.956.500,00

112.325.300,00

47,88%

11.

ASBISC-CR d.o.o.

78.175.600,00

107.012.000,00

36,89%

12.

AXILIS d.o.o.

75.744.300,00

103.752.200,00

36,98%

13.

NOOVO INTERNET d.o.o.

30.957.600,00

94.775.600,00

206,15%

14.

ASSECO SEE d.o.o.

80.881.400,00

91.703.300,00

13,38%

15.

Q d.o.o.

28.242.000,00

90.509.600,00

220,48%

16.

WEB IT d.o.o.

36.175.900,00

81.519.700,00

125,34%

17.

Sofa IT d.o.o.

32.193.700,00

78.354.600,00

143,38%

18.

INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o.

27.113.700,00

72.755.900,00

168,34%

19.

Cloudsense d.o.o.

60.018.000,00

64.939.400,00

8,20%

20.

Microblink d.o.o.

53.944.000,00

64.502.600,00

19,57%

21.

INFINUM d.o.o.

25.697.800,00

63.791.900,00

148,24%

22.

ReversingLabs d.o.o.

59.830.100,00

62.226.600,00

4,01%

23.

C.M.G.C. d.o.o.

59.862.400,00

60.684.100,00

1,37%

24.

IBM iX Croatia d.o.o.

45.809.200,00

56.873.700,00

24,15%

25.

Framos Technologies d.o.o.

26.447.300,00

53.872.700,00

103,70%

26.

TYPEQAST d.o.o.

33.050.100,00

53.022.900,00

60,43%

27.

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o.

53.043.200,00

51.786.500,00

-2,37%

28.

mStart plus d.o.o.

45.598.400,00

49.489.500,00

8,53%

29.

AMPLEXOR Adriatic d.o.o.

50.530.300,00

49.109.700,00

-2,81%

30.

VERSO ALTIMA d.o.o.

38.383.300,00

48.835.200,00

27,23%

31.

Superology d.o.o.

20.077.400,00

47.441.900,00

136,30%

32.

Photomath d.o.o.

23.482.900,00

43.829.700,00

86,65%

33.

MONO d.o.o.

37.541.000,00

41.297.300,00

10,01%

34.

Visage Technologies d.o.o.

28.787.600,00

40.852.700,00

41,91%

35.

Tipico Sports Services d.o.o.

34.460.800,00

40.612.800,00

17,85%

36.

EXCLUSIVE NETWORKS CROATIA d.o.o.

22.094.300,00

39.569.400,00

79,09%

37.

Barrage d.o.o.

25.240.000,00

38.379.800,00

52,06%

38.

IOLAP d. o. o.

0,00

37.787.600,00

39.

Emil Frey Digital d.o.o.

27.468.000,00

37.174.900,00

35,34%

40.

Maurer Electronics Split d.o.o.

28.253.300,00

35.989.700,00

27,38%

41.

NTH Mobile d.o.o.

14.411.700,00

34.993.100,00

142,81%

42.

VESTIGO d.o.o.

31.972.200,00

34.898.100,00

9,15%

43.

HSM-INFORMATIKA d.o.o.

23.256.100,00

34.624.800,00

48,88%

44.

GlobalLogic Croatia d.o.o.

29.616.000,00

32.343.900,00

9,21%

45.

dSPACE engineering d.o.o.

25.675.600,00

32.098.400,00

25,02%

46.

CROZ d.o.o.

28.123.100,00

32.064.400,00

14,01%

47.

INFOSYS LIMITED, d.d.

28.540.000,00

28.530.800,00

-0,03%

48.

Enea Software d.o.o.

23.940.200,00

28.097.600,00

17,37%

49.

Atos Convergence Creators d.o.o.

25.762.600,00

27.346.700,00

6,15%

50.

Erste Group IT HR d.o.o.

29.790.900,00

27.144.700,00

-8,88%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info

 

Kretanje izvoza uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 50 tvrtki u segmentu softvera u razdoblju od 2017. do 2020. godine

 

Tvrtka

2017

2018

2019

2020

2021

YoY 2018/2017

YoY 2019/2018

YoY 2020/2019

YoY 2021/2020

CAGR

1.

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

996.560.800,00

998.217.600,00

1.056.866.500,00

1.060.555.600,00

1.110.413.100,00

0,17%

5,88%

0,35%

4,70%

2,74%

2.

INFOBIP d.o.o.

134.844.100,00

166.764.200,00

257.817.600,00

331.131.500,00

434.495.800,00

23,67%

54,60%

28,44%

31,22%

33,98%

3.

SPAN d.d.

162.208.700,00

172.217.500,00

205.383.900,00

246.045.300,00

355.992.100,00

6,17%

19,26%

19,80%

44,69%

21,71%

4.

NANOBIT d.o.o.

50.263.300,00

135.342.300,00

193.599.200,00

398.266.000,00

300.848.500,00

169,27%

43,04%

105,72%

-24,46%

56,41%

5.

TRI PLUS GRUPA d.o.o.

18.854.300,00

32.946.800,00

133.053.000,00

109.826.500,00

247.367.000,00

74,74%

303,84%

-17,46%

125,23%

90,32%

6.

DANIELI-SYSTEC d.o.o.

121.434.500,00

155.012.600,00

162.631.400,00

166.404.600,00

167.736.000,00

27,65%

4,91%

2,32%

0,80%

8,41%

7.

NETS CEE d.o.o.

94.508.200,00

143.797.200,00

168.547.800,00

121.536.400,00

150.425.000,00

52,15%

17,21%

-27,89%

23,77%

12,32%

8.

QUANTUM CREST d.o.o.

43.818.600,00

76.657.000,00

112.604.200,00

54.563.000,00

148.576.700,00

74,94%

46,89%

-51,54%

172,30%

35,70%

9.

MICROSOFT HRVATSKA d.o.o.

90.105.500,00

127.533.800,00

119.149.900,00

102.385.500,00

122.504.400,00

41,54%

-6,57%

-14,07%

19,65%

7,98%

10.

PET MINUTA d.o.o.

39.085.500,00

44.035.700,00

59.618.000,00

75.956.500,00

112.325.300,00

12,67%

35,39%

27,41%

47,88%

30,20%

11.

ASBISC-CR d.o.o.

67.997.900,00

69.192.300,00

64.958.400,00

78.175.600,00

107.012.000,00

1,76%

-6,12%

20,35%

36,89%

12,00%

12.

AXILIS d.o.o.

8.596.500,00

15.875.300,00

31.905.900,00

75.744.300,00

103.752.200,00

84,67%

100,98%

137,40%

36,98%

86,39%

13.

NOOVO INTERNET d.o.o.

2.602.500,00

2.792.600,00

19.742.100,00

30.957.600,00

94.775.600,00

7,30%

606,94%

56,81%

206,15%

145,66%

14.

ASSECO SEE d.o.o.

32.511.200,00

42.363.600,00

65.394.200,00

80.881.400,00

91.703.300,00

30,30%

54,36%

23,68%

13,38%

29,59%

15.

Q d.o.o.

14.948.300,00

22.450.400,00

33.921.800,00

28.242.000,00

90.509.600,00

50,19%

51,10%

-16,74%

220,48%

56,86%

16.

WEB IT d.o.o.

0,00

5.613.600,00

8.227.500,00

36.175.900,00

81.519.700,00

46,56%

339,69%

125,34%

17.

Sofa IT d.o.o.

9.081.600,00

18.526.000,00

35.811.000,00

32.193.700,00

78.354.600,00

103,99%

93,30%

-10,10%

143,38%

71,39%

18.

INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o.

27.113.700,00

72.755.900,00

168,34%

19.

Cloudsense d.o.o.

0,00

0,00

64.874.900,00

60.018.000,00

64.939.400,00

-7,49%

8,20%

20.

Microblink d.o.o.

16.344.400,00

21.995.700,00

39.515.400,00

53.944.000,00

64.502.600,00

34,58%

79,65%

36,51%

19,57%

40,95%

21.

INFINUM d.o.o.

20.343.800,00

32.954.000,00

41.791.600,00

25.697.800,00

63.791.900,00

61,99%

26,82%

-38,51%

148,24%

33,07%

22.

ReversingLabs d.o.o.

24.200.300,00

48.233.400,00

62.972.700,00

59.830.100,00

62.226.600,00

99,31%

30,56%

-4,99%

4,01%

26,63%

23.

C.M.G.C. d.o.o.

24.769.400,00

42.502.800,00

52.598.200,00

59.862.400,00

60.684.100,00

71,59%

23,75%

13,81%

1,37%

25,11%

24.

IBM iX Croatia d.o.o.

18.849.700,00

32.766.300,00

37.997.500,00

45.809.200,00

56.873.700,00

73,83%

15,97%

20,56%

24,15%

31,80%

25.

Framos Technologies d.o.o.

12.498.800,00

12.276.100,00

15.030.800,00

26.447.300,00

53.872.700,00

-1,78%

22,44%

75,95%

103,70%

44,09%

26.

TYPEQAST d.o.o.

0,00

0,00

26.071.700,00

33.050.100,00

53.022.900,00

26,77%

60,43%

27.

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o.

50.593.500,00

53.008.900,00

54.869.200,00

53.043.200,00

51.786.500,00

4,77%

3,51%

-3,33%

-2,37%

0,58%

28.

mStart plus d.o.o.

7.191.500,00

45.598.400,00

49.489.500,00

534,06%

8,53%

29.

AMPLEXOR Adriatic d.o.o.

32.794.400,00

38.905.200,00

43.686.100,00

50.530.300,00

49.109.700,00

18,63%

12,29%

15,67%

-2,81%

10,62%

30.

VERSO ALTIMA d.o.o.

43.704.700,00

59.496.100,00

47.438.300,00

38.383.300,00

48.835.200,00

36,13%

-20,27%

-19,09%

27,23%

2,81%

31.

Superology d.o.o.

6.404.300,00

11.386.300,00

14.283.000,00

20.077.400,00

47.441.900,00

77,79%

25,44%

40,57%

136,30%

64,98%

32.

Photomath d.o.o.

5.755.300,00

9.351.800,00

15.537.900,00

23.482.900,00

43.829.700,00

62,49%

66,15%

51,13%

86,65%

66,12%

33.

MONO d.o.o.

19.642.500,00

22.789.700,00

29.789.800,00

37.541.000,00

41.297.300,00

16,02%

30,72%

26,02%

10,01%

20,42%

34.

Visage Technologies d.o.o.

9.170.600,00

16.857.900,00

22.309.800,00

28.787.600,00

40.852.700,00

83,83%

32,34%

29,04%

41,91%

45,28%

35.

Tipico Sports Services d.o.o.

26.345.000,00

31.200.200,00

35.133.400,00

34.460.800,00

40.612.800,00

18,43%

12,61%

-1,91%

17,85%

11,43%

36.

EXCLUSIVE NETWORKS CROATIA d.o.o.

13.040.900,00

20.003.900,00

20.051.500,00

22.094.300,00

39.569.400,00

53,39%

0,24%

10,19%

79,09%

31,98%

37.

Barrage d.o.o.

6.089.800,00

34.760.700,00

34.283.500,00

25.240.000,00

38.379.800,00

470,80%

-1,37%

-26,38%

52,06%

58,44%

38.

IOLAP d. o. o.

15.070.000,00

19.101.100,00

21.333.900,00

0,00

37.787.600,00

26,75%

11,69%

25,84%

39.

Emil Frey Digital d.o.o.

857.700,00

12.287.500,00

21.255.500,00

27.468.000,00

37.174.900,00

1332,61%

72,98%

29,23%

35,34%

156,58%

40.

Maurer Electronics Split d.o.o.

7.089.400,00

16.610.900,00

22.266.800,00

28.253.300,00

35.989.700,00

134,31%

34,05%

26,89%

27,38%

50,10%

41.

NTH Mobile d.o.o.

10.282.700,00

12.800.100,00

16.221.200,00

14.411.700,00

34.993.100,00

24,48%

26,73%

-11,16%

142,81%

35,82%

42.

VESTIGO d.o.o.

17.985.100,00

22.488.200,00

27.950.600,00

31.972.200,00

34.898.100,00

25,04%

24,29%

14,39%

9,15%

18,02%

43.

HSM-INFORMATIKA d.o.o.

9.008.100,00

12.884.500,00

19.338.800,00

23.256.100,00

34.624.800,00

43,03%

50,09%

20,26%

48,88%

40,02%

44.

GlobalLogic Croatia d.o.o.

25.724.900,00

27.705.000,00

28.661.200,00

29.616.000,00

32.343.900,00

7,70%

3,45%

3,33%

9,21%

5,89%

45.

dSPACE engineering d.o.o.

3.664.500,00

18.311.600,00

25.675.600,00

32.098.400,00

399,70%

40,21%

25,02%

46.

CROZ d.o.o.

20.307.000,00

26.064.100,00

43.088.700,00

28.123.100,00

32.064.400,00

28,35%

65,32%

-34,73%

14,01%

12,10%

47.

INFOSYS LIMITED, d.d.

24.668.300,00

19.571.000,00

16.823.400,00

28.540.000,00

28.530.800,00

-20,66%

-14,04%

69,64%

-0,03%

3,70%

48.

Enea Software d.o.o.

15.342.500,00

23.940.200,00

28.097.600,00

56,04%

17,37%

49.

Atos Convergence Creators d.o.o.

67.220.200,00

62.112.600,00

24.109.600,00

25.762.600,00

27.346.700,00

-7,60%

-61,18%

6,86%

6,15%

-20,14%

50.

Erste Group IT HR d.o.o.

30.265.600,00

29.814.900,00

27.535.600,00

29.790.900,00

27.144.700,00

-1,49%

-7,64%

8,19%

-8,88%

-2,68%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info

Još iz kategorije

Broj korisnika beskontaktnih plaćanja raste 60 posto u naredne dvije godine i dosegnut će milijardu korisnika

Broj korisnika beskontaktnih plaćanja raste 60 posto u naredne dvije godine i dosegnut će milijardu korisnika

01.12.2022.

Ukupan broj jedinstvenih korisnika beskontaktnog mobilnog plaćanja dosegnut će 1 milijardu na globalnoj razini do 2024. godine; raste sa 782 milijuna u 2022., što predstavlja rast od 60 posto, prema Juniper Researchu.

Algebra i NATO nagradili najbolje bijele hakere na Security Day natjecanju

Algebra i NATO nagradili najbolje bijele hakere na Security Day natjecanju

30.11.2022.

Na Algebrinom kampusu u subotu je održano Security Day natjecanje na kojem su snage odmjerili najbolji bijeli hakeri u Hrvatskoj. Natjecanje se održalo u tri kategorije prilagođene različitim razinama znanja u kojima su 73 prijavljena maturanta, studenta i ICT profesionalca pokazali svoje vještine u području kibernetičke sigurnosti, a samo natjecanje održano je prema CTF principu (Capture The Flag), s područja kriptografije, reversnog inženjeringa, ranjivosti web aplikacija i operacijskih sustava.

Musk možda želi proizvoditi i pametne telefone

Musk možda želi proizvoditi i pametne telefone

30.11.2022.

Elon Musk je objavio da bi nevoljko krenuo u posao proizvodnje pametnih telefona ako bi se Twitter uklonio iz Appleovih i Googleovih trgovina aplikacijama. Različiti mediji nagađali su kako Apple i Google razmišljaju o odbacivanju Twittera zbog mogućih kršenja pravila vezanih uz distribuciju sadržaja ili bilo kakve buduće promjene u opcijama pretplate.