Smart city

Digitalizacija javne uprave donosi transparentnost u gradu Dubrovniku

Digitalizacija javne uprave donosi transparentnost u gradu Dubrovniku
Dražen Tomić / Tomich Productions

Dubrovnik je jedan od prvih gradova koji je krenuo u digitalnu transformaciju i stvaranje boljeg života za svoje građane uz korištenje digitalnih tehnologija i smart city rješenja. O tome smo pisali još prije sedam godina, a danas kako ističu iz grada po preuzimanju odgovornosti za upravljanje gradom 2017. gradonačelnik Mato Franković i njegov tim uvidjeli su potrebu da se Grad kao jedinica lokalne samouprave u potpunosti otvori prema građanima i njihovim potrebama. Kao jedan od hrvatskih gradova koji prednjače u implementaciji Smart City rješenja, Grad Dubrovnik razvija niz aplikacija i projekata koji su usmjereni prema učinkovitom i ekološki odgovornom upravljanju prometnim sustavom s prvenstvenim ciljem smanjena gužvi dok je specifični cilj usmjeren prema zaštiti i očuvanju vrijedne spomeničke baštine.

„Implementacijom sustava Otvoreni grad (e-Dubrovnik) postigli smo to da su građani detaljno informirani o financijskom poslovanju Grada, olakšano im je poslovanje Gradom i upravnim tijelima, a omogućeno im je i sudjelovanje u upravljanju i donošenju odluka. Dodatna pogodnost koju je donijela digitalna transformacija gradske uprave, koju smo pokrenuli 2017. godine, ima rezultat u povećanoj učinkovitosti i produktivnosti. Dubrovnik se sve više nameće i kao lider u pametnom upravljanju destinacijom, a odjeci tog pristupa prepoznati su i u međunarodnoj stručnoj javnosti, naročito kroz projekt "2Poštujmo Grad“, pojašnjavaju iz grada Dubrovnika. .

Sustav Otvoreni Grad - Sustav je javnosti predstavljen te je počeo s radom u svibnju 2021, a cilj sustava je otvoriti se u potpunosti prema građanima, potaknuti ih na sudjelovanje u razvoju Grada, omogućiti im dnevne informacije o financijskom poslovanju te olakšati poslove s Gradom i upravnim tijelima putem sustava OTVORENOG GRADA – na web adresi edubrovnik.hr

Riječ je o središnjem gradskom portalu za pristup javnim informacijama, otvorenim podacima i digitalnim uslugama i servisima grada Dubrovnika koji je podijeljen u tri kategorije: Financije, Digitalni obrasci i Vox Populi.

„Vox Populi – Građani upravljaju Gradom“  ovaj dio sustava inovacije je u poslovanju jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, uz poruku „Budi promjena koju želiš vidjeti u Gradu!“ građani tako mogu promovirati svoje ideje i prijedloge za poboljšanja kvalitete života.

Dio sustava „eDubrovnik – Financije“ omogućuje uvid u sve dnevno plaćene račune odnosno financijske transakcije sa svim poslovnim subjektima s kojima posluje Grad Dubrovnik. Nadalje, za građane ovaj dio sustava omogućuje pristup informacijama o stanju svih vlastitih financijskih obveza prema Gradu Dubrovniku.„eDubrovnik – Digitalni obrasci“ dio je sustava koji će na jednom mjestu nuditi sve obrasce u digitalnom obliku, a isti će se nakon ispunjenja putem istog sustava moći predati na rješavanje, a podnositelj će dokument nakon rješavanja dobiti također u digitalnom obliku.

Sustav Otvoreni grad vrijedan je 429 tisuća bez PDV-a, a razvijen je u suradnji s Hrvatskim Telekomom i tvrtkom Libusoft.

Da je sustav DUBROVNIK OTVORENI GRAD prepoznat potvrđuje i titula najboljeg grada u digitalnoj spremnosti u kategoriji malih gradova, a prema Analizi digitalne spremnosti hrvatskih gradova u 2021. koju je treću godinu zaredom provela konzultantska tvrtka Apsolon. Tome je najviše doprinio upravo dio sustava „Vox Populi – Građani upravljaju Gradom“.

Platforma za građane „Dubrovačko oko“

Grad Dubrovnik pokrenuo je  i platformu „Dubrovačko oko“ kako bi građanima omogućio jednostavnu prijavu, pregled i komentiranje nepravilnosti i problema u Gradu Dubrovniku te zaprimanje povratnih informacija od Grada po pitanju rješavanja njihovih zahtjeva, odnosno prijava. Najveći dio zaprimljenih prijava građana moguće je riješiti brzo, dok je za druge potrebno više vremena, ali sve rješavanju svih prijava pristupa bez odlaganja.

Online preglednik evidencije komunalne infrastrukture Grada Dubrovnika 

(GIS) Novi alat za građane – u njemu je moguće pregledavati, pretraživati, odabirati i iščitati informacije kao što su: naziv i vrsta komunalne infrastrukture, podatci o česticama zemlje na kojima se ta infrastruktura nalazi, podatci o vlasništvu komunalne infrastrukture, ali i druge podatke specifične za pojedinu vrstu infrastrukture. Uvrštena je sva infrastruktura koja je u nadležnosti Grada, poput cesta, javne rasvjete, groblja, igrališta.

Građanima dostupan preglednik građevinskih dozvola – „Dokumenti prostornog uređenja i gradnje“

U cilju transparentnosti rada gradske uprave i otvaranja prema javnosti Grad Dubrovnik na svojim je mrežnim stranicama otvorio za građane preglednik  'Dokumenti prostornog uređenja i gradnje', gdje  je moguće pregledavati i pretraživati, po zadanim kriterijima, lokacijske i građevinske dozvole.

Aplikacija se može pronaći na linku.

Dostupan novi, poboljšani preglednik prostornih podataka Visios Basic

Na ponuđenoj platformi nalaze se noviji katastarski podaci, a uz aktualizirane kućne brojeve, prikazuju se i svi usvojeni prostorno-planski dokumenti itd. Od ostalih poboljšanja ponuđena platforma omogućuje više alata za pretraživanje i prikaz podataka te je neovisna o pretraživaču u kojem se otvara.

Grad Dubrovnik bio je nacionalni prvak u primjeni Smart City rješenja 2019. te najbolji grad u digitalnoj spremnosti u 2021.

„Misija i vizija ove gradske uprave je grad ugodan za život, odgovoran prema svojim stanovnicima, grad koji se razvija održivim smjerom koristeći suvremene digitalne tehnologije u inovativnom i kreativnom gospodarstvu, efikasnoj infrastrukturi, urbanoj mobilnosti, ekološki odgovornom turizmu te zaštiti i očuvanju vrijedne spomeničke baštine“, pojašnjavaju iz grada Dubrovnika na upit ICTbusiness.info.

Projekt Smart parking Dubrovnik

Vrijedan 3,2 milijuna kuna jedan je od najvećih projekata pametnog parkinga na NB-IoT mreži (Narrowband Internet of Things) u svijetu. Postavljeno je ukupno 2.016 parkirnih senzora na parkirna mjesta diljem grada, što ujedno i predstavlja najveću količinu postavljenih senzora ove tehnologije na svijetu u jednom gradu.

Promišljajući daljnji razvoj i urbanizaciju Dubrovnika, gradska uprava nastavlja s razvojem infrastrukturnih projekata s ciljem rasterećenja gradskog središta opterećenog prometnim zagušenjima. Jedna od ključnih investicija je Park 'n' Ride sustav na području Pobrežja, administrativno rubnog gradskog područja. Uključuje uređenje javnog parkirališta za osobna i taksi vozila te autobuse s javnim prijevozom do užeg središta grada, dok za realizaciju gradska uprava namjerava koristiti sredstva iz EU programa za oporavak The Recovery and Resilience Facility.

Cilj projekta je stvaranje novog metodološkog okvira usmjerenog prema planiranju prometnog sustava te planiranju održive urbane mobilnosti što će stvoriti nova rješenja za probleme u prometnom sustavu.

BUS WEB SHOP

Gradska uprava implementirala je tehničko i prometno-tehnološko rješenje u zoni posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre Grada. Postavljena je oprema koja uključuje video nadzor za regulaciju zaustavljanja i parkiranja turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1)  i pokrenuta web aplikacija BUS WEB SHOP putem koje se rezerviraju termini zaustavljanja vozila u zaštićenoj zoni.

APLIKACIJA DUBROVNIK PASS/DU PASS – Digitalna transformacija Dubrovačke kartice

Dubrovnik Pass je ključ koji otvara vrata najznačajnijim znamenitostima grada Dubrovnika i Cavtata omogućavajući vlasniku kartice brojne popuste i uštede u novcu kroz razne pogodnosti.

Novi model DU PASS omogućava jednostavnije funkcioniranje te kontrolu korištenja uključenih sadržaja, ekonomičnije upravljanje sredstvima i vremenom, efektivnije marketinške aktivnosti, kao i nadogradnju, umrežavanje te daljnji razvoj projekta, posebno u smislu upravljanja tokovima posjetitelja.

Ovisno o dužni boravka u Dubrovniku i okolici možete izabrati: dnevnu, trodnevnu i tjednu Dubrovnik Pass.

Dnevni Dubrovnik Pass je jedinstvena ulaznica omogućava besplatan ulaz u devet kulturno – povijesnih znamenitosti, top znamenitosti grada Dubrovnika.

Kupnjom Dubrovnik Passa posjetitelji dobivaju autobusnu kartu omogućava vožnju javnim gradskim prijevozom na području Grada Dubrovnika, a uz trodnevni i tjedni Dubrovnik Pass dobivaju se kuponi za prigradsku vožnju koji se mogu iskoristiti za posjet Cavtatu.

Uz već nabrojene uštede i pogodnosti kupnjom Dubrovnik Passa omogućeno je i korištenje popusta, posebno kreiranih za kupce Dubrovnik Passa u mnogobrojnim restoranima, suvenirnicama, turističkim agencijama.

Aplikacija Dubrovnik Visitor

Grad Dubrovnik već godinama prati podatke o kretanju ljudi u povijesnoj jezgri, a dostupna je i web aplikacija za predviđanje gužvi na odabrane datume. Implementiran je i sustav za uspostavljanje zone zagušenja prometa oko povijesne jezgre Grada, koji uz opremu i inovativno softversko rješenje omogućuje upravljanje prometnim sustavom i automatsku provjeru turističkih autobusa koja podliježu naplati parkiranja na platou Pile.

E-mobilnost

Dubrovnik je i prvi grad u Hrvatskoj koji nudi uslugu stopostotnog električnog sustava car sharinga koji funkcionira kao nadogradnja javnog prijevoza te na ekološki način bez buke i emisije štetnih plinova doprinosi rasterećenju gradske prometne infrastrukture. Trenutno se na osam lokacija nudi 30 vozila. Uz jednostavnost i dostupnost ključna je prednost usluge što se plaća samo stvarno korištenje vozila.

Projekt 3D inteligentnog upravljanja prostorom

Najmoderniji sustav za upravljanje prostornim podacima u formatu 3D i 2D portala. Sustav koji na jednom mjestu sadrži sve evidencije prostorno-planskih podataka, komunalne infrastrukture, imovine i cesta u izvrsnom 3D formatu.

Grad u tri dimenzije višenamjenski je alat jer služi za potrebe planiranja, upravljanja, ali jednako tako i za zaštitu prostora grada. Projekt predstavlja bazu ortofoto snimaka administrativnog područja Grada Dubrovnika, a riječ je o nadogradnji i dopuni postojećeg Geografsko-informacijskog sustava (GIS) Grada Dubrovnika novijim i preciznijim snimkama. Uz nove mogućnosti pregleda i pretrage, 3D prikaze i modernizaciju, unaprijeđeni sustav olakšat će građanima dostupnost informacija i komunikaciju s gradskom upravom.

Inicijativa „WiFi4EU“ – besplatan internet na javnim prostorima

Grad Dubrovnik instalirao je besplatni internet u povijesnoj gradskoj jezgri, na Pilama i u Lazaretima i to koristeći 15 tisuća eura bespovratnih EU sredstava.

U okviru inicijative ,,WiFi4EU - promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama’’, Dubrovnik je jedan od sto gradova u Republici Hrvatskoj koji je putem natječaja osigurao ovu potporu.

Dodijeljenim sufinanciranjem Grad Dubrovnik je izgradio ukupno deset pristupnih točaka za besplatnu bežičnu internet mrežu na javnim prostorima, a izabrane su lokacije gdje će benefit imati i građani i gosti.

Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi.

Projekt „pametna igrališta“

Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o. u okviru projekta Smart City provodi projekt koji obična dječja igrališta pretvara u pametna dječja igrališta. Proizvod kanadske tvrtke Playbiba djecu putem mobilnih aplikacija potiče na povećanu fizičku aktivnost na igralištu.

Oznake su instalirane na pet dječjih igrališta: igralište u Vinogradarskoj ulici u Mokošici, na glavici Babinog kuka, u parku Luja Šoletića u Gružu, igralište na šetnici u Uvali Lapad te onom na Batali. Na svako igralište oznake su postavljene na postojeće sprave, a na drvenu ogradu postavljen je znak pametnog dječjeg igrališta s uputama za korištenje.

Grad Dubrovnik prvi u Hrvatskoj donosi odluku o ograničenju prometa u zoni oko povijesne jezgre, a prvi korak napravljen je samim usvajanjem novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojeg je Hrvatski sabor usvojio u srpnju 2022. godine. Donesenim izmjenama, u koje je uvršten i prijedlog Grada, Dubrovnik će konačno moći regulirati promet na svom području. Primjenom novog zakona, Grad Dubrovnik moći će sustavno regulirati i urediti načine i uvjete ulaza, prometovanja i izlaza svih kategorija vozila u kontaktnoj zoni kako bi se promet optimizirao te, sukladno smjernicama UNESCO-a i Plana upravljanja zaštićenom povijesnom cjelinom, smanjio štetan utjecaj motoriziranog prometa na zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama.

Nacrt Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika predstavljen je javnosti 24. veljače 2023. te je istog dana upućen na javno savjetovanje koje je u tijeku.

Prethodno, u lipnju 2020. godine u zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre ugrađena je potrebna oprema za tzv. zonu zagušenja prometa. Ukupno je postavljeno 10 kamera na potezu od Zagrebačke ulice preko Ulice II. Dalmatinske brigade, do Pila i Ulice branitelja Dubrovnika, a sustav uključuje kompletno softversko rješenje te integraciju s postojećim Bus web shop sustavom.

Uz optimiziranje prometnih gužvi, sukladno smjernicama UNESCO-a i Plana upravljanja, na ovaj način smanjit će se i štetan utjecaj motoriziranog prometa na zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama. Istovremeno, jedan od ciljeva je i potaknuti posjetitelje na korištenje javnog gradskog prijevoza, zbog čega je usluga javnog prijevoza i uvrštena u jedinstveni turistički proizvod Dubrovnik Pass.

Za razvojnu budućnost grada koji je gospodarski pretežno naslonjen na turizam i orijentiran prema održivom i odgovornom upravljanju od iznimnog značaja je integrirani razvojni program Dubrovnik 2030. Program je vizija urbanog razvoja grada u sljedećem desetljeću s jasno definiranim smjernicama i detaljno osmišljenim projektima, a dobio je potporu Vlade Republike Hrvatske te podršku JASPERS-a, Tehničke pomoći Europske komisije, Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj.

Program obuhvaća čak 16 različitih investicijskih komponenti uključujući Park & Ride sustav Pobrežje (koji obuhvaća parking za vozila u neposrednoj blizini centra i prijevoz gradskim autobusima uključen u cijenu parkiranja), rivu i tunel kroz Gruž te uređenje i proširenje Lapadske obale (investicija je u tijeku izvođenja i u cijelosti je financirana EU i nacionalnim sredstvima). Premještanjem motornog prometa u Gružu  ispod razine mora, izgradnjom tunela, oslobađa se i otvara prostor rive s  gradskom tržnicom i pješačkim koridorom, a isti se spaja s Lapadskom obalom koja također dobiva šetnicu i biciklističku stazu.

Nadalje, Grad Dubrovnik već nekoliko godina razvija modele uvođenja električnog brodskog prijevoza (Dubrovački električni brodski tramvaj), a Studija izvodljivosti o uvođenju električnih brodova prema Elafitskim otocima, u sklopu projekta e-LAFITI, završena je te je javno predstavljena. Električna transportna rješenja s niskim emisijama koja povezuju otoke plovilima poput električnih solarnih brodova optimalno su rješenje za kratka putovanja, čime bi se značajno smanjilo zagađenje mora i otoka. Uz novu kvalitetu linijskom pomorskom prijevozu ovakav projekt doveo bi i do disperzije turističkog prometa na otoke i druga područja van gradskog središta.