Tko su digitalni nomadi?

Tko su digitalni nomadi?
DepositPhotos

Ako ste ikada željeli uskladiti posao i slobodu, tad je vrlo vjerojatno rješenje za vaše potrebe izabrati poslove namijenje digitalnim nomadima. To su zaposlenici koji rade na daljinu, a istovremeno putuju.

Dakle, ne ovise o jednom boravištu, putuju svijetom i rade ono za što ih se angažira. Najčešće se vežu uz IT sektor - kao programiranje ili razvoj softvera. Naravno, lista je bitno duža, posebno u današnja vremena.

Zato ne čudi da su se digitalni nomadi posljednjih godina umnožili. Pandemija koronavirusa dodatno je sve ubrzala i dovela do izraženijeg rada na daljinu, odnosno, potrebe za njime. Samim time, mnoge kompanije postale su potpuno ili djelomično okrenute takvom modelu rada.

Mnogi su se u tome pronašli. Ponajprije ljudi koji su željeli više od karijere i čiji poslovi ne zahtijevaju fiksnu lokaciju. Jer, digitalni nomadi mogu se preseliti u drugu zemlju ili državu i tamo ostati tjednima ili mjesecima, odnosno, mogu "skakati" na nove lokacije svakih nekoliko tjedana.

Treba znati da su digitalni nomadi samo jedna vrsta radnika na daljinu. Naime, neki su zaposleni na puno radno vrijeme, dok drugi rade honorarno, od projekta do projekta, angažmana do angažmana. Neki, također, imaju svoje poslovanje pa se bave njime na daljinu.

Kao i svi drugi, tako i radnici na daljinu ili digitalni nomadi, imaju klasičan broj radnih sati tjedno, produktivnost im mora biti na nivou, imaju rokove koje moraju poštovati... Ujedno, imaju pravo na godišnje odmore, plaćene prekovremene sate i sve ono što imaju "klasični" zaposlenici.

Razlika je "samo" u tome što digitalni nomadi biraju otkud će raditi i kad će raditi. Nisu fiksno vezani uz lokaciju, poslodavca ili točno određeno vrijeme u danu kad moraju biti produktivni. Naravno, sva ta sloboda nosi odgovornost i ne mogu svi funkcionirati produktivno na taj način, no situacija je pokazala da ljudi rade bolje na taj način i da su izloženi manjem stresu. Što, također, ne čudi.

Osim IT vrsti poslova, digitalni nomadi traženi su u području izdavaštva, obrazovanja, medija i odnosa s javnošću, marketinga... Lista je sve duža, srećom po one koji vole slobodu pruženu u ovakvom načinu života.