TELEKOM TRŽIŠTE

HT „preuzima“ Iskon Internet, tvrtka nestaje brand ostaje

HT „preuzima“ Iskon Internet, tvrtka nestaje brand ostaje
Dražen Tomić / Tomich Productions

Nakon što je prije 17 godina kupio Iskon Internet najjači domaći telekom operator Hrvatski Telekom objavio je na burzi da će od 1. siječnja sljedeće godine pripojiti tvrtku Iskon HT-u. Iako tvrde da će brand i dalje postojati, ovo spajanje omogućit će jednostavnije poslovanje jer posljednjih godina mnogo stvari je rađeno zajednički najčešće kroz sustave i rješenja HT-a.

Kupnja iskona dogodila se krajem svibnja 2006. godine i to za 100  milijuna kuna, a kako bi se izbjegla potreba provjere koncentracije vlasništva bilo je potrebno da tvrtka nema više od 100 milijuna kuna prihoda kao jedna od dviju tvrtki koje sudjeluju u preuzimanju. HT je htio izbjeći ocjenu koncentracije jer bi ona sigurno usporila ili čak odgodila preuzimanje Iskona. Iskon Internet osnovao je Damir Sabol, a u trenutku prodaje zbog prikupljanja stranih investicija bio je manjinski vlasnik.

Pojasnimo ovo manje od 100 milijuna kuna. Naime, prema članku 22. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, obveza prijave namjere koncentracije postoji ako su istodobno ispunjeni sljedeći uvjeti: da ukupan prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga iznosi najmanje milijardu kuna u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji te da da ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, ostvaren prodajom roba i/ili usluga u RH, iznosi najmanje 100 milijuna kuna", objašnjavali su tada iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Iskon te 2006. nije imao u prethodnom razdoblju 100 milijuna kuna, ali bi 2006. godinu završio s više od 100 milijuna kuna od prodaje u RH.

Prije prodaje portal Iskon.hr prebačen je u zasebnu kompaniju i iz njega kasnije nastaje net.hr koji je danas u vlasništvu RTL-a.

Nakon preuzimanja i kada je postao vlasništvom HT-a Iskon je proglašen operaterom s pretežitom tržišnom snagom što znači da su u fiksnoj telefoniji i internetu te televiziji njegove cijene bile regulirane.

Naime, ovime se  nastavlja transformaciju operativnog modela te je nakon pribavljenih korporativnih odobrenja započeo postupak pripajanja društva Iskon Internet Hrvatskom Telekomu, kao društvu preuzimatelju. Ciljani je datum stupanja pripajanja na snagu 1. siječnja 2024. godine, pri čemu je predviđeno da Iskon Internet nastavlja djelovati kao zaseban brend unutar Hrvatskog Telekoma.

Iskon Internet je dioničko društvo čiji je 100%-tni vlasnik HT holding društvo u 100%-tnom vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. Sklopljen je Ugovor o prijenosu dionica društva Iskon Internet d.d., između HT holdinga kao društva prenositelja i Hrvatskog Telekoma d.d. kao društva preuzimatelja, što je pretpostavka za provedbu postupka pripajanja uz primjenu odredbe članka 531. Zakona o trgovačkim društvima o pripajanju u posebnim slučajevima („jednostavno“ pripajanje). Trenutno je u postupku upis prijenosa dionica u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Hrvatski Telekom će naknadno bez odgode objaviti kad bude sklopljen Ugovor o pripajanju između Iskon Interneta i Hrvatskog Telekoma, sukladno člancima 517. i 531. Zakona o trgovačkim društvima.