POGLED U 2023., OČEKIVANJA OD 2024.

Nove usluge i rješenja FINA-e

Nove usluge i rješenja FINA-e
Dražen Čović, predsjednik Uprave Fine

Protekle godine smo svjedočili ekstremnim događajima koji su ukazali na nikad izraženije klimatske promjene, ali i čovjekov utjecaj na njih. Stoga, ne samo vođenje brige o okolišu, već  ukupna održivost postaje ključni aspekt poslovnih praksi. Uvođenje ESG standarda potiče odgovornost, ali i omogućava poduzećima da prepoznaju slabosti i unaprijede svoj utjecaj na okoliš i društvo. Upravo će transparentnost, koju potiču propisi i inicijative poput Europske Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti, biti ključna za stvaranje održivijeg poslovnog okruženja.

Nedavno primljena nagrada Hrvatske gospodarske komore za najbolje rezultate rejtinga održivosti u kategoriji javne tvrtke, rezultat je Fininog jasnog fokusa, strateških ciljeva te integracije održivosti u sve aspekte poslovanja. Bitno je naglasiti da smo već 2017. započeli s nefinancijskim izvještavanjem, paralelno uvodeći održive prakse u svoje poslovanje. Kako rastemo u svijesti o vlastitom doprinosu okolišu, postaje jasno da su konkretni podaci o utjecaju velikih poduzeća na održivost teško dostupni ili nedovoljno usporedivi. No, spomenuta Europska Direktiva, stupanjem na snagu početkom ove godine, izlazi ususret tom problemu. Od 2025. godine, veliki poduzetnici će imati obvezu objavljivanja izvješća o održivosti koja detaljno prikazuju njihov utjecaj na okoliš, društvena i ljudska prava te načine upravljanja.

Kroz modernizaciju Registra godišnjih financijskih izvještaja, jedne od prvih digitalnih usluga za poduzetnike u RH, kontinuirano radimo na olakšavanju procesa podnošenja podataka. U 2024. će novi sustav omogućiti predaju godišnjih financijskih izvještaja putem aplikacije integrirane u sustav e-Građani, a od 2025. financijski izvještaji i izvještaji o održivosti bit će dostupni i u strojno čitljivom formatu. Ova modernizacija će olakšati dostavu podataka, ali će potaknuti i razvoj novih proizvoda i rješenja u privatnom i javnom sektoru.

U kontekstu svega spomenutog, digitalizacija poslovanja u javnom i privatnom sektoru, koja je Finina strateška odrednica, postaje ključna za postizanje transparentnosti u poslovanju, što je jedan od važnih ciljeva ESG standarda. Fina je jedan od pružatelja usluga Centra dijeljenih usluga te usluga koje čine sastavnice državne informacijske infrastrukture. Sustave e-Građani, e-Poslovanje, e-Ovlaštenja i e-Pristojbe izgradili smo u partnerstvu sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva. Do kraja godine ćemo realizirati projekt uvođenja kvalificiranog udaljenog elektroničkog potpisa koji će omogućiti implementaciju Fininog rješenja za potpisivanje certifikatima u oblaku u veći broj sustava korisnika. Ovo je osobito važno za javnopravna tijela i poslovne subjekte koji komuniciraju s javnopravnim tijelima, te podliježu Uredbi o uredskom poslovanju koja propisuje da sva javnopravna tijela za elektroničko potpisivanje/pečatiranje akata i drugih dokumenata trebaju koristiti kvalificirani elektronički potpis, odnosno kvalificirani elektronički pečat.

Na području digitalizacije realnog sektora, razvili smo brojna rješenja koja poslovnim subjektima omogućuju digitalizaciju poslovnih procesa, pod nazivom Digit.ALL: Fina Arhiviranje i digitalizacija, Fina Digitalni certifikati, Fina Vremenski žig, Fina e-Potpis (različita rješenja za elektroničko potpisivanje), Fina Validator, Fina e-Račun i Fina e-Arhiv. U tijeku je uspostava Fina Faktoring digitalne platforme koja će omogućiti brzo, jednostavno i transparentno obavljanje faktoringa. Platforma je povezana s našim servisom Fina e-Račun, što omogućuje da predmet faktoringa budu e-računi, a integracijom sa servisom Fina Info.BIZ osiguravamo procjenu rizika za kupnju tražbina/e-računa. Ovaj cjeloviti digitalni pristup faktoringu omogućuje brz i jednostavan otkup tražbine, u skladu sa zakonodavnim okvirom i poslovnom praksom kreditnih institucija i faktoring društava.

Također, uskoro ćemo na tržište plasirati novu mobilnu aplikaciju Fina e-Potpis Oblak koja će korisnicima omogućiti jednostavno potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom, koji u potpunosti zamjenjuje vlastoručni potpis. Početkom iduće godine ćemo našim korisnicima omogućiti i virtualno ugovaranje usluge temeljem postupka videoidentifikacije,  čime ćemo postati prvi pružatelj usluga certificiranja u Hrvatskoj koji omogućuje izdavanje certifikata udaljenom identifikacijom.

U suradnji s Ministarstvom gospodarstva RH, Fina je razvila platfomu START za elektroničko pokretanje poslovanja te START Plus za digitalno ishođenje dozvola potrebnih za obavljanje djelatnosti, u sklopu koje smo uspostavili sustav dozvola iz područja klime i zaštite zraka, čime se tvrtkama elektroničkim putem olakšava postizanje njihovih ciljeva održivosti. Kontinuirano širimo svoj portfelj digitalnih usluga, pa smo ove godine tržištu ponudili i uslugu Fina Licitator, za postizanje brze i efikasne prodaje nekretnina, pokretnina i prava putem transparentnog online nadmetanja.

Ovu godinu smo obilježili i uspješnom implementacijom instant plaćanja u eurima na nacionalnoj i prekograničnoj razini, te se iz mjeseca u mjesec očekivano bilježi kontinuirani porast instant transakcija. Sukladno EU regulativama, instant plaćanja na području EU će postati obavezna, slijedom čega će Fina i nadalje unaprjeđivati svoje sustave kako bismo svim svojim korisnicima omogućili provođenje instant plaćanja. Kao nezaobilazan partner državi u provođenju važnih nacionalnih projekata, Fina je ove godine Ministarstvu financija RH pružila podršku za emisiju vrijednosnih papira putem svoje infrastrukture, što ćemo nastaviti činiti i dalje prilikom budućih emisija vrijednosnih papira.

Fina kroz inovacije u razvoj digitalnih rješenja potiče javnopravna tijela i poduzeća na digitalizaciju svojih poslovnih procesa, što ujedno omogućava postizanje transparentnosti i integraciju održivosti u njihovo poslovanje. Navedeno je ključno za opstanak gospodarstva, ali i jedini način da očuvamo resurse za buduće generacije. Naša misija je, kao društveno odgovorna organizacija aktivno podržati ovaj važan cilj te nastaviti doprinositi napretku naše zemlje, društva i gospodarstva.