CroRIS - sustav koji će na jednom mjestu imati sve informacije o hrvatskoj znanosti

CroRIS - sustav koji će na jednom mjestu imati sve informacije o hrvatskoj znanosti

Srce u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP), koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, provodi izgradnju nacionalnog informacijskog sustava znanosti - CroRIS, nazvanog prema engleskom nazivu Croatian Research Information System.

CroRIS će objediniti informacije o znanstvenicima, ustanovama, projektima, uslugama, istraživanjima, radovima, patentima, opremi i mnoge druge. Do sada su takve informacije postojale u odvojenim bazama i sustavima koji su bili ili djelomično povezani ili nisu bili uopće povezani. To je otežavalo postupke odlučivanja upravljačkim tijelima ustanova, ali i postupke pribavljanja kvalitetnih i relevantnih informacija potrebnih za  istraživačke procese, znanstvene radove ili obrazovanje pojedinačnim korisnicima poput studenata, znanstvenika i istraživača.

CroRIS se sastoji od 4 elementa: prilagodba zakonskog okvira, izgradnja samog informacijskog sustava, mapiranje i predviđanje u smislu omogućavanja pametnijeg korištenja informacija te edukacije korisnika i pružanje podrške kao završnog elementa projekta.

Izgradnja sustava je u tijeku. Pojedini moduli sustava korisnicima će se stavljati na raspolaganje kako budu izgrađivani. Tako je ovih dana uključivanjem upisnika znanstvenika i ustanova u jezgru novog informacijskog sustava znanosti RH, CroRIS stavljen u produkciju, a prvi je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Što nas čeka u narednom vremenu i koji je daljnji plan izgradnje jedinstvenog nacionalnog sustava znanosti CroRIS bit će predstavljeno na stručnoj konferenciji SRCE DEI 2021 koja će se održati 28. i 29. travnja 2021. godine virtualno. Projekt ZTP sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.