Širokopojasni pristup

Prihodi telekoma rasli od pristupa internetu na 1,36 milijarde kuna

Prihodi telekoma rasli od pristupa internetu na 1,36 milijarde kuna
Depositphotos / Ilustracija

Najnoviji podaci domaćeg telekom regulatora HAKOM-a pokazuju kako se u segmentu širokopojasnih usluga pristupa internetu svi telekomi u posljednja tri mjeseca 2022. godine povećali prihodi za 4,68 posto i to na 1,36 milijarde kuna. Zanimljivo u odnosu na prethodni kvartal iste 2022. godine prihod je manji 16,01 posto.

U segmentu mobilne telefonije dakle Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska uprihodili su zajednički 921,42 milijuna kuna uz rast na godišnjoj razini od 9,42 posto. U odnosu na prethodni kvartal to je ipak manje i tako se u četvrtom kvartalu u odnosu na treći 2022. godine uprihodilo u mobilnom internetskom pristupu 20,12 manje.  U segmentu fiksnog pristupa internetu prihod je veći 1,05 posto na 465,99 milijuna kuna.

Ukupan broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu veći je na godišnjoj razini u posljednjem kvartalu 2022. godine za 3,95 posto na ukupno 5,99 milijuna.

U fiksnom segmentu broj priključaka je veći 3,74 posto na 1,088 milijuna kuna.  Broj priključaka putem vlastite bakrene pristupne mreže manji je 1,57 posto i zaustavio se na 414,4 tisuće. Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji manji he 41m64 posto i sada ih je svega 52,7 tisuća. Broj FttX priključaka putem vlastite infrastrukture povećan je 26,29 posto i to je broj 198,43 tisuće. Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa (xDSL, FttX) povećan je 19,05 posto na 203,37 tisuća. Broj priključaka putem kabelskih mreža veći je 3,53 posto i sada ih je 180,94 tisuće.

U mobilnoj telefoniji broj priključaka je veći na godišnjoj razini u posljednjem kvartalu prošle godine u odnosu na isto razdoblje 2021. godine za 3,99 posto na 4,91 milijuna. Privatnih korisnika je 3,54 posto više i sada ih je 3,75 milijuna. Broj priključaka putem podatkovnih kartica veći je 2,61 posto na godišnjoj razini i sada ih je 384,92 tisuće, dok je broj priključaka putem mobilnih telefona veći za 3,65 posto na 3,36 milijuna.

Broj 2D paketa veći je 4,46 posto i sada ih je 323, tisuće a to se odnosi na korisnike koji imaju telefon i fiksni priključak internetu., Broj korisnika 3D paketa manji je 5,86 posto, a tu je riječ o korisnicima koji imaju fiksnu telefoniju, priključak internetu i IPTV odnosno internetsku televiziju. Broj 4D korisnika koji maju i fiksni i mobilni telefon, pristup internetu i to fiksni, ali i mobilni, te IPTV odnosno internetsku uslugu veći je 4,87 posto. Broj korisnika samostalne usluge pristupa internetu veći je 15,67 posto na čak 165,6 tisuća.