TELEKOM TRŽIŠTE - DEREGULACIJA

HAKOM donio odluku o deregulaciji tržišta

HAKOM donio odluku o deregulaciji tržišta

Domaći regulator telekomunikacijskog tržišta Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donio je odluku o deregulaciji domaćeg telekomunikacijskog tržišta kojima se na dijelu tržišta ukida HT-ova ova pozicija operatera s pretežitom tržišnom snagom što se osim na HT odnosi i na Iskon.

Tako se u odluci ističe da se utvrđuje da su mjerodavna tržišta:  a) veleprodajnog lokalnog pristupa malog kapaciteta koji se pruža na fiksnoj lokaciji i  b) veleprodajnog lokalnog pristupa velikog kapaciteta koji se pruža na fiksnoj lokaciji – nekonkurentna područja, podložna prethodnoj regulaciji.

Osim toga, u odluci stoji da trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, OIB: 81793146560, određuje se operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištima iz točke 1. izreke te mu se na tim tržištima određuju sljedeće regulatorne obveze:  - obveza pristupa i korištenja posebnih mrežnih sastavnica i povezane opreme;  - obveza nediskriminacije;  - obveza transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude;  - obveza nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva i  - obveza računovodstvenog razdvajanja. 

Ono što je najvažnije je da u odluci stoji da će se nakon isteka razdoblja od dvije godine od stupanja na snagu ove Odluke, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti će, na temelju kriterija određenih u poglavlju 4 dokumenta „Analiza tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji“, provesti provjeru statusa geografskih jedinica u cilju utvrđivanja mijenjaju li pojedine geografske jedinice status pripadanja konkurentnim, odnosno nekonkurentnim područjima, u odnosu na razdoblje stupanja na snagu ove Odluke. U skladu s utvrđenim, ukoliko je došlo do određenih promjena, ažurirat će se popis nekonkurentnih područja iz Privitka 1 i popis konkurentnih područja iz Privitka 2 dokumenta „Analiza tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji“. 

HAKOM se obvezao nakon dvije godine provesti provjeru statusa geografskih jedinica u cilju utvrđivanja mijenjaju li pojedine geografske jedinice status pripadanja konkurentnim, odnosno nekonkurentnim područjima, u odnosu na razdoblje stupanja na snagu ove Odluke. U skladu s utvrđenim, ukoliko je došlo do određenih promjena, ažurirat će se popis nekonkurentnih područja i popis konkurentnih područja. HAKOM smatra da u prethodno opisanom slučaju revizije statusa geografskih jedinica nije potrebno provoditi posebnu analizu tržišta sukladno članku 100. ZEK-a, budući da će se u tom slučaju raditi isključivo o primjeni unaprijed određenih kriterija za utvrđivanje statusa geografskih jedinica sadržanih u Poglavlju 4. dokumenta Analize tržišta te primjeni unaprijed određenih regulatornih obveza primjenjivih na konkretnom području kako je to prethodno navedeno u ovoj Odluci, bez ikakve izmjene njihova opsega.

 

Evo gdje će se dogoditi deregulacija:

Privitak 2 – Popis geografskih jedinica koje pripadaju Tržištu velikog kapaciteta - konkurentna područja

Red. Br

Županija

Tip jedinice

Ime jedinice

Broj korisničkih jedinica

Pokrivenost VHCN infrastrukturom

Broj operatora

1

ZAGREBAČKA

Grad

Samobor

26.342

53,16%

4

2

ZAGREBAČKA

Grad

Zaprešić

12.175

61,44%

5

3

SISAČKO-MOSLAVAČKA

Grad

Sisak

23.777

51,35%

3

4

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Općina

Drnje

951

92,85%

2

5

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Općina

Kalinovac

890

81,80%

2

6

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Grad

Koprivnica

18.564

82,56%

4

7

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Općina

Kloštar Podravski

2.062

34,34%

3

8

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Općina

Koprivnički Bregi

1.606

44,96%

1

9

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Općina

Koprivnički Ivanec

1.028

53,99%

2

10

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Općina

Virje

4.862

50,51%

2

11

 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Grad

Križevci

10.838

35,37%

4

12

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

Grad

Daruvar

7.607

61,57%

4

13

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Čavle

3.548

94,81%

3

14

PRIMORSKO-GORANSKA

Grad

Delnice

3.384

79,43%

2

15

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Fužine

1.127

36,11%

2

16

 PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Brod Moravice

526

45,82%

2

17

 PRIMORSKO-GORANSKA

Grad

Čabar

1.771

48,45%

2

18

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Jelenje

2.612

98,09%

2

19

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Klana

957

82,45%

2

20

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Kostrena

2.608

87,73%

4

21

PRIMORSKO-GORANSKA

Grad

Kraljevica

2.414

82,44%

3

22

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Lokve

672

58,63%

2

23

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Lovran

3.075

95,09%

5

24

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Mošćenička Draga

1.753

52,88%

3

25

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Mrkopalj

1.043

65,3%

2

26

PRIMORSKO-GORANSKA

Grad

Novi Vinodolski

7.517

87%

3

27

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Ravna Gora

1.378

84,54%

2

28

PRIMORSKO-GORANSKA

Grad

Rijeka

74.379

83,66%

6

29

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Skrad

723

35,96%

2

30

PRIMORSKO-GORANSKA

Općina

Vinodolska općina

4.605

61,19%

3

31

PRIMORSKO-GORANSKA

Grad

Vrbovsko

3.465

50,36%

2

32

 VIROVITIČKO-PODRAVSKA

Općina

Gradina

1.750

33,77%

2

33

 VIROVITIČKO-PODRAVSKA

Općina

Pitomača

5.196

60,35%

2

34

 VIROVITIČKO-PODRAVSKA

Grad

Virovitica

10.763

68,49%

4

35

 ZADARSKA

Grad

Zadar

53.379

52,05%

4

36

 OSJEČKO-BARANJSKA

Općina

Bilje

5.043

55,54%

2

37

 OSJEČKO-BARANJSKA

Grad

Osijek

77.853

60,65%

5

38

 SPLITSKO-DALMATINSKA

Općina

Brela

1.337

63,20%

2

39

SPLITSKO-DALMATINSKA

Grad

Split

94.655

85,77%

4

40

SPLITSKO-DALMATINSKA

Općina

Tučepi

1.037

61,72%

2

41

ISTARSKA

Grad

Buzet

5.555

39,55%

4

42

ISTARSKA

Općina

Cerovlje

996

36,55%

2

43

ISTARSKA

Općina

Gračišće

928

39,01%

1

44

ISTARSKA

Općina

Karojba

1.007

71,80%

3

45

ISTARSKA

Općina

Kršan

2.557

66,33%

3

46

ISTARSKA

Grad

Labin

10.916

68,60%

4

47

 ISTARSKA

Općina

Brtonigla-Verteneglio

2.095

35,23%

4

48

ISTARSKA

Općina

Lanišće

816

87,50%

2

49

ISTARSKA

Općina

Lupoglav

891

42,65%

2

50

ISTARSKA

Grad

Pazin

5.798

74,35%

4

51

ISTARSKA

Općina

Sveti Petar u Šumi

642

84,42%

2

52

 MEĐIMURSKA

Općina

Belica

2.112

94,98%

1

53

 MEĐIMURSKA

Općina

Domašinec

1.564

95,46%

2

54

 MEĐIMURSKA

Općina

Pribislavec

1.832

49,95%

1

55

 MEĐIMURSKA

Općina

Goričan

2.214

87,62%

2

56

 MEĐIMURSKA

Općina

Mala Subotica

3.206

90,33%

2

57

 MEĐIMURSKA

Općina

Šenkovec

1.968

98,17%

2

58

 MEĐIMURSKA

Općina

Strahoninec

1.924

100,00%

2

59

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Črnomerec

23.212

83,52%

9

60

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Donja Dubrava

15.364

87,43%

7

61

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Donji Grad

28.293

96,67%

8

62

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Gornja Dubrava

29.077

79,93%

5

63

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Maksimir

28.646

79,70%

7

64

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Novi Zagreb Istok

34.333

99,03%

9

65

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Novi Zagreb Zapad

35.434

92,57%

9

66

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Podsused Vrapćče

25.433

90,76%

9

67

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Peščenica- Žitnjak

33.646

75,38%

9

68

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Sesvete

35.126

56,95%

8

69

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Stenjevec

32.215

96,26%

9

70

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Trešnjevka Jug

40.088

97,04%

9

71

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Trešnjevka Sjever

39.327

95,37%

10

72

GRAD ZAGREB

Gradska četvrt

Trnje

29.957

97,09%

9