Mobilne mreže

Sve za razvoj 5G usluga

Sve za razvoj 5G usluga
Depositphotos / Ilustracija

Izloženost mrežnim API-jima je 5 glavnih prioriteta za 73 posto CSP-ova, koji se okreću otvorenim API-jima i SDK-ovima kako bi programerima omogućili stvaranje programa koji korisnicima nude nove 5G usluge, prema istraživanju Analysys Masona koje je naručila Nokia. Osim toga, istraživanje je pokazalo da oko 60 posto programera softvera želi pisati softverske programe koji programerima omogućuju da obogate svoje aplikacije za korisnike novim uslugama, kao što je poboljšana kvaliteta na zahtjev.

Istraživanje je anketiralo 44 CSP-a i 67 tvrtki koje se bave razvojem softvera diljem svijeta i procijenilo njihove stavove o različitim dimenzijama koncepta mrežne platforme kao usluge (NPaaS), koji se ponekad naziva i mreža kao kod, ili programabilna mreža.

Predviđa se da će tržište za te usluge koje omogućuju telekomunikacijski API-ji porasti s 12 milijardi dolara u 2022. na 34 milijarde dolara do 2026., prema procjenama Nokije. Angažiranje programera softvera, na razini, sve je bitnije za stvaranje i isporuku 5G usluga. API-ji telekomunikacijskih usluga imaju značajnu ulogu u unovčavanju 5G jer mogu razotkriti duboku funkcionalnost i podatke unutar telekomunikacijskih mreža; omogućujući razvojnim programerima da zatim razviju nove slučajeve upotrebe za svoje klijente, kako poduzeća tako i potrošače.

Ipak, prema istraživanju, iako su CSP-ovi i programeri softvera općenito usklađeni u svojoj procjeni najvažnijih mrežnih API-ja, oko polovica programera navela je probleme s mrežom, poput potrebe za većim uvidom i kontrolom kako kvaliteta mreže utječe na izvedbu njihove aplikacije, kao veliki izazov pri pokušaju korištenja usluga u oblaku i softvera kao usluge (SaaS). Nadalje, nekih 76% programera softvera reklo je da mrežni API-ji moraju biti jednostavni za korištenje i naznačili su da ih složenost i nedostatak API dokumentacije od CSP-ova trenutno odvraćaju od korištenja mrežnih API-ja.

“CSP-ovi imaju priliku generirati inkrementalni prihod kroz suradnju s programerima i drugim CSP-ovima kako bi stvorili veći ekosustav. CSP-ovi bi trebali ozbiljno razmotriti doprinos svojih API-ja trećoj strani, mrežnoj platformi kao usluzi (NPaaS), surađivati s programerima i izgraditi ekosustav koji uključuje druge CSP-ove kako bi se spriječila fragmentacija koja bi mogla spriječiti održivost ovog prilika”, rekla je Caroline Chappell, partnerica u Analysys Mason.

„U 5G svijetu pojavljuje se novi digitalni ekosustav, s višestrukim lancima usluga hiperskalera, infrastrukture, mreža i aplikacija koje se stvaraju od slučaja do slučaja kako bi se stvorila vrijednost za krajnjeg korisnika. Ovo istraživanje naglašava želju da se ovaj ekosustav pokrene naprijed, ali također naglašava rad koji treba obaviti kako bi se omogućilo dublje razumijevanje između CSP-ova i programera te potreban rad između njih,” dodao je Shkumbin Hamiti, voditelj Platforme za mrežnu monetizaciju, Cloud i mrežne usluge u Nokiji.