5G mreža dolazi u prvoj polovici 2021. godine

5G mreža dolazi u prvoj polovici 2021. godine
Dražen Tomić / Tomich Productions

Velika svjetska kriza izazvana korona virusom pomiče i dodjele 5G frekvencijskih spektara za prvu polovicu sljedeće godine, potvrdio je za ICTbusiness.info predsjednik Vijeća Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) Tonko Obuljen.

Prema njegovim riječima domaći regulator elektroničkih komunikacija pomaknuo je i otvaranje druge digitalne dividende za kraj ove godine što rezultira pomicanjem dodjele 5G frekvencija za početak sljedeće godine. U ovom trenutku je to sasvim logičan potez, a Obuljen u intervjuu za ICTbusiness.info ističe kako na javnoj dražbi ponuditi novi frekvencijski pojasevi 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz, dok će dodjela ovisiti o potrebama i ponudama operatora.

Ista će se tehnologija moći upotrebljavati i u svim pojasevima koji se trenutačno već koriste za starije tehnologije mreža pokretnih komunikacija: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz, ističe Obuiljen.

Kada se planira pokretanje dodjele 5G koncesija i frekvencijskih spektara?

Dodjela radiofrekevencijskog spektra namijenjenog za 5G (700 MHz, 3.6 GHz i 26 GHz) planirala se krajem 2020. Zbog COVID-19 epidemije i utjecaja donesenih mjera za suzbijanje epidemije na društvene i gospodarske aktivnosti, prelazak na DVB-T2/HEVC, koji se planirao obaviti u prvoj polovici godine, odgođen je za kraj druge polovice 2020. s čime se prolongiralo i oslobađanje pojasa 700 MHz za širokopojasni bežični pristup. Zbog novonastalih okolnosti i operatori su morali prilagoditi svoje investicijske planove.

Uzimajući u obzir navedeno, HAKOM je odlučio odgoditi dodjelu navedenog spektra za prvu polovicu 2021.

Koji će model biti dodjele radiofrekvencijskih spektara?

Spektar će se dodijeliti javnom dražbom. O detaljima modela ćemo još odlučiti, ali tek nakon provođenja javne rasprave.

Kakvi su planovi o drugoj digitalnoj dividendi koja je preduvjet za 5G?

Prelazak na DVB-T2/HEVC je odgođen za kraj druge polovicu 2020., a time je prolongirano i oslobađanje pojasa 700 MHz za širokopojasni bežični pristup. Na stvarnu raspoloživost tog spektra za upotrebu utječe naravno i situacija u susjednim državama u kojima će televizijski odašiljači prestati raditi na trenutačnim frekvencijama u pojasu 700 MHz nakon hrvatskih odašiljača.

Na kojim frekvencijama će biti 5G, što je s planovima pokrivanja?

Za 5G će se na javnoj dražbi ponuditi novi frekvencijski pojasevi 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz, dok će dodjela ovisiti o potrebama i ponudama operatora. Ista će se tehnologija moći upotrebljavati i u svim pojasevima koji se trenutačno već koriste za starije tehnologije mreža pokretnih komunikacija: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz. Uvjeti za pokrivenost bit će definirani kroz postupak javne dražbe. Svakako ćemo voditi računa o postizanju pokrivenosti teritorija i stanovništva u primjerenim rokovima.

Velika su očekivanja od 5G mreža, za što mislite da će se prvo 5G koristiti?

U zemljama koje su već počele komercijalno koristiti 5G tehnologiju, ona se počela koristiti prvenstveno za poboljšanje širokopojasnog pristupa.

Gaming industrija, odnosno industrija računalnih igara, je najbrže rastuća grana gospodarstva za koju se očekuje da će među prvima iskoristiti napredne mogućnosti 5G tehnologije - razvoj virtualne stvarnosti, velike brzine prijenosa podataka, malo kašnjenje. Mnogi razvojni inženjeri koji rade u ovoj industriji znat će cijeniti prednosti nove tehnologije što će ih sigurno potaknuti da nastave razvijati svoje poslovanje u Hrvatskoj.

Hrvatska ima veliki poljoprivredni potencijal koji trenutno nije dovoljno iskorišten. Jedna od značajnih primjena 5G tehnologije je vezana upravo uz mogućnosti obrađivanja površina daljinskim upravljanjem vozila. Već danas postoji velik broj senzora koji mjere vlažnost, temperaturu i sastav tla, a daljnjim razvojem tehnologije povezivanje i umrežavanje velikog broja uređaja omogućit će puno bolji nadzor usjeva i moći će se precizno pratiti što i kad na kojem nasadu treba poduzeti ili lakše donijeti odluku što sijati na pojedinom dijelu zemljišta za maksimalan urod u sezoni.

Što je s inteligentnim sustavima baziranim na 5G infrastrukturi?

Ubrzani razvoj 5G mreže imat će značajan utjecaj na promet i transport te razvoj inteligentnih transportnih sustava. Cilj takvih sustava je maksimalno podići sigurnost prometa za sve sudionike korištenjem energetski učinkovitog i ekološki prihvatljivog sustava. Inteligentni transportni sustavi omogućuju učinkovito upravljanje prometom kao dio sustava povezanih pametnih uređaja, odnosno pametne okoline. Na taj način moći će se smanjiti emisije štetnih plinova jer se omogućuje bolje upravljanje javnim prijevozom, voznim parkovima te potiče dijeljenje vozila. Istovremeno se povećava sigurnost svih sudionika u prometu jer će informacije o okruženju biti dostupne u svakom trenutku i moći će se pravovremeno reagirati na moguće ugroze.

Isto tako, uvođenje 5G mreža u industriji može doprinijeti daljnjoj automatizaciji i robotizaciji proizvodnje, automatiziranim skladištima, strojevima i vozilima u tvorničkim pogonima, a primjena virtualne i proširene stvarnosti pomoći zaposlenima u složenim proizvodnim procesima.

5G će posebno utjecati na razvoj e-medicine i žurnih službi na način da će biti moguća dijagnostika i praćenje situacije na terenu s udaljene lokacije, što će olakšati učinkovito upravljanje resursima žurnih službi (osoblje i tehnika). Tehnologija će potaknuti daljnji razvoj telemedicine koja bi u budućnosti trebala značajno podići kvalitetu zdravstvenih usluga u teško dostupnim područjima kao što su planinska područja, otoci, akvatorij i sl.

Možemo očekivati da će se pojaviti i mnogi drugi inovativni poslovni modeli i primjene, koje će tek biti potaknute tehnološkim iskorakom.