Hrvatskom vladaju mikro i mali poduzetnici

Hrvatskom vladaju mikro i mali poduzetnici

Foto: Fotolia ilustracija

U razdoblju unatrag 17 godina (od 2002.), 2018. godine bila je za poduzetnike najuspješnija s 28,2 milijarde kuna neto dobiti, u kojoj su sve četiri skupine poduzetnika poslovale pozitivno, s tim da je udio srednjih i velikih poduzetnika u ukupno ostvarenoj neto dobiti 69,3%.

Veliki poduzetnici svojim rezultatima te još više sredstvima i izvorima kojima raspolažu neupitno dominiraju u hrvatskom gospodarstvu. U 2018. godini kod 360 velikih poduzetnika bilo je 263.465 zaposlenih (udio 27,8%), koji su ostvarili ukupne prihode od 315 milijardi kuna (udio 42,0%), ukupne rashode u iznosu od 300,5 milijardi kuna (udio 42,0%), 17,1 milijardu kuna dobiti razdoblja (udio 36,5%), 5,3 milijardi kuna gubitka razdoblja (udio 28,3%) i 11,8 milijardi kuna neto dobiti razdoblja (udio 41,9%). U odnosu na 2017. godinu (prethodna godina u GFI-u za 2018. godinu), povećali su broj zaposlenih za 1,3%, ukupne prihode za 4,1% te investicije u novu dugotrajnu imovinu za 9,1%, a smanjili su ukupne rashode za 4,1% i gubitak razdoblja za 81,6%.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika RH u 2018. godini po veličini poduzetnika

(iznosi u milijunima kuna)

Opis

Ukupno

Mikro

Mali

Srednji

Veliki

Broj poduzetnika

131.117

117.942

11.317

1.498

360

Broj zaposlenih

939.954

255.819

238.392

184.278

261.465

Ukupan prihod

751.160

102.094

172.766

161.166

315.133

Ukupni rashodi

715.420

98.709

164.072

152.127

300.511

Porez na dobit

7.490

1.342

2.072

1.288

2.787

Dobit razdoblja (nakon oporezivanja)

46.905

9.436

10.586

9.768

17.115

Gubitak razdoblja (nakon oporezivanja)

18.655

7.393

3.965

2.018

5.280

Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja

28.250

2.043

6.622

7.750

11.835

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

24.288

2.502

3.274

4.720

13.792

Prosječne mjesečne neto plaće u kunama

5.584

3.971

5.456

6.078

6.931

Indeksi 2017. godina = 100,0

Broj zaposlenih

105,2

113,8

102,3

103,5

101,3

Ukupan prihod

108,6

128,8

108,1

107,4

104,1

Ukupni rashodi

104,0

125,3

107,5

106,0

95,9

Porez na dobit

110,8

140,5

108,6

99,2

107,3

Dobit razdoblja

115,2

139,8

105,1

117,3

109,9

Gubitak razdoblja

42,6

102,4

84,3

65,2

18,4

Konsolidirani financijski rezultat – dobit ili gubitak razdoblja

-

-

123,2

148,2

-

Investicije u novu dugotrajnu imovinu

103,9

143,9

82,0

94,6

109,1

Prosječne mjesečne neto plaće u kunama

104,1

104,2

106,7

104,0

104,8

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Kod 1.498 srednjih poduzetnika (udio 1,1%) u 2018. godini bilo je 184.278 zaposlenih (udio 19,6%) koji su ostvarili 161,2 milijarde kuna ukupnih prihoda (udio od 21,5%), 152,1 milijardu kuna ukupnih rashoda (udio 21,3%), dobit razdoblja od 9,8 milijardi kuna (udio od 20,8%), gubitak razdoblja od 2 milijarde kuna (udio 10,8%) i 7,8 milijardi kuna neto dobiti (udio 27,4%). Srednji poduzetnici su u 2018. u odnosu na 2017. godinu (prethodna godina u GFI-u za 2018. godinu), povećali ukupne prihode za 7,4%, ukupne rashode za 6,0%, broj zaposlenih za 3,5%, dobit razdoblja za 17,3%, te smanjili gubitak razdoblja za 34,8% kao i investicije u novu dugotrajnu imovinu za 5,4%.

Mali poduzetnici, njih 11.317 (udio 8,6%), u 2018. godini imali su 238.392 zaposlena (udio 25,4%), ostvarili ukupne prihode od 172,8 milijardi kuna (udio 23,0%), ukupne rashode od 164,1 milijardu kuna (udio 22,9%), 10,6 milijardi kuna dobiti razdoblja (udio 22,6%), 4 milijarde kuna gubitka razdoblja (21,3%) i 6,6 milijardi kuna neto dobiti (udio 23,4%). U odnosu na 2017. godinu (prethodna godina u GFI-u za 2018. godinu), povećali su broj zaposlenih za 2,3%, ukupne prihode za 8,1%, ukupne rashode za 7,5%, dobit razdoblja za 5,1%, neto dobit za 23,2%, a smanjili su gubitak razdoblja za 15,7% i investicije u novu dugotrajnu imovinu za 18,0%.

Kod 117.942 mikro poduzetnika (udio 90,0%), u 2018. godini bilo je 255.819 zaposlenih (udio 27,2%), ostvarili su ukupan prihod od 102,1 milijardu kuna (udio 13,6%), ukupne rashode 98,7 milijardu kuna (udio 13,8%) te su u konačnici iskazali neto dobit u visini od 2 milijarde kuna (udio 7,2%). U 2018. godini u odnosu na 2017. godinu (prethodna godina u GFI-u za 2018. godinu), povećali su broj zaposlenih za 13,8% zaposlenih, ostvarili 28,8% veće ukupne prihode, 25,3% veće ukupne rashode, ali i 2,4 % veći gubitak razdoblja te značajno povećali investicija u novu dugotrajnu imovinu, za 43,9%.

Tri od četiri skupine poduzetnika ostvarili su pozitivan trgovinski saldo. Iznimka su veliki poduzetnici kod kojih je vrijednost izvoza (61,6 milijardi kuna) bila manja od vrijednosti uvezenih roba i usluga (66,6 milijardi kuna). U konačnici to je rezultiralo pozitivnim trgovinskim saldom poduzetnika na razini RH u iznosu od 14,7 milijardi kuna (147,2 milijarde kuna izvoza i 132,4 milijarde kuna uvoza).

Najvišu prosječnu neto plaću obračunali su veliki poduzetnici, u iznosu od 6.931 kuna, što je 24,4% više od prosjeka na razini RH (5.584 kuna). Srednji poduzetnici obračunali su prosječnu plaću u iznosu od 6.078 kuna (8,9% više od prosjeka RH), dok su mali poduzetnici svojim zaposlenicima obračunali prosječnu plaću od 5.456 kuna (2,3% niže od prosjeka RH). Najnižu prosječnu mjesečnu neto plaću obračunali su mikro poduzetnici, u iznosu od 3.971 kunu (28,9% niže od prosjeka RH).

Financijski rezultati poslovanja pokazuju da je za sve poduzetnike 2018. godina bila znatno uspješnija od 2017. (prethodna godina u GFI-u za 2018. godinu). Poglavito se to odnosi na mikro i srednje poduzetnike koji su u 2018. godini iskazali neto dobit za razliku od 2017. godine, kada su iskazali neto gubitak. Veliki i mali poduzetnici su i u 2018. godini iskazali neto dobit.

Još iz kategorije

Žene i dalje rijetko dospjevaju na rukovodeće pozicije u Europi

Žene i dalje rijetko dospjevaju na rukovodeće pozicije u Europi

20.01.2020. komentiraj

Žene čine trećinu pozicija u upravnim odborima europskih kompanija, ali istovremeno zauzimaju daleko manji dio rukovodećih pozicija u njima. Potvrdila je to kroz istraživanje neprofitna organizacija European Women on Boards sponzorirana od strane Europske unije.

Uspješna digitalna transformacija moguća je i u Hrvatskoj

Uspješna digitalna transformacija moguća je i u Hrvatskoj

19.01.2020. komentiraj

Jedna od neizostavnih tema današnjice je digitalna transformacija koja obuhvaća uporabu digitalnih tehnologija i promjenu modela poslovanja te u potpunosti mijenja naše gospodarstvo. Procjena je da će se vrijednost digitalne ekonomije u Hrvatskoj do 2025. godine povećati četiri puta.

Bisnode najprestižniji certifikat – Platinasta bonitetna izvrsnost 2019

Bisnode najprestižniji certifikat – Platinasta bonitetna izvrsnost 2019

18.01.2020. komentiraj

U međunarodnom okruženju certificiranje je uobičajena praksa i na taj način tvrtke dodatno jačaju svoj ugled i povjerenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju. Iznad svega ovo priznanje izvrsnosti potvrda je dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada koji dobitnike ove nagrade svrstava u sam vrh domaćeg gospodarstva, uz bok poduzećima iz Europske unije jer se primjenjuju isti rigorozni i dokazani kriteriji.