Hrvatska daleko ispod prosjeka EU kada je riječ o traženju informacija na web stranicama tijela javne vlasti

Hrvatska daleko ispod prosjeka EU kada je riječ o traženju informacija na web stranicama tijela javne vlasti

Foto: Dražen Tomić / Tomich Productions

Tijekom 2019. 44 posto građana Europske unije izjavilo je da su tražili i dobili informacije od internetskih stranica tijela javne vlasti i to u posljednjih 12 mjeseci. Hrvatski građani mnogo su ispod prosjeka Europske nije sa svega 29 posto pregleda web stranica javnih tijela. Prosjek Europske unije je 44 posto.

Ako se podaci usporede s onima 11 godina ranije, točnije od 2008. godine vidljiv je veliki porast korištenja interneta i pretraživanja web stranica javnih tijela jer tada je to radilo svega u prosjeku 33 posto građana Europske unije.

Za dobivanje informacija građani svih dobnih skupina služe se internetskim stranicama javnih tijela. Udio građana koji su se prijavili tijekom posljednjih 12 mjeseci bio je među najvišima u dobi od 25 do 34 godina 56 posto. Nakon 35 – 44 godina uslijedilo je neposredno nakon toga s 53 posto. Iako stariji građani obično upotrebljavaju manje internetskih stranica javnih vlasti, gotovo četvrtina (23 posto) građana u dobi od 65 do 74 godine u tu je svrhu koristila vladine internetske stranice u posljednjih 12 mjeseci.

Razvoj e-vlade i dostupnost informacija na internetu za građane znatno se razlikuju među državama članicama EU-a, kao i udio građana koji se općenito služe internetom.

Velik dio građana nordijskih zemalja 2019. je koristio internetske stranice javnih tijela radi dobivanja informacija: 89 posto građana u Danskoj, 84 posto građana u Finskoj i 79 posto građana Švedske izjavilo je da su to učinili u posljednjih 12 mjeseci. Ti su udjeli bili visoki i u Nizozemskoj (76 posto) i Estoniji (69 posto). S druge strane, samo 9 posto građana Rumunjske dobilo je informacije od javnih tijela na svojim internetskim stranicama. To nije bilo uobičajeno u Italiji (19 posto) i Bugarskoj (20 posto).

Još iz kategorije

Slack Connect kao zamjena za e-mail

Slack Connect kao zamjena za e-mail

04.07.2020. komentiraj

Elektronička pošta spor je način komunikacije, ali kad se radi o organizacijama, djeluje kao najbolje što postoji. I u Slacku smatraju da to mogu poboljšati svojim Slack Connectom. Na površini se čini kao da je riječ o poprilično jednostavnoj ideji. Naime, Slack Connect dopušta da kroz Slack kanale komunicira do 20 organizacija i one mogu izabrati koji će od tih kanala biti najbolji za njih u nekom smislu, kao recimo, po pitanju brzine komunikacije. A sve skupa funkcionira kao slanje e-mail poruka, uz koliko kod emojija korisnik želi.

Microsoft će pomoći 25 milijuna ljudi da steknu nove digitalne vještine koje su tražene u COVID-19 gospodarstvu

Microsoft će pomoći 25 milijuna ljudi da steknu nove digitalne vještine koje su tražene u COVID-19 gospodarstvu

03.07.2020. komentiraj

Microsoft je najavio novu globalnu inicijativu s ciljem da 25 milijuna ljudi širom svijeta do kraja godine stekne nove digitalne vještine. Najava dolazi kao odgovor na globalnu ekonomsku krizu koju je uzrokovala COVID-19 pandemija. Prošireni pristup digitalnim vještinama važan je korak u ubrzavanju gospodarskog oporavka, posebno za ljude koji su najteže pogođeni jer su ostali bez posla.

Google čini dvostruku autentifikaciju još sigurnijom

Google čini dvostruku autentifikaciju još sigurnijom

02.07.2020. komentiraj

Google se već poduže vrijeme trudi kako bi učinio okruženje pametnih telefona što sigurnijima, a dokaz za to svakako jest dvostruka autentifikacija, koja postaje unaprijed određena za korisnike.