VAŽNOST OBRAZOVANJA

Podaci i AI mijenjaju poslovanje već danas

Podaci i AI mijenjaju poslovanje već danas
Zdravko Kunić, Algebra

Projektni pristup nastavi omogućuje studentima stjecanje praktičnog iskustva kroz stvarne projekte i industrijsku praksu, čime studenti ne razmatraju tematiku samo teorijski, već i razvijaju vještine potrebne za primjenu naučenog u stvarnim situacijama, ističe za ICTbusiness.info voditelj studija na Algebri Zdravko Kunić i dodaje kako se očekuje da će razvoj umjetne inteligencije uzrokovati promjene u načinu rada kod oko 80 posto zanimanja u opsegu od oko 10 posto te kod 20 posto zanimanja automatizacija će zahvatiti čak 50 posto aktivnosti, što znači da će ta zanimanja doživjeti značajne promjene.

Prema njegovim riječima srce programa predstavljaju kolegiji povezani sa strojnim učenjem i umjetnom inteligencijom u koje se studenti upoznaju s različitim algoritmima strojnog učenja, neuronskim mrežama, dubokim učenjem, obradom prirodnog jezika, slike i korištenjem senzora interneta stvari, čime stječu iskustvo potrebno za razvoj inteligentnih sustava koji mogu autonomno učiti i donositi odluke.

Koje su ključne discipline obuhvaćene u studijskom programu podatkovne znanosti i umjetne inteligencije?

Dinamično područje ovog studijskog programa obuhvaća iznimno širok spektar znanja i vještina, od bazičnih visokoškolskih kompetencija koje potiču studente na razvoj širih perspektiva u raznovrsnim kontekstima specifičnih područja života i rada, preko relevantnih tehničkih i specifičnih stručnih znanja koja studentima osiguravaju visoku kompetentnost, do kompetencija društvene korisnosti i odgovornosti odnosno svijesti o potencijalnim društvenim posljedicama koje potiču održivost, pravednost i transparentnost u svim aspektima rada s podacima i umjetnom inteligencijom. Na samom početku, program se fokusira na temeljne aspekte prirodnih znanosti neophodne za razumijevanje i primjenu algoritama strojnog učenja i principe programskog inženjerstva. Ove vještine omogućit će studentima da razvijaju, implementiraju i optimiziraju algoritme i aplikacije za podatkovnu analitiku i umjetnu inteligenciju.

Srce programa predstavljaju kolegiji povezani sa strojnim učenjem i umjetnom inteligencijom u koje se studenti upoznaju s različitim algoritmima strojnog učenja, neuronskim mrežama, dubokim učenjem, obradom prirodnog jezika, slike i korištenjem senzora interneta stvari, čime stječu iskustvo potrebno za razvoj inteligentnih sustava koji mogu autonomno učiti i donositi odluke. Značajan preduvjet za kvalitetnu analitiku su znanja o učinkovitom prikupljanju, čuvanju i obradi velike količine podataka. S obzirom na ogromnu količinu danas raspoloživih podataka, važno je razumijevanje koncepata upravljanja podacima i podatkovnog inženjerstva općenito. Stoga će studenti učiti o skladištenju podataka, tehnologijama velikih podataka, upravljanju bazama podataka te pripremi podataka za analizu koja je usko povezana s vizualizacijom podataka. Studenti će razvijati vizualizacijske vještine kako bi mogli jasno i učinkovito prezentirati analitičke uvide različitim dionicima, jer je sposobnost prenošenja kompleksnih informacija ključna za donošenje informiranih odluka.

Umjetna inteligencija je predmet brojnih rasprava o etičkim i pravnim aspektima. Studijski program uključuje istraživanje etičkih dilema i pravnih okvira kako bi budući stručnjaci primjenjivali tehnologije na odgovoran i zakonit način.

Sve ove discipline zajedno čine holistički program koji priprema studente za raznolike izazove i mogućnosti u svijetu podatkovnih znanosti i umjetne inteligencije

Kako podatkovna znanost i umjetna inteligencija utječu na različite industrije?

Projektni pristup nastavi omogućuje studentima stjecanje praktičnog iskustva kroz stvarne projekte i industrijsku praksu, čime studenti ne razmatraju tematiku samo teorijski, već i razvijaju vještine potrebne za primjenu naučenog u stvarnim situacijama.

Integrirane perspektive razumijevanja poslovnih procesa i informatike, pripremaju stručnjake koji će rješavati aktualne probleme kreativnim korištenjem naprednih digitalnih alata i inovativnih tehnika analize podataka, neovisno o tome radi li se primjerice o izazovima javne uprave, klimatskih promjena, društvene nejednakosti ili plasmana novih proizvoda na tržište.  Novi studijski program prilagođava se potrebama budućih profesija u kontekstu razvoja tehnologije integrirajući aspekte poslovnih procesa, informacijske tehnologije i informatike. Program spaja poslovanje, tehnologiju i praktične izazove iz stvarnog svijeta, omogućujući studentima stjecanje interdisciplinarnih vještina potrebnih za rješavanje aktualnih problema.

Dubinsko razumijevanje podatkovne znanosti i umjetne inteligencije kombinirano s razumijevanjem poslovanja i društvenih odnosa studentima pruža mogućnost komplementarnog studiranja bez žrtvovanja tehnološkog ili društvenog aspekta edukacije. Studenti će naučiti koristiti i inovirati digitalne tehnologije za pretvaranje znanja skrivenog u podacima u korisne informacije iz kojih slijedi mudrost u procesu donošenja dobrih odluka, što neminovno omogućuje napredak u privatnom i javnom sektoru te svim aspektima suvremenog društva.

Koja su predviđanja o promjenama u radu zbog razvoja umjetne inteligencije prema ozbiljnim znanstvenim procjenama?

Razvoj umjetne inteligencije donosi značajne promjene u načinu na koji radimo i upravljamo ekonomijom. Ova rapidno razvijajuća tehnologija obećava transformaciju mnogih aspekata društva i gospodarstva. Prema ozbiljnim znanstvenim procjenama, ključne promjene koje AI donosi uključuju povećanu efikasnost rada, promjene u zanimanjima, stvaranje novih poslova, povećanu automatizaciju i rast korisnosti AI softvera u raznim sektorima. Tehnologija omogućava automatizaciju mnogih rutinskih i repetitivnih zadataka, čime se oslobađa vrijeme i radnicima omogućuje da se fokusiraju na kreativnije i strateški važnije zadatke.

Očekuje se da će razvoj umjetne inteligencije uzrokovati promjene u načinu rada kod oko 80 posto zanimanja u opsegu od oko 10 posto ili  nešto više aktivnosti. Međutim, kod 20 posto zanimanja automatizacija će zahvatiti čak 50 posto aktivnosti, što znači da će ta zanimanja doživjeti značajne promjene.

Ove promjene zahtijevaju prilagodbu i u načinu podučavanja, kako bi se budući stručnjaci pripremili za nove izazove koje donosi umjetna inteligencija.

Kako se novi studijski program prilagođava potrebama budućih zanimanja u kontekstu razvoja tehnologije?

Ključ uspjeha je u kontinuiranoj prilagodbi i evoluciji obrazovnih sadržaja kako bi oni odgovarali potrebama dinamičnog tržišta rada. Razvoj tehnologije, posebno umjetne inteligencije, donosi brze i temeljite promjene u mnogim sektorima, što zahtijeva fleksibilan, interdisciplinarni i praktičan pristup obrazovanju. Jedan od temelja našeg programa je interdisciplinarnost. AI se primjenjuje u raznim područjima, od zdravstva do financija, pa je ključno da studenti razumiju kako AI može biti integriran u različite domene i steknu široko znanje koje im omogućava da razumiju i riješe složene probleme u različitim kontekstima.

Osim teorijskog znanja, naš program stavlja veliki naglasak na praktičnu primjenu. Studenti će sudjelovati u projektima koji simuliraju stvarne probleme i izazove, koristeći najnovije AI alate i tehnologije. Suradnja s industrijom omogućava studentima stjecanje iskustva u stvarnom radnom okruženju kroz prakse, radionice i zajedničke projekte. Time osiguravamo da naši diplomanti ne samo da posjeduju teorijsko znanje, već i praktične vještine koje su odmah primjenjive na tržištu rada.

Svjesni činjenice da razvoj AI-a donosi i etičke izazove, u program su uključeni kolegiji koji se bave tehnološkim aspektima etike, društvenom odgovornošću i pravnim aspektima umjetne inteligencije. Ovo je ključno jer želimo da naši budući stručnjaci ne samo inoviraju, već to čine na način koji je društveno odgovoran.

Poticanje usvajanja intuitivnog korištenja umjetne inteligencije u obliku različitih alata  u svrhu oblikovanja digitalnog prostora i kreiranja primjerenih korisničkih iskustava neminovno vodi pozitivnim utjecaju na široki spektar industrija, a time i na svakodnevni život.

Kako umjetna inteligencija može biti korištena kao alat za oblikovanje digitalnog prostora?

Digitalni prostor odnosi se na cjelokupno okruženje u kojem se primjenjuju digitalne tehnologije, obuhvaćajući sve aspekte života i rada gdje postoji mogućnost implementiranja digitalnih inovacija.  Unutar digitalnog prostora, stručnjaci koriste nove tehnologije kako bi unaprijedili učinkovitost, produktivnost i inovativnost u različitim domenama. Od rada na integraciji digitalnih rješenja u svakodnevne procese očekuje se poboljšanje kvalitete života i poslovanja. Također, digitalni prostor potiče interdisciplinarnu suradnju i kreativnost, omogućujući razvoj novih rješenja koja pozitivno utječu na društvo. Kroz transformaciju analognih sustava u digitalne, studenti doprinose stvaranju pametnih gradova, naprednih zdravstvenih sustava, digitaliziranih obrazovnih platformi i održivih industrijskih procesa.

Generiranje i organizacija sadržaja su još dvije važne uloge u oblikovanju digitalnog prostora. Kroz algoritme strojnog učenja, umjetna inteligencija sve bolje generira sadržaj poput vijesti, glazbe ili videozapisa. Može prilagoditi sadržaj individualnim interesima i preferencijama korisnika, poboljšavajući korisničko iskustvo. Još jedna od uloga je poboljšanje sigurnosti digitalnih sustava. Kroz analizu podataka i detekciju anomalija, AI može sve bolje identificirati potencijalne prijetnje i rizike te odgovoriti na njih u realnom vremenu, osiguravajući integritet i zaštitu digitalnih resursa.

Ukupno gledajući, umjetna inteligencija predstavlja ključni faktor u oblikovanju digitalnog prostora. Kroz integraciju AI u nastavni plan i program, osiguravamo da naši studenti steknu relevantna znanja i vještine potrebne za uspjeh u suvremenom digitalnom okruženju.

Koje vještine studenti stječu kroz novi studijski program?

Novi studijski program pruža studentima širok spektar vještina ključnih za uspjeh u suvremenom digitalnom okruženju. Integrirajući različite discipline i pružajući interdisciplinarni pristup, program omogućava studentima da razviju širok spektar kompetencija koje su relevantne za industriju i tržište rada.

Program naglašava važnost općih kompetencija poput razumijevanja temeljnih matematičkih i statističkih koncepta ključnih je za analizu podataka i izradu prediktivnih modela. Stručne kompetencije koje studenti stječu ulaze u područje strojnog učenja i različitih analitičkih metodologija, putem kojih studenti stječu vještine za razvoj inteligentnih sustava koji mogu autonomno učiti i donositi odluke. Ove vještine su posebno važne u područjima poput prediktivne analitike, prepoznavanja vizualnih uzoraka i obrade prirodnog jezika.

Upravljanje podacima je još jedna ključna kompetencija koju studenti stječu kroz program. Razumijevanje procesa skladištenja, obrade i analize podataka ključno je za uspješno korištenje podataka u poslovne svrhe. Studenti će proučavati koncepte baza podataka, tehnologije velikih podataka i metodologije pripreme podataka kako bi stekli praktične vještine potrebne za učinkovito upravljanje podacima.

Vještine vizualizacije podataka omogućuju studentima jasno prikazivanje analitičkih rezultata i komuniciranje uvida drugima. Kroz upotrebu vizualnih analitičkih alata i kreiranje interaktivnih vizualizacija studenti će moći efikasno prezentirati svoje analize i rezultate istraživanja.

Nisu samo podaci u fokusu, ima tu i drugih aspekata…

Konačno, program naglašava važnost društvenih kompetencija, etike i pravnih aspekata u području podatkovnih znanosti i umjetne inteligencije. Studenti će razviti svijest o etičkim pitanjima vezanim uz korištenje podataka i umjetne inteligencije te razumijevanje pravnog okvira u kojem djeluju.

Studenti će imati priliku raditi u modernim laboratorijima opremljenim najnovijom tehnologijom, gdje će moći razvijati vlastite projekte i istraživati nove ideje. Povezanost s istraživačkim centrima i industrijom omogućava im da budu na čelu tehnološkog napretka i da doprinose razvoju novih rješenja kojima mogu transformirati različite sektore.

Poseban naglasak stavljen je na kreativno korištenje naprednih digitalnih alata i inovativnih tehnika analize podataka, kreiranje aplikacija, rješavanje praktičnih problema strukturiranim analitičkim tehnikama, upravljanje podacima te stjecanju znanja i praktičnih vještina u širokom rasponu -  od osnova umjetne inteligencije do dubokog strojnog učenja. Program pruža humanistički štih klasičnom računarstvu, omogućujući studentima široko i multidisciplinarno obrazovanje.

program također snažno potiče inovaciju i istraživanje. Studenti će imati priliku raditi u modernim laboratorijima opremljenim najnovijom tehnologijom, gdje će moći razvijati vlastite projekte i istraživati nove ideje. Povezanost s istraživačkim centrima i industrijom omogućava im da budu na čelu tehnološkog napretka i da doprinose razvoju novih rješenja koja mogu transformirati različite sektore.

Orijentacija nije samo na Hrvatsku, regiji, veći i šire od toga…

Razvoj AI-a i tehnologije nije ograničen geografskim granicama, stoga naš program ima snažan globalni fokus. Studenti će imati priliku sudjelovati u međunarodnim projektima, razmjenama i suradnjama s vrhunskim svjetskim sveučilištima i institucijama. Ovo im omogućava da steknu globalnu perspektivu i razumijevanje različitih tržišta, kultura i regulatornih okvira, što je ključno za uspjeh u globaliziranom svijetu.

Novi studijski program prilagođava se potrebama budućih zanimanja u kontekstu razvoja tehnologije kroz interdisciplinarni pristup, praktičnu primjenu, kontinuirano obrazovanje, etičku odgovornost, inovaciju i globalnu perspektivu. Kroz ovakav pristup osiguravamo da naši diplomanti ne samo da prate tehnološke trendove, već i da budu predvodnici u svojim područjima, sposobni prilagoditi se i uspjeti u dinamičnom i brzo mijenjajućem svijetu tehnologije.

Ovaj prostor uključuje ne samo virtualna okruženja za edukaciju, već i stvarne svjetske aplikacije koje transformiraju analogna životna okruženja u digitalna. Studenti, nakon završetka studija, primjenjuju svoje znanje i vještine kako bi utjecali na način korištenja digitalnih tehnologija te potiču transformaciju različitih sektora – od zdravstva i obrazovanja do industrije i javnih usluga – u digitalne ekosustave.

Cilj programa je stvaranje nove generacije stručnjaka koji će intuitivno koristiti digitalne tehnologije za pretvaranje podataka u znanje, znanje u mudrost, a mudrost u donošenje dobrih odluka. Takav fokus na ljudsku upotrebu tehnologije omogućit će napredak u privatnom i javnom sektoru te svim aspektima suvremenog društva.