DIGITALNA TRANSFORMACIJA GRADOVA

Budućnost digitalne transformacije gradova i gradskih poduzeća osigurat će rješenja bazirana na umjetnoj inteligenciji

Budućnost digitalne transformacije gradova i gradskih poduzeća osigurat će rješenja bazirana na umjetnoj inteligenciji
Depositphotos / Ilustracija

Digitalna transformacija i digitalizacija gradskih poduzeća u Hrvatskoj danas je proces u tijeku, a stupanj digitalizacije nalazi se na različitim razinama ovisno o tome o kojem se području i sektoru radi. No, sigurno je da gradovi sve više koriste digitalne tehnologije za poboljšanje svojih usluga. Primjerice, uvođenje digitalnih plaćanja u javnom prijevozu, online platforme za komunalne usluge, korištenje IoT uređaja za praćenje i optimizaciju raznih gradskih funkcija koraci su koji su već poduzeti širom Hrvatske, a primjera je i mnogo više, pojašnjavaju na upit ICTBusiness.info iz Omega Softwarea.

U budućnosti, digitalna transformacija i dalje treba biti usmjerena prvenstveno prema građanima, omogućavajući im lakši pristup informacijama i veću mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka te bržu reakciju gradskih službi na njihove potrebe.

Uzimajući u obzir globalne trendove, za očekivati je da će tehnologije poput umjetne inteligencije i strojnog učenja omogućiti bolju analizu podataka i time doprinijeti stvaranju politika koje su više usmjerene na potrebe građana, dok primjena pametnih tehnologija i integracija IoT uređaja može pridonijeti boljem nadzoru infrastrukture i resursa, što direktno utječe na kvalitetu života.

„U sljedećem razdoblju očekujemo nova rješenja bazirana na strojnom učenju te sve većoj primjeni umjetne inteligencije u svim segmentima poslovanja. Kreativnim pristupom umjetna inteligencija i strojno učenje mogu značajno poboljšati učinkovitost i automatizaciju procesa, omogućujući personalizaciju korisničkog iskustva, lakšu komunikaciju s građanima i optimizaciju operativnih procesa. Zatim, IoT uređaji i rješenja omogućavaju pametnije upravljanje resursima i infrastrukturom te u konačnici i veće uštede. Novi IT sustavi time uvode nadzor energetske potrošnje, pametno upravljanje prometom, i integraciju senzora za bolju kontrolu stanja gradskih usluga i infrastrukture“, tvrde u Omega Softwareu.

U trenutku kada se sve više podataka prenosi i pohranjuje digitalno, posebnu pažnju treba posvetiti računalnoj sigurnosti. Sve komunalne tvrtke i jedinice lokalne samouprave raspolažu s velikom količinom osobnih podataka i nužno ih je adekvatno štititi, a istovremeno moramo paziti i na komunalnu infrastrukturu i zahtjeve koje pred komunalne tvrtke postavlja NIS2 direktiva Europske Unije, smatraju u Omaega Softwareu i dodaju da je ne manje važno i korištenje blockchain tehnologija za povećavanje transparentnosti i sigurnosti u transakcijama i upravljanju podacima čime se povećava i povjerenje u digitalne transakcije unutar gradskih poduzeća.

„Kolanje poslovne dokumentacije kroz sustav ključan je poslovni problem, kojeg u našem slučaju rješavamo našim rješenjem Centrix2. Centrix2 je fleksibilna platforma za uredsko poslovanje koja olakšava pristup dokumentaciji i  povećava efikasnost procesa, a specifični zahtjevi korisnika velikim dijelom mogu se riješiti parametrizacijom sustava, što nam omogućava brzu implementaciju i niske troškove za korisnika. Drugi poslovni problem je integracija različitih poslovnih procesa i funkcija (poput financija, ljudskih resursa, nabave, i upravljanja inventarom) u jedan centralizirani sustav. Takav sustav pruža uvid u sve aspekte poslovanja, udovoljava sve računovodstveno-knjigovodstvene i regulatorne zahtjeve, uz fleksibilno izvještavanje, a sve to pokrivamo našim BGA poslovnim sustavom koji je u cijelosti prilagođen regulativi i specifičnim zahtjevima proračunskog računovodstva.Ništa manje važna su i različita IoT rješenja za pametno upravljanje gradskim resursima, poput upravljanja energijom, pametne rasvjete, upravljanja otpadom i slično. Odgovor na ovo pitanje pružamo korisnicima putem naše IoT Complete platforme za integraciju i upravljanje različitim funkcionalnim područjima pametnog grada (Smart City) kroz jedno okruženje. Temeljne značajke takvog sustava su prikupljanje podataka, izvještavanje, upravljanje procesima i podacima na udaljenim uređajima što rezultira smanjenjem troškova, poboljšanjem usluga i održivom upravljanju resursima“, pojašnjavaju u Omega Softwareu.

Poslovne aktivnosti komunalnih poduzeća najčešće su usko povezane s mnogobrojnim drugim računalnim sustavima pa je sposobnost integracije s različitim poslovnim sustavima i aplikacijama zasigurno važna karakteristika softverskih platformi za gradska poduzeća. Važno je da platforme mogu lako komunicirati s drugim sustavima i podacima, koristeći standarde za razmjenu podataka i integraciju s drugim softverskim rješenjima.

S obzirom na osjetljivost podataka s kojima rade gradska poduzeća, platforme moraju imati visoku razinu sigurnosti i biti usklađene s nizom različitih zakona, pravilnika, odluka i drugih obvezujućih dokumenata.

„Iako su naša rješenja dizajniranja da odmah po implementaciji zadovolje standardne potrebe korisnika, aplikacije trebaju biti dizajnirane kao modularne i skalabilne kako bi se mogle prilagoditi različitim veličinama i vrstama gradskih poduzeća. Upravo je prilagodljivost i modularnost ključan aspekt efikasne softverske platforme, jer se one prilagođavaju specifičnim potrebama različitih vrsta gradskih poduzeća kroz razvoj specijaliziranih modula i funkcija koje su usmjerene na posebnosti svakog sektora. Dio tih funkcija može biti zajednički kada se radi o primjerice prikupljanju podataka ili upravljanju uređajima i senzorima putem IoT platforme, no mogućnost razvoja novih modula omogućava svakom sektoru da maksimalno iskoristi potencijal softverskih rješenja za svoje jedinstvene operativne potrebe“, tvrde u Omega Softwareu.

Od implementacije IT rješenja u gradskim poduzećima očekuje se da provede ciljeve digitalne transformacije koju smo spomenuli, a to je da se unaprijedi kvaliteta usluga prema građanima, poveća efikasnost, transparentnost i odgovornost u upravljanju gradskim poduzećima te da korištenje analitike i podataka u realnom vremenu unaprijedi proces donošenja odluka.

Međutim, ne smiju se zanemariti izazovi koji mogu uključivati primjerice značajna početna ulaganja, kako u smislu financija, tako i u smislu vremena i resursa, zatim upravljanje očekivanjima korisnika koji se mogu rješavati uz adekvatnu obuku zaposlenika koja je ključna za uspješnu adaptaciju.

Tehnički izazovi u implementaciji svakako su i zahtjevne integracije s  postojećim sustavima i suradnja svih partnera koji sudjeluju u izgradnji takvih složenih sustava, te pitanja sigurnosti i privatnosti podataka.

„Svaki projekt implementacije IT rješenja u gradskom poduzeću može postaviti svoje ključne pokazatelje kojima će mjeriti uspjeh implementacije kao što su na primjer smanjenje vremena i resursa potrebnih za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i obrada takvih podataka ili zadovoljstvo građana kroz pružanje bolje usluge. Najčešće koristi koje gradovi ostvaruju kroz korištenje takvih softverskih platformi su efikasnije upravljanja resursima - što direktno dovodi do smanjenja troškova, zatim transparentnost u upravljanju i donošenju odluka - što povećava povjerenje građana u lokalnu upravu te korištenje analitike za preciznije planiranje i informiranije donošenje odluka“, pojašnjavaju iz Omega Softwarea.

Svi podaci koji su uneseni u sustav npr. putem IoT platforme, zatim automatskom obradom ili obradom od strane djelatnika, ili su nastali obradom podataka, temelj su za neko od izvještavanja na temelju kojih gradska poduzeća mogu donositi odluke. Operativnom analitikom gradskom se poduzeću pruža uvid u dnevne operacije, a koji je zatim temelj za optimizaciju resursa i procesa. Financijska analitika proračunskih podataka pomaže u boljem planiranju proračuna i efikasnijem financijskom upravljanju. Analitikom korištenja IT rješenja mogli bismo identificirati područja koja zahtijevaju poboljšanja, a ne manje važno, uz korištenje prediktivnih analitika, koristeći povijesne podatke mogli bismo predviđati buduće događaje, što može biti korisno u planiranju resursa.

„Smart City rješenja igraju vrlo važnu ulogu u poboljšanju efikasnosti i kvalitete usluga gradskih poduzeća budući da tek onime što možemo mjeriti možemo i upravljati. Koristeći na primjer IoT Complete platformu, koju smo uspješno implementirali u općinama i gradovima širom Hrvatske, omogućujemo lokalnim samoupravama upravljanje gradskim resursima kroz automatizaciju i bolji nadzor, posljedično i smanjenje operativnih troškova kroz praćenje potrošnje, a uz adekvatan pristup preciznim informacijama gradska poduzeća imaju temelj za bolje i pametnije odluke“, zaključuju iz Omega Softwarea.