Prosječne plaće rastu, no tko je u TOP 50 prema najvišoj neto plaći u softverskom segmentu

Prosječne plaće rastu, no tko je u TOP 50 prema najvišoj neto plaći u softverskom segmentu
DepositPhotos / Ilustracija

Dolazimo i do možda najzanimljivijeg dijela analize domaće ICT industrije i to u softverskom segmentu i neto plaćama. Donosimo vam analizu prosječne neto plaće i to u dva oblika, u prvim tablicama je prema veličini tvrtke i isplaćenoj prosječnoj neto plaći, a druge dvije tablice su prema najvišim plaća i to bez obzira na broj zaposlenih.

Prema podacima koje je pripremio Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirala ekipa ICTbusiness.info  vidljivo je da u prošloj godini na prvom mjestu prema visini neto plaći i broju zaposlenih je Ericsson Nikola Tesla s 2,5 tisuće zaposlenih i prosječnom neto plaćom od 16,2 tisuće kuna i rastom od 16,9 posto u 2021. godini u odnosu na prethodnu poslovnu 2020. godinu. Na drugom mjestu je Infobip s rastom prosječne neto plaće od 36,16 posto, 998 zaposlenih. U infobipu je isplaćeno neto plaća iznosila 17,3 tisuće kuna. Na trećem mjestu je državno gradski APIS IT s 482 zaposlena, rastom prosječne neto plaće 1,63 posto. Kod njih je neto plaća 10,6 tisuća kuna.

Slijedi King ICT s 453 zaposlena, prosječnom neto plaćom 13,1 tisuću kuna i rastom od 11,57 posto u 2021. u odnosu na 2020. godinu.

NA petom mjestu je Span s 390 zaposlenih, rastom prosječne plaće od 13,9 posto te je tako kod njih isplaćena prosječna neto plaća dosegla 14,73 tisuće kuna. Nakon toga slijedi Combis, u vlasništvu HT-a, koji je imao 349 zaposlenih, tek neznatan rast prosječne neto plaće od 0,4 posto na 13,7 tisuće kuna. Iza Combisa je IT tvrtka iz Fortenove mStart plus s 322 zaposlena, rastom plaće od 9,09 posto na 13,4 tisuće kuna.

Među prvih deset je IN2 s 266 zaposlenih, rastom od 6,92 posto i prosječnom isplaćenom neto plaćom 12,76 tisuća kuna. Na devetom mjestu Danielli-Systec s 258 zaposlenih, rastom prosječne neto plaće od 8,47 posto i isplaćenih 13,84 tisuća kuna. Na desetom mjestu je NETS CEE s 257 zaposlenih, 11,87 posto rasta prosječne neto plaće koja je na kraju isplaćena u iznosu 17,9 tisuća kuna.

Ako se pak gleda iznos prosječne neto plaće iako sa samo jednim zaposlenim na prvom mjestu je Sybring sa 65,1 tisućom kuna. Na drugom mjestu s 2 zaposlena je F5 Networks Zagreb s 64,3 tisuće kuna i rastom od 34,86 posto. Na trećem mjestu je SAS Institute sa 6 zaposlenih i plaćom od 63 tisuće kuna neto mjesečno.

Na četvrtom mjestu je Cisco Systmes Hrvatska sa 17 zaposlenih i 12,79 posto rasa na 53,71 tisuću kuna. Na petom mjestu uTOP 50 prema najvećoj plaći je tvrtka s najvećim brojem zaposlenih i to je Microsoft Hrvatska s 58 zaposlenih i rastom prosječne neto plaće od 14,67 posto i isplaćenih 45,4 tisuće luna.

Izračun neto plaće prijavljen u godišnjem financijskom izvješću bazira se na broju zaposlenih i ukupnom iznosu isplaćenih neto primitaka zaposlenika. Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica za analizu. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 17 tisuća tvrtki.

 

TOP 50 tvrtki u softverskom segmentu prema neto plaći u 2021. godini (najveće kompanije prema broju zaposlenih)

 

Tvrtka

2020

2021

YoY 2021/2020

Broj zaposlenih

1.

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

13.847,60

16.187,93

16,90%

2.524

2.

INFOBIP d.o.o.

12.686,89

17.274,93

36,16%

998

3.

APIS IT d.o.o.

10.416,41

10.586,69

1,63%

482

4.

KING ICT d.o.o.

11.742,90

13.101,53

11,57%

453

5.

SPAN d.d.

12.929,85

14.727,07

13,90%

390

6.

COMBIS d.o.o.

13.645,45

13.699,67

0,40%

349

7.

mStart plus d.o.o.

12.291,53

13.408,77

9,09%

322

8.

IN2 d.o.o.

11.938,03

12.764,13

6,92%

266

9.

DANIELI-SYSTEC d.o.o.

12.762,17

13.842,67

8,47%

258

10.

NETS CEE d.o.o.

15.969,23

17.865,05

11,87%

257

11.

ASSECO SEE d.o.o.

12.592,98

12.476,72

-0,92%

238

12.

INFINUM d.o.o.

10.103,76

11.075,81

9,62%

205

13.

CROZ d.o.o.

11.968,54

12.891,13

7,71%

201

14.

INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o.

7.015,15

8.886,82

26,68%

196

15.

C.M.G.C. d.o.o.

8.297,18

8.801,01

6,07%

190

16.

PLAVI TIM d.o.o.

10.271,34

10.970,41

6,81%

187

17.

PET MINUTA d.o.o.

11.895,54

14.888,43

25,16%

175

18.

IOLAP d. o. o.

11.334,97

10.993,07

-3,02%

166

19.

CADENAS d.o.o.

6.064,36

6.430,95

6,05%

147

20.

HANDS ON SERVER SUPPORT d.o.o.

6.122,81

6.270,54

2,41%

142

21.

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o.

14.150,18

15.290,62

8,06%

135

22.

Atos IT Solutions and Services d.o.o.

14.043,57

15.370,06

9,45%

135

23.

Tipico Sports Services d.o.o.

9.761,39

11.057,83

13,28%

133

24.

Atos Convergence Creators d.o.o.

11.609,51

12.758,96

9,90%

133

25.

IBM iX Croatia d.o.o.

11.005,19

11.610,79

5,50%

129

26.

Cloudsense d.o.o.

15.785,86

18.151,17

14,98%

128

27.

ECCOS-INŽENJERING d.o.o.

7.900,64

8.785,96

11,21%

127

28.

LIBUSOFT CICOM d.o.o.

9.836,01

11.947,49

21,47%

126

29.

SEDAM IT d.o.o.

12.297,81

12.020,40

-2,26%

125

30.

AXILIS d.o.o.

15.092,88

17.867,40

18,38%

125

31.

Omega software d.o.o.

9.927,63

10.887,08

9,66%

120

32.

DUPLICO d.o.o.

5.317,54

4.872,83

-8,36%

119

33.

NANOBIT d.o.o.

11.292,86

11.090,50

-1,79%

114

34.

GDi d.o.o.

10.583,73

11.225,73

6,07%

114

35.

POSLOVNA INTELIGENCIJA d.o.o.

12.700,18

13.871,21

9,22%

112

36.

AMPLEXOR Adriatic d.o.o.

13.638,06

16.520,95

21,14%

111

37.

VESTIGO d.o.o.

12.503,40

13.067,52

4,51%

108

38.

SERENGETI d.o.o.

11.016,22

11.838,19

7,46%

108

39.

CompING d.o.o.

10.516,90

11.917,44

13,32%

108

40.

Q d.o.o.

9.914,97

11.742,13

18,43%

107

41.

Microblink d.o.o.

17.975,85

18.299,53

1,80%

107

42.

ReversingLabs d.o.o.

15.472,04

19.466,83

25,82%

101

43.

INFOSYS LIMITED, d.d.

12.474,28

12.313,08

-1,29%

100

44.

InfoDom d.o.o.

9.765,48

11.467,68

17,43%

99

45.

Maurer Electronics Split d.o.o.

8.531,63

11.357,40

33,12%

98

46.

Sofa IT d.o.o.

9.166,67

10.003,87

9,13%

97

47.

MONO d.o.o.

7.947,07

8.399,83

5,70%

97

48.

Visage Technologies d.o.o.

13.446,38

14.823,42

10,24%

95

49.

STATIM d.o.o.

7.180,28

8.361,93

16,46%

95

50.

Photomath d.o.o.

12.178,40

14.790,11

21,45%

91

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info

Kretanje neto plaće i broja zaposlenih uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 50 softverskih tvrtki u razdoblju od 2017. do 2020. godine (prema najvećem broju zaposlenih)

 

Tvrtka

2017

2018

2019

2020

2021

YoY 2018/2017

YoY 2019/2018

YoY 2020/2019

YoY 2021/2020

CAGR

Broj zaposlenih

1.

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

12.437,15

12.532,77

14.043,56

13.847,60

16.187,93

1,01

1,12

0,99

1,17

6,81%

2.524

2.

INFOBIP d.o.o.

9.208,01

10.478,16

11.723,29

12.686,89

17.274,93

1,14

1,12

1,08

1,36

17,03%

998

3.

APIS IT d.o.o.

9.715,93

9.724,55

10.208,11

10.416,41

10.586,69

1,00

1,05

1,02

1,02

2,17%

482

4.

KING ICT d.o.o.

9.249,95

9.952,48

10.665,43

11.742,90

13.101,53

1,08

1,07

1,10

1,12

9,09%

453

5.

SPAN d.d.

9.854,89

12.166,25

11.915,31

12.929,85

14.727,07

1,23

0,98

1,09

1,14

10,56%

390

6.

COMBIS d.o.o.

10.319,60

11.256,56

11.406,31

13.645,45

13.699,67

1,09

1,01

1,20

1,00

7,34%

349

7.

mStart plus d.o.o.

8.628,20

12.291,53

13.408,77

1,42

1,09

322

8.

IN2 d.o.o.

10.138,43

10.968,95

11.689,81

11.938,03

12.764,13

1,08

1,07

1,02

1,07

5,93%

266

9.

DANIELI-SYSTEC d.o.o.

9.164,87

11.799,96

12.233,43

12.762,17

13.842,67

1,29

1,04

1,04

1,08

10,86%

258

10.

NETS CEE d.o.o.

17.048,81

18.345,66

18.153,74

15.969,23

17.865,05

1,08

0,99

0,88

1,12

1,18%

257

11.

ASSECO SEE d.o.o.

9.401,72

12.013,47

12.686,99

12.592,98

12.476,72

1,28

1,06

0,99

0,99

7,33%

238

12.

INFINUM d.o.o.

7.392,09

8.182,24

8.504,67

10.103,76

11.075,81

1,11

1,04

1,19

1,10

10,64%

205

13.

CROZ d.o.o.

9.421,48

10.043,32

11.076,73

11.968,54

12.891,13

1,07

1,10

1,08

1,08

8,15%

201

14.

INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o.

7.015,15

8.886,82

1,27

196

15.

C.M.G.C. d.o.o.

6.688,21

6.766,47

6.564,45

8.297,18

8.801,01

1,01

0,97

1,26

1,06

7,10%

190

16.

PLAVI TIM d.o.o.

11.763,70

9.907,85

12.498,86

10.271,34

10.970,41

0,84

1,26

0,82

1,07

-1,73%

187

17.

PET MINUTA d.o.o.

9.967,86

12.220,60

13.217,19

11.895,54

14.888,43

1,23

1,08

0,90

1,25

10,55%

175

18.

IOLAP d. o. o.

7.760,73

8.362,15

9.704,33

11.334,97

10.993,07

1,08

1,16

1,17

0,97

9,09%

166

19.

CADENAS d.o.o.

4.856,85

4.738,15

5.662,94

6.064,36

6.430,95

0,98

1,20

1,07

1,06

7,27%

147

20.

HANDS ON SERVER SUPPORT d.o.o.

7.450,49

6.074,02

5.531,44

6.122,81

6.270,54

0,82

0,91

1,11

1,02

-4,22%

142

21.

ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o.

12.154,61

12.903,13

13.048,64

14.150,18

15.290,62

1,06

1,01

1,08

1,08

5,91%

135

22.

Atos IT Solutions and Services d.o.o.

12.247,13

13.623,45

13.683,49

14.043,57

15.370,06

1,11

1,00

1,03

1,09

5,84%

135

23.

Tipico Sports Services d.o.o.

8.177,82

8.466,00

10.032,00

9.761,39

11.057,83

1,04

1,18

0,97

1,13

7,83%

133

24.

Atos Convergence Creators d.o.o.

13.136,88

13.257,38

15.428,16

11.609,51

12.758,96

1,01

1,16

0,75

1,10

-0,73%

133

25.

IBM iX Croatia d.o.o.

21.532,61

34.414,86

14.888,33

11.005,19

11.610,79

1,60

0,43

0,74

1,06

-14,31%

129

26.

Cloudsense d.o.o.

16.834,37

16.757,00

17.009,57

15.785,86

18.151,17

1,00

1,02

0,93

1,15

1,90%

128

27.

ECCOS-INŽENJERING d.o.o.

6.523,27

7.468,22

7.911,55

7.900,64

8.785,96

1,14

1,06

1,00

1,11

7,73%

127

28.

LIBUSOFT CICOM d.o.o.

7.541,52

7.871,18

9.047,60

9.836,01

11.947,49

1,04

1,15

1,09

1,21

12,19%

126

29.

SEDAM IT d.o.o.

10.586,05

9.889,92

11.777,23

12.297,81

12.020,40

0,93

1,19

1,04

0,98

3,23%

125

30.

AXILIS d.o.o.

8.209,31

9.876,98

14.268,64

15.092,88

17.867,40

1,20

1,44

1,06

1,18

21,46%

125

31.

Omega software d.o.o.

8.550,10

10.450,00

9.531,75

9.927,63

10.887,08

1,22

0,91

1,04

1,10

6,23%

120

32.

DUPLICO d.o.o.

5.236,90

5.921,69

6.192,22

5.317,54

4.872,83

1,13

1,05

0,86

0,92

-1,79%

119

33.

NANOBIT d.o.o.

9.313,77

7.525,56

9.624,18

11.292,86

11.090,50

0,81

1,28

1,17

0,98

4,46%

114

34.

GDi d.o.o.

11.190,83

10.508,62

10.510,51

10.583,73

11.225,73

0,94

1,00

1,01

1,06

0,08%

114

35.

POSLOVNA INTELIGENCIJA d.o.o.

8.021,98

10.866,96

11.829,39

12.700,18

13.871,21

1,35

1,09

1,07

1,09

14,67%

112

36.

AMPLEXOR Adriatic d.o.o.

14.663,44

14.010,90

13.991,25

13.638,06

16.520,95

0,96

1,00

0,97

1,21

3,03%

111

37.

VESTIGO d.o.o.

10.176,53

10.990,73

12.082,03

12.503,40

13.067,52

1,08

1,10

1,03

1,05

6,45%

108

38.

SERENGETI d.o.o.

8.615,80

9.874,27

10.389,70

11.016,22

11.838,19

1,15

1,05

1,06

1,07

8,27%

108

39.

CompING d.o.o.

10.654,79

10.426,62

10.726,35

10.516,90

11.917,44

0,98

1,03

0,98

1,13

2,84%

108

40.

Q d.o.o.

9.436,31

6.217,65

6.511,59

9.914,97

11.742,13

0,66

1,05

1,52

1,18

5,62%

107

41.

Microblink d.o.o.

12.193,86

12.569,53

14.129,07

17.975,85

18.299,53

1,03

1,12

1,27

1,02

10,68%

107

42.

ReversingLabs d.o.o.

12.143,50

13.773,61

14.218,58

15.472,04

19.466,83

1,13

1,03

1,09

1,26

12,52%

101

43.

INFOSYS LIMITED, d.d.

7.588,46

10.936,50

10.625,21

12.474,28

12.313,08

1,44

0,97

1,17

0,99

12,86%

100

44.

InfoDom d.o.o.

7.103,62

9.108,14

10.013,39

9.765,48

11.467,68

1,28

1,10

0,98

1,17

12,72%

99

45.

Maurer Electronics Split d.o.o.

4.923,91

9.426,89

9.337,56

8.531,63

11.357,40

1,91

0,99

0,91

1,33

23,24%

98

46.

Sofa IT d.o.o.

6.725,46

6.747,22

7.636,74

9.166,67

10.003,87

1,00

1,13

1,20

1,09

10,44%

97

47.

MONO d.o.o.

7.772,22

8.307,00

8.171,28

7.947,07

8.399,83

1,07

0,98

0,97

1,06

1,96%

97

48.

Visage Technologies d.o.o.

9.611,67

11.325,00

11.546,79

13.446,38

14.823,42

1,18

1,02

1,16

1,10

11,44%

95

49.

STATIM d.o.o.

6.179,66

7.257,49

6.838,81

7.180,28

8.361,93

1,17

0,94

1,05

1,16

7,85%

95

50.

Photomath d.o.o.

9.004,17

10.951,45

11.725,00

12.178,40

14.790,11

1,22

12.178,40

1,04

1,21

13,21%

91

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info

TOP 50 tvrtki u softverskom računala prema neto plaći u 2021. godini

 

Tvrtka

2020

2021

YoY 2021/2020

Broj zaposlenih

1.

SYBRING d.o.o.

65.075,00

1

2.

F5 Networks Zagreb d.o.o.

47.670,83

64.287,50

34,86%

2

3.

SAS INSTITUTE programska oprema, d.o.o.

29.639,58

63.025,00

112,64%

6

4.

CISCO SYSTEMS HRVATSKA d.o.o.

47.624,51

53.714,22

12,79%

17

5.

MICROSOFT HRVATSKA d.o.o.

39.587,24

45.395,26

14,67%

58

6.

LIBA LABS j.d.o.o.

43.512,50

2

7.

AVAYA d.o.o.

32.683,33

41.284,72

26,32%

6

8.

MITECH SYSTEMS SEE d.o.o.

41.010,00

41.010,00

0,00%

5

9.

Mastercard Europe SA

39.480,95

34.686,90

-12,14%

7

10.

SAP d.o.o.

30.444,93

34.027,78

11,77%

18

11.

MAVENIR SYSTEMS d.o.o.

15.541,67

31.558,33

103,06%

6

12.

HP Computing and Printing d.o.o.

31.454,60

31.116,09

-1,08%

29

13.

Prodapt Digital Solutions d.o.o.

29.200,00

4

14.

APCOM d.o.o.

19.747,92

28.341,67

43,52%

4

15.

CubeServ d.o.o.

21.547,92

28.108,33

30,45%

4

16.

THIS TIME d.o.o.

27.375,00

1

17.

IBI INTERNATIONAL d.o.o.

12.331,25

24.475,00

98,48%

2

18.

STARLIGHT SOFTWARE d.o.o.

4.408,33

23.766,67

439,13%

1

19.

Superology d.o.o.

16.437,50

23.047,16

40,21%

47

20.

DIGITALNI SEMAFOR d.o.o.

20.500,00

22.858,33

11,50%

1

21.

MIPS d.o.o.

21.993,02

22.703,97

3,23%

44

22.

FISTNET d.o.o.

13.388,33

22.352,27

66,95%

11

23.

SHIJI TECHNOLOGIES d.o.o.

7.214,58

22.055,56

205,71%

6

24.

HUDDLE GAMING d.o.o.

22.046,88

8

25.

FreshBooks d.o.o.

19.141,67

22.012,04

15,00%

9

26.

Avery Dennison Atma d.o.o.

21.964,58

8

27.

ECI savjetodavna izvrsnost d.o.o.

12.710,42

21.558,33

69,61%

8

28.

BÖNING d.o.o.

20.633,33

21.475,00

4,08%

1

29.

Amaris Technologies GmbH - Podružnica u RH

17.425,00

21.041,67

20,76%

1

30.

NETGEN d.o.o.

9.381,14

20.910,12

122,90%

14

31.

DataBlast d.o.o.

20.858,33

1

32.

INFOMAR d.o.o.

17.475,00

20.736,67

18,66%

5

33.

WHITE DOG j.d.o.o.

20.058,33

1

34.

Scheer Adriatic d.o.o.

19.983,33

3

35.

ANDRITZ Digital Factory d.o.o.

12.270,83

19.822,44

61,54%

13

36.

BLUE TAIL LABS d.o.o.

13.750,00

19.691,67

43,21%

1

37.

A & C Automation Adria d.o.o.

16.341,67

19.573,33

19,78%

5

38.

INFORMATIČKI SUSTAVI d.o.o.

7.570,49

19.540,63

158,12%

8

39.

Adcubum d.o.o.

18.632,18

19.490,74

4,61%

27

40.

ReversingLabs d.o.o.

15.472,04

19.466,83

25,82%

101

41.

VERSO ALTIMA d.o.o.

17.576,13

19.444,01

10,63%

32

42.

Dassault Systemes d. o. o.

18.414,58

19.356,94

5,12%

6

43.

NTT DATA Croatia d.o.o.

18.838,54

19.356,06

2,75%

11

44.

ESKULAP Information Systems d.o.o.

2.566,67

19.325,00

652,92%

1

45.

CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC d.o.o.

22.101,67

19.298,33

-12,68%

5

46.

ENVOX LAB, d.o.o.

17.955,64

19.105,46

6,40%

29

47.

MANOR SOFTWARE, d.o.o.

16.180,21

18.853,13

16,52%

8

48.

INSTANTOR TECHNOLOGY SERVICES d.o.o.

20.704,17

18.841,67

-9,00%

1

49.

RealNetworks d.o.o.

19.075,00

18.655,43

-2,20%

23

50.

OptimoRoute d.o.o.

15.121,57

18.627,43

23,18%

24

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info

 

Kretanje neto plaće i broja zaposlenih uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 50 softverskoh tvrtki u razdoblju od 2017. do 2020. godine

 

Tvrtka

2017

2018

2019

2020

2021

YoY 2018/2017

YoY 2019/2018

YoY 2020/2019

YoY 2021/2020

CAGR

Broj zaposlenih

1.

SYBRING d.o.o.

65.075,00

1

2.

F5 Networks Zagreb d.o.o.

42.108,33

41.795,83

47.925,00

47.670,83

64.287,50

-0,74%

14,66%

-0,53%

34,86%

11,16%

2

3.

SAS INSTITUTE programska oprema, d.o.o.

28.107,14

33.111,46

34.038,54

29.639,58

63.025,00

17,80%

2,80%

-12,92%

112,64%

22,37%

6

4.

CISCO SYSTEMS HRVATSKA d.o.o.

56.750,00

45.230,00

33.897,55

47.624,51

53.714,22

-20,30%

-25,06%

40,50%

12,79%

-1,37%

17

5.

MICROSOFT HRVATSKA d.o.o.

39.146,54

41.554,42

41.201,30

39.587,24

45.395,26

6,15%

-0,85%

-3,92%

14,67%

3,77%

58

6.

LIBA LABS j.d.o.o.

43.512,50

2

7.

AVAYA d.o.o.

32.422,92

33.992,86

33.348,61

32.683,33

41.284,72

4,84%

-1,90%

-1,99%

26,32%

6,23%

6

8.

MITECH SYSTEMS SEE d.o.o.

26.795,00

27.643,33

29.496,67

41.010,00

41.010,00

3,17%

6,70%

39,03%

0,00%

11,23%

5

9.

Mastercard Europe SA

31.886,11

43.705,00

39.480,95

34.686,90

37,07%

-9,66%

-12,14%

7

10.

SAP d.o.o.

36.013,10

36.242,22

35.876,56

30.444,93

34.027,78

0,64%

-1,01%

-15,14%

11,77%

-1,41%

18

11.

MAVENIR SYSTEMS d.o.o.

17.077,78

14.522,22

15.541,67

31.558,33

-14,96%

7,02%

103,06%

6

12.

HP Computing and Printing d.o.o.

32.577,24

30.497,78

32.544,83

31.454,60

31.116,09

-6,38%

6,71%

-3,35%

-1,08%

-1,14%

29

13.

Prodapt Digital Solutions d.o.o.

29.200,00

4

14.

APCOM d.o.o.

13.416,67

11.593,33

17.495,83

19.747,92

28.341,67

-13,59%

50,91%

12,87%

43,52%

20,56%

4

15.

CubeServ d.o.o.

14.619,44

16.961,11

15.736,67

21.547,92

28.108,33

16,02%

-7,22%

36,93%

30,45%

17,75%

4

16.

THIS TIME d.o.o.

1.033,33

4.908,33

27.375,00

375,00%

-100,00%

126,87%

1

17.

IBI INTERNATIONAL d.o.o.

5.733,33

12.331,25

24.475,00

115,08%

98,48%

2

18.

STARLIGHT SOFTWARE d.o.o.

2.375,00

4.241,67

4.408,33

23.766,67

78,60%

3,93%

439,13%

1

19.

Superology d.o.o.

9.905,21

18.040,10

15.779,17

16.437,50

23.047,16

82,13%

-12,53%

4,17%

40,21%

23,51%

47

20.

DIGITALNI SEMAFOR d.o.o.

21.633,33

20.500,00

22.858,33

-5,24%

11,50%

1

21.

MIPS d.o.o.

20.265,56

21.556,27

22.111,46

21.993,02

22.703,97

6,37%

2,58%

-0,54%

3,23%

2,88%

44

22.

FISTNET d.o.o.

2.497,22

1.977,08

2.736,67

13.388,33

22.352,27

-20,83%

38,42%

389,22%

66,95%

72,97%

11

23.

SHIJI TECHNOLOGIES d.o.o.

7.214,58

22.055,56

205,71%

6

24.

HUDDLE GAMING d.o.o.

22.046,88

8

25.

FreshBooks d.o.o.

19.141,67

22.012,04

15,00%

9

26.

Avery Dennison Atma d.o.o.

21.964,58

8

27.

ECI savjetodavna izvrsnost d.o.o.

12.710,42

21.558,33

69,61%

8

28.

BÖNING d.o.o.

16.375,00

20.266,67

20.633,33

21.475,00

23,77%

1,81%

4,08%

1

29.

Amaris Technologies GmbH - Podružnica u RH

14.829,17

17.233,33

17.100,00

17.425,00

21.041,67

16,21%

-0,77%

1,90%

20,76%

9,14%

1

30.

NETGEN d.o.o.

8.341,67

9.285,65

9.159,21

9.381,14

20.910,12

11,32%

-1,36%

2,42%

122,90%

25,83%

14

31.

DataBlast d.o.o.

20.858,33

1

32.

INFOMAR d.o.o.

15.185,00

17.553,33

18.188,33

17.475,00

20.736,67

15,60%

3,62%

-3,92%

18,66%

8,10%

5

33.

WHITE DOG j.d.o.o.

20.058,33

1

34.

Scheer Adriatic d.o.o.

19.983,33

3

35.

ANDRITZ Digital Factory d.o.o.

12.270,83

19.822,44

61,54%

13

36.

BLUE TAIL LABS d.o.o.

13.750,00

19.691,67

43,21%

1

37.

A & C Automation Adria d.o.o.

21.211,11

16.341,67

19.573,33

-22,96%

19,78%

5

38.

INFORMATIČKI SUSTAVI d.o.o.

7.296,11

7.478,53

7.607,99

7.570,49

19.540,63

2,50%

1,73%

-0,49%

158,12%

27,93%

8

39.

Adcubum d.o.o.

10.252,08

21.861,11

18.632,18

19.490,74

113,24%

-14,77%

4,61%

27

40.

ReversingLabs d.o.o.

12.143,50

13.773,61

14.218,58

15.472,04

19.466,83

13,42%

3,23%

8,82%

25,82%

12,52%

101

41.

VERSO ALTIMA d.o.o.

12.083,59

15.315,20

16.710,14

17.576,13

19.444,01

26,74%

9,11%

5,18%

10,63%

12,63%

32

42.

Dassault Systemes d. o. o.

6.956,25

12.905,56

17.358,33

18.414,58

19.356,94

85,52%

34,50%

6,08%

5,12%

29,16%

6

43.

NTT DATA Croatia d.o.o.

15.275,00

16.711,90

16.927,38

18.838,54

19.356,06

9,41%

1,29%

11,29%

2,75%

6,10%

11

44.

ESKULAP Information Systems d.o.o.

2.566,67

19.325,00

652,92%

1

45.

CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC d.o.o.

19.280,56

16.872,22

17.577,78

22.101,67

19.298,33

-12,49%

4,18%

25,74%

-12,68%

0,02%

5

46.

ENVOX LAB, d.o.o.

17.904,86

18.293,21

15.639,25

17.955,64

19.105,46

2,17%

-14,51%

14,81%

6,40%

1,64%

29

47.

MANOR SOFTWARE, d.o.o.

15.040,00

14.431,67

16.030,56

16.180,21

18.853,13

-4,04%

11,08%

0,93%

16,52%

5,81%

8

48.

INSTANTOR TECHNOLOGY SERVICES d.o.o.

10.022,50

9.288,33

16.100,00

20.704,17

18.841,67

-7,33%

73,34%

28,60%

-9,00%

17,09%

1

49.

RealNetworks d.o.o.

17.564,58

19.641,07

20.275,93

19.075,00

18.655,43

11,82%

3,23%

-5,92%

-2,20%

1,52%

23

50.

OptimoRoute d.o.o.

14.329,17

11.918,75

15.121,57

18.627,43

-16,82%

26,87%

23,18%

24

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info