HAKOM presudio u korist H1 Telekoma

HAKOM presudio u korist H1 Telekoma

Foto: Fotolia

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, domaći telekomunikacijski regulator, donijela je rješenje prema kojem H1 Telekom ima pravo na naknade u sporu s HT-om. Nakon svega nekoliko rečenica utvrđivanja za što sve H1 Telekom ima naknadu, o čemu možete pročitati niže HAKOM navodivrlo detaljno razloge zbog čega je donio takvu odluku.

Prema onome što je odlučio HAKOM u sporu H1 Telekoma i HT-a razvidno je da kako tvrde u HAKOM-u HT je zloupotrebljavao svoj položaj u segmentu veleprodajnih usluga i načina pružanja istih iako su one navedene u regulatornom okviru. U dokumentu, kojeg potpisuje predsjednik Vijeća HAKOM-a Dražen Lučić, među ostalim stoji da HAKOM smatra kako HT-ova tužba zbog iste stvari na Trgovačkom sudu nije bitna jer nadležnost HAKOM-a proizlazi iz regulatornih obveza HT-a.

Kako je odlučio HAKOM, naknada H1 Telekomu pripada zbog kašnjenja u otklanjanju kvarova/smetnji za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa u visini cjelokupnog iznosa veleprodajne naknade, za sve korisnike navedene u specifikaciji H1 Telekoma d.d. od 14. ožujka 2013., počevši od isteka roka od 48 sati od dana prijave globalnog kvara podnesene 18. svibnja 2012., pa do dana otklona kvara sukladno dinamici navedenoj u očitovanju Hrvatskog Telekoma d.d. od 10. travnja 2013., pri čemu se cjelokupni iznos veleprodajne naknade računa u visini mjesečne naknade za veleprodajni širokopojasni pristup i mjesečne naknade za pripadajući dodatni virtualni kanal za IPTV uslugu; Za korisnike za koje je usluga realizirana nakon 18. svibnja 2012., naknada za kašnjenje započinje po proteku 48 sati od datuma realizacije usluge prema gore navedenoj specifikaciji.

Nadalje, H1 Telekom ima pravo na naknadu za odbijanja prethodno prihvaćenih zahtjeva za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, prema popisu korisnika iz specifikacije Hrvatskog Telekoma od 10. travnja 2013., uzimajući u obzir naknadu propisanu člankom 15.5.

Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, po svakom pojedinom naknadno odbijenom zahtjevu, te za zakašnjenje u otklanjanju kvarova za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji prema popisu korisnika i razdoblju iz specifikacije Hrvatskog Telekoma d.d. od 10. travnja 2013., uzimajući u obzir naknade za zakašnjenje u otklanjanju kvarova iz članka 15.3. Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji.

I konačno, HAKOM je presudio za zakašnjenje u realizaciji usluge najma korisničke linije prema popisu korisnika i razdoblju iz specifikacije Hrvatskog Telekoma d.d. od 10. travnja 2013., počevši od dana primitka obavijesti H1 Telekoma kojom prihvaća ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za svakog pojedinog korisnika, te uzimajući u obzir naknade za zakašnjenje iz članka 5. Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije.

Cijelo rješenje pronađite ovdje.

Još iz kategorije

Hrvatski Telekom i FER pokreću projekt Campus Network u Zagrebu

Hrvatski Telekom i FER pokreću projekt Campus Network u Zagrebu

21.02.2020. komentiraj

Hrvatski Telekom pokreće projekt Campus Network u suradnji sa zagrebačkim Fakultetom elektrotehnike i računarstva, a cilj projekta jest ponuditi studentima, znanstvenoj zajednici, start-upima i industriji mogućnost rada na najnovijim komunikacijskim tehnologijama kao što su Industrija 4.0, 5G mreža i IoT. Hrvatski Telekom kao dio Deutsche Telekoma započeo je suradnju po uzoru na kampus mreže koje DT pokreće u Njemačkoj, Austriji, Češkoj i Mađarskoj.

Nova oprema na više od 2200 baznih postaja HT-a donosi uštede u potrošnji električne energije i nove mogućnosti za korisnike

Nova oprema na više od 2200 baznih postaja HT-a donosi uštede u potrošnji električne energije i nove mogućnosti za korisnike

21.02.2020. komentiraj

Modernizacija mobilne mreže HT-a koja je trajala 20 mjeseci, koštala oko milijardu kuna, uključivala novu radijsku opremu na baznim postajama, koja omogućuje napredne 4G mogućnosti i pripremu za 5G, donosi uštedu električne energije, bila je vrlo zahtjevan posao, za ICTbusiness.info opisuje Ivan Uremović, direktora projekta modernizacije mobilne mreže HT-a.

Huawei neće biti isključen iz izgradnje 5G mreže u Francuskoj

Huawei neće biti isključen iz izgradnje 5G mreže u Francuskoj

20.02.2020. komentiraj

Francuska neće isključiti Huawei iz svoje 5G mreže, službeno je u ime Vlade priopćila ministrica gospodarstva Agnes Pannier-Runache, odbacujući time pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država, a koji se tiče zabrane poslovanja te vrste za kinesku kompaniju.