TELEKOM TRŽIŠTE

Broj internet korisnika nastavlja rast, najviše na optici

Broj internet korisnika nastavlja rast, najviše na optici
Depositphotos / Ilustracija

Najnoviji podaci domaćeg telekom regulatora HAKOM-a pokazuju kako je u drugom kvartalu 2023. godine broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu povećan 6,79 posto na 6,61 milijuna. Pritom su domaći telekom operatori Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska, ali i manjih poput Terrakoma, ProPinga, 4Tel Telekomunikacija, Magic Neta u nepokretnom pristupu imali 2,62 posto rasta na 1,09 milijuna.

Putem bakrene parice je broj korisnika 4,71 posto manji ali ih je i dalje vrlo mnogo odnosno 649,8 tisuća. Broj korisnika bitstream usluge manji je 0,4 posto na 164,28 tisuća.

Snažan rast bilježi broj korisnika svjetlovodne infrastrukture i to čak 32,8 posto na 217,84 tisuća korisnika.

Broj korisnika putem kabelskih mreža veći je tek 0,14 posto i njih je 176,33 tisuće. Korisnika putem bežičnih tehnologija u nepokretnoj mreži je sada 35 tisuća uz rast od 8,41 posto. To su svi oni korisnici koji koriste uređaje sa SIM karticom za pristup internetu u stanu, kući ili vikendici.

Broj priključaka putem satelita i to prije svega Starlinka je povećan na svega 1300 ali to je mnogo više negoli u istom kvartalu prošle godine kada ih gotovo nije bilo.