Telekomi proučavaju mišljenje HAKOM-a

Telekomi proučavaju mišljenje HAKOM-a
DepositPhotos / Ilustracija

Na izravan upit ICTbusiness.info iz sva tri velika domaća telekom operator Hrvatskog Telekoma, A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska pojašnjavaju kako proučavaju stručno mišljenje domaćeg telekom regulatora Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Iz A1 Hrvatska kažu „A1 Hrvatska upoznata je sa Stručnim mišljenjem HAKOM-a te radimo na njegovoj evaluaciji“.  Slično kažu i iz HT-a, ali i iz Telemach Hrvatska.

Iz Telemach Hrvatska poručuju da su upoznati sa sadržajem nedavno objavljenog Stručnog mišljenja HAKOM-a o mogućnosti uvođenja usklađenja cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije.

"Prema njemu, i telekomima je omogućena prilagodba makroekonomskim uvjetima, kao što je to slučaj kod ostalih industrija. Detaljno sagledamo sve elemente stručnog mišljenja, nakon čega ćemo biti u mogućnosti donijeti konačnu odluku oko potencijalnih aktivnosti", pojašnjavaju iz Telemacha.

Svakako treba istaknuti da telekomi imaju „zaključane“ ugovore i ne mogu podizati cijene, a ako uvedu indeksaciju prema inflaciji moći će podići cijene nakon što svoje pokazatelje objavi Državni zavod za statistiku.

Inače ovakve indeksacije imaju i telekomi u drugim europskim zemljama, a očekuje se da bi se indeksacija mogla uvesti odjednom odnosno da će biti promijenjeni i u uvjetima poslovanja i u uvjetima pružanja usluge.

Konkretno, HAKOM smatra da operator koji namjerava uvesti indeksaciju cijena treba tu mogućnost predvidjeti u svojim općim uvjetima poslovanja. Također, operator mora u posebnim uvjetima pružanja pojedinih usluga i u cjeniku tih usluga predvidjeti da se na dotičnu uslugu primjenjuje indeksacija cijena.