Korisnici i telekomi

Pad broja korisničkih prigovora HAKOM-u na ponašanje telekoma

Pad broja korisničkih prigovora HAKOM-u na ponašanje telekoma
Fotolia / Ilustracija

Najnovije istraživanje koje provodi domaći telekomunikacijski regulator HAKOM pokazuje kako je uspoređujući broj prigovora u prvom stupnju vidljivo kako je u 2022., u odnosu na prethodnu godinu, došlo do smanjenja broja sporova kod svih operatora, osim kod Telemacha kod kojeg je došlo do blagog porasta.

Promatrajući broj reklamacija u drugom stupnju, vidljivo je kako je i tu u odnosu na 2021. kod većine operatora došlo do smanjenja broja reklamacija, osim kod Telemacha i HT produkcije gdje je povećanje nešto više od 50 posto.

Promjena broja prigovora u I. stupnju za razdoblje 2022. u odnosu na razdoblje 2021. 

 

 

U odnosu na 2021., kada je u trećem stupnju zaprimljeno 1285 zahtjeva za rješavanje spora, tijekom 2022. povjerenstvu je upućeno 893 zahtjeva, odnosno 392 spora manje. Najviše zahtjeva, što je i očekivano s obzirom na ukupan broj korisnika njihovih usluga, podnijeli su korisnici dva najveća operatora.

Vezano za broj sporova u odnosu na broj korisnika može se uočiti da korisnici operatora s većim brojem korisnika imaju manje zahtjeva prema HAKOM-u od operatora s manjim brojem korisnika, pojašnjava se u HAKOM-ovu izvješću.

Kada se pak pogledaju konkretne brojke kako ističu u HAKOM-u od ukupno zaprimljenih 893 zahtjeva koje su krajnji korisnici uputili HAKOM-u, rješenjem je obustavljeno/odbačeno njih 321. Od 321 rješenja njih 146 se odnosilo na obustavu postupka jer su operatori naknadno promijenili svoju odluku u drugom stupnju te su riješili prigovor u korist korisnika, dok je u 86 slučajeva utvrđena nenadležnosti HAKOM-a.

Broj prigovora u I. stupnju na 10.000 korisnika

 

 

 

Do odbacivanja zahtjeva za rješavanje spora jer je isti upućen nakon zakonom predviđenog roka došlo je u 61 slučaju dok se preostalih 28 rješenja, od navedenih 321, odnosilo na zahtjeve koji su u ovršnom postupku, kada je korisnik odustao od daljnjeg rješavanja spora, zbog dostavljanja nepotpune dokumentacije te kada je spor korisnika proslijeđen Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Za preostala 572 spora HAKOM je donio odluke te je uočeno kako je kod većine operatora postupak pozitivnih odluka za korisnike niži, odnosno manji je od 50 posto, što ukazuje na daljnji pozitivan trend ispravnosti postupanja operatora, budući da je takve odluke potvrdio i HAKOM.

Promjena broja reklamacija u II. stupnju za razdoblje 2022. u odnosu na razdoblje 2021.

 

Broj sporova u II. stupnju na 10.000 korisnika

 

Analizirajući razloge zbog kojih su korisnici pokretali sporove, HAKOM je utvrdio kako se zahtjevi za rješavanjem spora velikim dijelom odnose na prigovore na obračun, potrošnju i ostvareni promet, traženje prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora i na povrede odredbi ugovora.

 

Promjena broja sporova u III. stupnju za razdoblje 2022. u odnosu na razdoblje 2021.

 

Broj sporova u III. stupnju na 10.000 korisnika

 

Odnos riješenih zahtjeva po operatoru

 

Odnos pozitivnih i negativnih odluka HAKOM-a za korisnika

 

Odnos rješenja u HAKOM-u

 

 

Razlozi pokretanja sporova i odnos odluka ovisno o razlogu