NextGenerationEU: Komisija predstavlja sljedeće korake za 672,5 milijardi eura vrijedan Instrument za oporavak i otpornost u Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. godinu

NextGenerationEU: Komisija predstavlja sljedeće korake za 672,5 milijardi eura vrijedan Instrument za oporavak i otpornost u Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. godinu
DepositPhotos / Ilustracija

Europska komisija utvrdila je strateške smjernice za provedbu Instrumenta za oporavak i otpornost u svojoj Godišnjoj strategiji održivog rasta do 2021. (ASGS). Instrument je ključni instrument oporavka, u srcu NextGenerationEU, koji će pomoći EU-u da izađe jača i otpornija na trenutnu krizu. Instrument će pružiti 672,5 milijardi eura zajmova i bespovratnih sredstava uz unaprijed dodanu financijsku potporu za ključne prve godine oporavka.

Objavljivanje ASGS-a pokreće ovogodišnji ciklus Europskog semestra. U prošlogodišnjem ASGS-u Komisija je pokrenula novu strategiju rasta koja se temelji na europskom zelenom dogovoru i konceptu konkurentne održivosti. Ovogodišnji ASGS u punom je kontinuitetu s prethodnim. Četiri dimenzije ekološke održivosti, produktivnosti, pravednosti i makroekonomske stabilnosti identificirane u prošlogodišnjim ASGS-ima i dalje su vodeća načela koja podupiru planove oporavka i otpornosti država članica te njihove nacionalne reforme i ulaganja. Te dimenzije leže u središtu europskog semestra i osiguravaju da novi program rasta pomaže u stvaranju temelja za zeleni, digitalni i održivi oporavak.

Kako bi se okoristile Instrumentom za oporavak i otpornost, države članice trebale bi podnijeti svoje nacrte planova oporavka i otpornosti u kojima se navode nacionalni programi ulaganja i reforme u skladu s gore spomenutim kriterijima politike EU. Planovi oporavka i otpornosti država članica trebali bi se baviti izazovima ekonomske politike utvrđenim u preporukama za pojedine države posljednjih godina, a posebno u ciklusima 2019. i 2020. godine. Planovi bi također trebali omogućiti državama članicama da pojačaju svoj potencijal gospodarskog rasta, otvaranje novih radnih mjesta i ekonomsku i socijalnu otpornost te da ispune zadaće  zelene i digitalne tranzicije.

Komisija također danas predstavlja dodatne smjernice državama članicama o tome kako najbolje predstaviti svoje planove oporavka i otpornosti zajedno sa standardnim predloškom za njihove planove.

Na temelju njihove važnosti u državama članicama, potrebe vrlo velikih ulaganja i njihovog potencijala za stvaranje radnih mjesta i rast te ubiranje koristi od zelene i digitalne tranzicije, Komisija snažno potiče države članice da u svoje planove uključe ulaganja i reforme u sljedećim vodećim područjima:

Power up  - preddobava budućih čistih tehnologija i ubrzanje razvoja i upotrebe obnovljivih izvora.

Renovate - Poboljšanje energetske učinkovitosti javnih i privatnih zgrada.

Recharge and Refuel - promocija budućih čistih tehnologija za ubrzavanje korištenja održivog, pristupačnog i pametnog prijevoza, stanica za punjenje el. energijom i punjenje gorivom te proširenje javnog prijevoza.

Connect - brzo uvođenje brzih širokopojasnih usluga u sve regije i kućanstva, uključujući optičke i 5G mreže.

Modernise - digitalizacija javne uprave i usluga, uključujući pravosudne i zdravstvene sustave.

Scale-up  - Povećanje europskih kapaciteta industrijskog oblaka podataka i razvoj najmoćnijih, najsuvremenijih i održivih procesora.

Reskill and upskill - Prilagođavanje obrazovnih sustava za podršku digitalnim vještinama i obrazovnom i stručnom osposobljavanju za sve uzraste.

Provedbu Instrumenta koordinirat će Radna skupina Komisije za oporavak i otpornost u uskoj suradnji s Glavnom upravom za ekonomska i financijska pitanja. Upravni odbor kojim će predsjedati predsjednica Ursula von der Leyen pružit će političko vodstvo Radnoj skupini kako bi osigurao da se Instrument provodi na koherentan i učinkovit način.