TELEKOM TRŽIŠTE - DEREGULACIJA

HAKOM očekuje pad cijena i povećanje broja korisnika

HAKOM očekuje pad cijena i povećanje broja korisnika
Predsjednik Vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen
Dražen Tomić / Tomich Productions

Deregulira se tržište usluga širokopojasnog pristupa koje se pružaju putem svjetlovodnih i kabelskih mreža i u tome segmentu se na dijelu geografskih područja skida HT-u oznaka operatera s pretežitom tržišnom snagom odnosno regulacija cijena, ali se to ne odnosi na pristup internetu putem bakrene parice, ističe za ICTbusiness.info predsjednik Vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen.

Prema njegovim riječima deregulacija nije posljedica diskretne odluke HAKOM-a nego postupka analize tržišta i detaljne geografske analize koja je pokazala da postoje geografska područja u kojima regulacija pristupa HT-ovoj svjetlovodnoj mreži više nije opravdana.

Povećanje utilizacije svjetlovodnih i kabelskih mreža bi moglo otvoriti dodatni prostor snižavanju maloprodajnih cijena ili povećanju ulaganja i to zbog smanjenja jediničnih troškova i povećanja prihoda uslijed povećanja broja korisnika na mrežama, pojašnjava Obljen.

Što za hrvatsko telekom tržište i korisnike znači deregulacija tržišta?

Najprije je potrebno naglasiti da se deregulira samo tržište tzv. velikog kapaciteta (tržište usluga širokopojasnog pristupa koje se pružaju putem svjetlovodnih i kabelskih mreža) i to ne na cijelom području Republike Hrvatske nego samo u određenim geografskim područjima. To su geografska područja za koja je utvrđeno da ne postoje velike i trajne strukturne zapreke za ulazak na tržište, odnosno područja u kojima alternativni operatori imaju ili grade vlastite svjetlovodne i kabelske mreže te u kojima HT više nije dominantan operator. Dakle, deregulacija nije posljedica diskretne odluke HAKOM-a nego postupka analize tržišta i detaljne geografske analize koja je pokazala da postoje geografska područja u kojima regulacija pristupa HT-ovoj svjetlovodnoj mreži više nije opravdana. Dodatno je potrebno naglasiti da HT i dalje ostaje reguliran na tržištu usluga koje se pružaju putem HT-ove bakrene mreže te da je reguliran pristup HT-ovoj kabelskoj kanalizaciji (DTK) koju alternativni operatori koriste za postavljanje vlastitih svjetlovodnih mreža i to na području cijele Republike Hrvatske. Također je potrebno naglasiti da će mali alternativni operatori koji ne grade vlastite mreže, unatoč deregulaciji HT-a, moći pružati usluge krajnjim korisnicima kako putem HT-ove svjetlovodne mreže tako i putem svjetlovodnih mreža koje grade alternativni operatori, jer su svi operatori čije svjetlovodne mreže završavaju kod krajnjih korisnika dužni dati pristup tim mrežama u slučaju kada zbog tehničke nemogućnosti ili ekonomske neisplativosti replikacija te mreže nije moguća (tzv. simetrična regulacija).

Deregulacija će HT-u omogućiti potpunu slobodu u formiranju veleprodajnih i maloprodajnih cijena usluga koje se pružaju putem svjetlovodne mreže u dereguliranim područjima, kao što je imaju alternativni operatori na svojim mrežama. Ta sloboda u formiranju cijena bi mogla dovesti do jačanja tržišne utakmice, smanjenja maloprodajnih cijena te povećanja broj korisnika kako na HT-ovoj svjetlovodnoj mreži tako i na mrežama alternativnih operatora. Povećanje utilizacije svjetlovodnih i kabelskih mreža bi moglo otvoriti dodatni prostor snižavanju maloprodajnih cijena ili povećanju ulaganja i to zbog smanjenja jediničnih troškova i povećanja prihoda uslijed povećanja broja korisnika na mrežama.

Dakle, prema mišljenju HAKOM-a regulacija tržišta gdje ona nije nužna za osiguravanje tržišnog natjecanja ima negativan utjecaj na tržišno natjecanje, ulaganja te u konačnici na krajnje korisnike. S druge strane, ukidanje nepotrebne regulacije će dovesti do povećanja razine tržišnog natjecanja, koja će onda dovesti i do povećanja ulaganja, a u svemu će profitirati i krajnji korisnici jer će u takvim uvjetima dobiti najbolje i najkvalitetnije usluge za najmanju moguću cijenu.

Kakvi su daljnji koraci u deregulaciji?

Odluke o analizama tržišta kojima se deregulira dio geografskih područja usvojene su ovog četvrtka, 27. srpnja 2023. Odredbe o ukidanju postojećih regulatornih obveza HT-u stupaju na snagu četiri mjeseca od usvajanja odluka. Potrebno je naglasiti da se u roku od dvije godine od usvajanja odluka provodi obvezno ažuriranje statusa geografskih jedinica u odnosu na predefinirane kriterije konkurentnosti te će se ovisno o zadovoljenju kriterija geografske jedinice staviti na popis konkurentnih ili nekonkurentnih područja. To znači da neke jedinice koje su trenutno na popisu nekonkurentnih područja mogu postati konkurentne, međutim, može doći i do obrnute situacije da jedinice koje su trenutno konkurentne postanu nekonkurentne te da HT ponovno bude reguliran. Na taj način je povećana regulatorna predvidljivost i ugrađen svojevrsni osigurač u razvoju tržišta.

Hoće li se ovime povećati ulaganja u brzu širokopojasnu infrastrukturu?

HAKOM smatra da nepotrebna regulacija negativno utječe na ulaganja. Stoga bi ukidanje nepotrebne regulacije trebalo imati pozitivan utjecaj na ulaganja.