HAKOM presudio u korist H1 Telekoma

HAKOM presudio u korist H1 Telekoma

Foto: Fotolia

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, domaći telekomunikacijski regulator, donijela je rješenje prema kojem H1 Telekom ima pravo na naknade u sporu s HT-om. Nakon svega nekoliko rečenica utvrđivanja za što sve H1 Telekom ima naknadu, o čemu možete pročitati niže HAKOM navodivrlo detaljno razloge zbog čega je donio takvu odluku.

Prema onome što je odlučio HAKOM u sporu H1 Telekoma i HT-a razvidno je da kako tvrde u HAKOM-u HT je zloupotrebljavao svoj položaj u segmentu veleprodajnih usluga i načina pružanja istih iako su one navedene u regulatornom okviru. U dokumentu, kojeg potpisuje predsjednik Vijeća HAKOM-a Dražen Lučić, među ostalim stoji da HAKOM smatra kako HT-ova tužba zbog iste stvari na Trgovačkom sudu nije bitna jer nadležnost HAKOM-a proizlazi iz regulatornih obveza HT-a.

Kako je odlučio HAKOM, naknada H1 Telekomu pripada zbog kašnjenja u otklanjanju kvarova/smetnji za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa u visini cjelokupnog iznosa veleprodajne naknade, za sve korisnike navedene u specifikaciji H1 Telekoma d.d. od 14. ožujka 2013., počevši od isteka roka od 48 sati od dana prijave globalnog kvara podnesene 18. svibnja 2012., pa do dana otklona kvara sukladno dinamici navedenoj u očitovanju Hrvatskog Telekoma d.d. od 10. travnja 2013., pri čemu se cjelokupni iznos veleprodajne naknade računa u visini mjesečne naknade za veleprodajni širokopojasni pristup i mjesečne naknade za pripadajući dodatni virtualni kanal za IPTV uslugu; Za korisnike za koje je usluga realizirana nakon 18. svibnja 2012., naknada za kašnjenje započinje po proteku 48 sati od datuma realizacije usluge prema gore navedenoj specifikaciji.

Nadalje, H1 Telekom ima pravo na naknadu za odbijanja prethodno prihvaćenih zahtjeva za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, prema popisu korisnika iz specifikacije Hrvatskog Telekoma od 10. travnja 2013., uzimajući u obzir naknadu propisanu člankom 15.5.

Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, po svakom pojedinom naknadno odbijenom zahtjevu, te za zakašnjenje u otklanjanju kvarova za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji prema popisu korisnika i razdoblju iz specifikacije Hrvatskog Telekoma d.d. od 10. travnja 2013., uzimajući u obzir naknade za zakašnjenje u otklanjanju kvarova iz članka 15.3. Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji.

I konačno, HAKOM je presudio za zakašnjenje u realizaciji usluge najma korisničke linije prema popisu korisnika i razdoblju iz specifikacije Hrvatskog Telekoma d.d. od 10. travnja 2013., počevši od dana primitka obavijesti H1 Telekoma kojom prihvaća ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za svakog pojedinog korisnika, te uzimajući u obzir naknade za zakašnjenje iz članka 5. Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije.

Cijelo rješenje pronađite ovdje.

Još iz kategorije

Huawei razvio 5G tehnologiju koja je brža, jeftinija i dostupnija od optike

Huawei razvio 5G tehnologiju koja je brža, jeftinija i dostupnija od optike

13.10.2019. komentiraj

Huawei nastavlja inovirati na području 5G tehnologije, a najnovija tehnologija AirFlash 5G Microwave dodatno snižava troškove postavljanja mreže u područjima koja su teže dostupna, osigurava stabilnost, visoku propusnost, i to sve s latencijom manjom od optičkih vlakana, pohvalili su se iz ovog kineskog proizvođača telekom opreme.

Ericsson i Qualcomm: Važan korak za komercijalni samostalni 5G

Ericsson i Qualcomm: Važan korak za komercijalni samostalni 5G

04.10.2019. komentiraj

Prijelaz na drugu fazu komercijalnog 5G – samostalni pristup 5G (tzv. standalone 5G) - veliki je korak koji su ostvarili Ericsson i Qualcomm Technologies. Kompanije su već blisko surađivale na nekoliko prekretnica u 5G tehnologiji. Najnovije postignuće ostvareno je u Ericssonovom laboratoriju korištenjem komercijalnih baznih stanica Ericssonovog radijskog sustava (Ericsson Radio System), Ericssonovovog softvera za samostalni New Radio (NR) i Ericssonovog rješenja 5G Cloud Core uz testni mobilni pametni telefon pogonjen Qualcommovim 5G modemom pod nazivom Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

Goran Manestar novi je glavni direktor za financije u A1 Hrvatska

Goran Manestar novi je glavni direktor za financije u A1 Hrvatska

03.10.2019. komentiraj

Od ovog je mjeseca član Uprave te glavni direktor za financije u A1 Hrvatska postaje Goran Manestar, a istu će poziciju obnašati i za klaster Hrvatska i Makedonija. Dosadašnji član Uprave Johannes Kandera preuzeo je novu funkciju unutar A1 Telekom Austria Grupe kao glavni direktor za financije bjeloruske podružnice.