Telekome očekuje rast prihoda u narednih pet godina

Telekome očekuje rast prihoda u narednih pet godina
DepositPhotos

Ukupni prihodi telekom kompanija u svijetu od mobilnih i fiksnih širokopojasnih usluga porast će 14 posto između 2022. i 2027. i doseći 1,2 trilijuna eura, prema najnovijem istraživanju Omdije. Međutim, mjesečni ARPU (prosječni prihod po korisniku) u kombinaciji s mobilnom i fiksnom širokopojasnom mrežom pasti će za 4,2 posto sa 7,48 eura 2022. na 7,16  eura u 2027.

Na mobilnim tržištima sada je očito da 5G neće biti dovoljan da nadoknadi pad ARPU-a jer korisnici nisu voljni platiti više za njega. Neograničene usluge strujanja podataka i videa u paketu isključivo s 5G ugovorima imale su određeni uspjeh, ali to samo daje industriji iluziju povećanja 5G ARPU-a.

Na tržištima fiksne širokopojasne mreže prijelaz na optička vlakna u većini je slučajeva imao neto pozitivan učinak budući da tehnologija nudi prijeko potrebnu postupnu promjenu kvalitete širokopojasne usluge kod kuće nakon pandemije. Međutim, tržišta s visokom penetracijom optičkih vlakana bilježe značajan pad ARPU-a, poput Francuske, Španjolske i Kine, jer se konkurencija pojačava i ne postoji jasan put monetizacije za korisnike optičkih vlakana nakon prijelaza.

“Ljudi ne kupuju tehnologiju, oni kupuju zabavu uzbudljiva nova iskustva. Postoji pogrešno mišljenje da bi operateri trebali preprodavati tehnologiju koju kupuju izravno kupcima, a to ne funkcionira. Mreža je temelj na kojem inovacija i kreativnost mogu cvjetati poput 4G i mobilnih aplikacija. Nije samo na operaterima da riješe izazov rasta ARPU-a, već i na ostatku ekosustava digitalnih usluga", rekao je Ronan de Renesse, direktor istraživanja u Omdiji.

Omdia predviđa da će 5G imati 5,9 milijardi pretplata u 2027. što je ekvivalentno penetraciji stanovništva od 70,9 posto. Pretplate potrošača na fiksni širokopojasni internet u privatnim kućanstvima isporučene putem vlakana do kuće premašit će 1 milijardu pretplata do 2027. što je ekvivalentno penetraciji kućanstava od 41,9 posto.