Tele2 Hrvatska očekuje brzu izgradnju 5G mreža

Tele2 Hrvatska očekuje brzu izgradnju 5G mreža

Planiranje postavljanja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI, radijske postaje) provodi se sukladno pravilima struke radio-planiranja, ističu u trećem po veličini domaćem i jedinom samo mobilnom telekom operateru Tele2 Hrvatska koje bi uskoro nakon najava za 220 milijuna eura trebala preuzeti United Grupa.

Postupak određivanja optimalne lokacije zavisi od više parametara, a jedan od značajnijih je i broj pritužbi korisnika vezanih uz pokrivenost signalom određenog područja. Radijske postaje se prema načinu postavljanja, odnosno gradnje, dijele na antenske prihvate (sustav koji se postavlja na postojeće građevine) i samostojeće antenske stupove, a prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama gradnja i korištenje ove infrastrukture je od interesa za Republiku Hrvatsku.

Procedura izgradnje svih radijskih postaja je jednaka i ne ovisi o generaciji mreže nego o načinu gradnje te očekujemo različita postupanja prilikom postavljanja bežičnih točaka kratkog dometa koje će biti značajno manjih dimenzija u odnosu na prihvate kakve danas gradimo, pojašnjavaju u Tele2 Hrvatska.

Za izgradnju radijskih postaja potrebno je izraditi glavni projekt na koji svoju suglasnost trebaju dati sva državna tijela koja inače sudjeluju u postupku izdavanja građevinske dozvole, ističu u Tele2 Hrvatska i dodaju da tek nakon što svi daju svoju suglasnost na projekt, radovi mogu početi. Neka od državnih tijela koja daju svoju suglasnost su HAKOM, Ministarstvo unutarnjih poslova, Agencija za civilno zrakoplovstvo, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo kulture i sl. Iako ne postoji obveza ishođenja građevinske dozvole (regulirano Pravilnikom o jednostavnim i drugim  građevinama i radovima koje donosi Ministarstvo graditeljstva) obveza je ishoditi sve suglasnosti na projekt kao da se ishodi građevinska dozvola, što sam postupak značajno ne razlikuje od postupaka u drugim zemljama Europske unije.

Razlog ovakvom regulatornom rješenju leži u tome što se nakon prikupljenih suglasnosti na projekt u nekadašnjem postupku izdavanja dozvola na samu dozvolu čekalo i po nekoliko stotina dana, iako je zakonski rok 60 dana, što je značajno usporavalo razvoj mreže.

Što se tiče zaštite zdravlja ljudi, Ministarstvo zdravstva je jedino ovlašteno tijelo koje izdaje dozvolu za postavljanje radijske postaje na temelju proračuna očekivanih razina elektromagnetskih polja (uvijek se uzima najgori mogući scenarij prilikom izrade proračuna) ako su očekivane razine ispod dozvoljenih, pojašnjavaju iz Tele2 Hrvatska Nakon postavljanja radijske postaje izrađuje se mjerenje stvarno emitiranih razina elektromagnetskih polja na temelju kojeg Ministarstvo zdravstva odobrava korištenje te radijske postaje. I proračun i mjerenje izrađuju neovisne pravne osobe koje su akreditirane za takvu djelatnost i čija oprema treba zadovoljavati visoke standarde. Mjerenja se ponavljaju svake dvije godine.

„HAKOM prikuplja informacije o svim postavljenim radijskim postajama i može u bilo kojem trenutku i nenajavljeno od ovlaštenih pravnih osoba zatražiti mjerenje razina elektromagnetskih polja kako bi se uvjerio da su izmjerene vrijednosti ispod dozvoljenih. Razine je propisala Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućih zračenja (ICNIRP) te na temelju znanstvenih istraživanja izdala osnovne smjernice o ograničenjima izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima u rasponu od 0 Hz do 300 GHz koje je prihvatila i Europska Unija kroz Preporuku Vijeća Europske Unije 1999/519/EC (od 12.07.1999.). Smjernice se redovno revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja, a do danas nisu pronađeni relevantni znanstveni dokazi za promjene graničnih vrijednosti. Treba također napomenuti kako su dopuštene granične razine elektromagnetskih polja u Republici Hrvatskoj strože od većine zemalja u EU“, zaključuju u Tele2 Hrvatska.

Još iz kategorije

Pad prihoda u fiksnoj telefoniji za 8,54 posto

Pad prihoda u fiksnoj telefoniji za 8,54 posto

14.12.2019. komentiraj

Polako se bližimo kraju 2019. godine i stigli su nam rezultati za treći ovogodišnji kvartal u fiksnoj telefoniji koje je prikupio domaći telekomunikacijski regulator HAKOM. Prema tim podacima na godišnjoj razini u fiksnoj telefoniji se bilježi pad prihoda od čak 8,54 posto čime je na  kraju trećeg kvartala zabilježen ukupni prihod od 322,163 milijuna kuna.

Broj vlastitih priključaka operatora na svjetlovodnoj tehnologiji rastao 30 posto

Broj vlastitih priključaka operatora na svjetlovodnoj tehnologiji rastao 30 posto

13.12.2019. komentiraj

Na tržištu elektroničkih komunikacija u trećem tromjesečju 2019. nastavljen je porast investicija u mreže pokretnih komunikacija, a ukupna ulaganja u pokretnoj mreži tijekom prvih devet mjeseci za oko 40 posto su viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na što je značajno utjecala dodjela dodatnog radiofrekvencijskog spektra. Iako ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu u nepokretnoj mreži nisu na razini prošle godine, veseli značajan rast ulaganja u svjetlovodne kabele, što je rezultiralo rastom broja izgrađenih FTTX priključaka od 30 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Optima Telekom nastavlja sa zacrtanim planovima u skorom iščekivanju početka prodaje

Optima Telekom nastavlja sa zacrtanim planovima u skorom iščekivanju početka prodaje

13.12.2019. komentiraj

U vrijeme dok se čeka odluka AZTN-a oko prodaje Tele2 United Grupi pomalo ispod radara prolazi Optima Telekom kojom prema odluci istog tog AZTN-a upravlja HT koji mora pokrenuti prodaju ovog telekoma početkom sljedeće godine. Upravo stoga razgovarali smo s Borisom Batelićem, predsjednikom Uprave Optima Telekoma o planovima za sljedeću godinu i ključnim događajima u ovoj godini.