KOMENTAR: Najjači domaći telekom HT u procesu restrukturiranja

KOMENTAR: Najjači domaći telekom HT u procesu restrukturiranja

Foto: Dražen Tomić / Tomich Productions

Poslovni rezultati najjačeg domaćeg telekom operatera HT-a pokazuju kako je kompanija pod konstantnim pritiskom tržišta i drugih dvaju operatera koji sada ciljaju kupnju Optima Telekoma kojom je HT upravljao nakon predstečajne. Prodaja Tele2 Hrvatska United grupi, koja ulazi s A1 Hrvatska u utrku za Optima Telekom obilježit će naredno telekomunikacijsko razdoblje dok se čekaju frekvencije i prva velika ulaganja u 5G mrežu.

Vratimo se rezultatima HT-a u prošloj poslovnoj 2019. godini koji pokazuju da se dogodio pad prihoda na 7,885 milijardi kuna što je za 0,81 posto manje negoli u poslovnoj 2018. godini. Dobit prije kamata oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) prije jednokratnih stavki nakon najmova u 2019. godini iznosi 2.908 milijuna kuna te je za 4,1 posto niža u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zadržana je visoka marža EBITDA-e nakon najmova na razini od 37,7 posto. Dobit prije oporezivanja prema godišnjem financijskom izvješću pala je 30,4 posto sa 1.293 milijarde kuna na 900,23 milijuna kuna. Ulaganja su na razini 1,9 milijarde kuna uz rast od 4.1 posto.

Za HT je vrlo važno da je EBITDA marža (prije jednokratnih stavki i nakon najma) vrlo visoka iako je niža za 1,3 postotna poena. Ako se pak pogleda posljednji kvartal pad je manji i iznosi svega 0,5 postotnih poena. Istovremeno, EBITDA marža prije jednokratnih stavki, dakle po starim računovodstvenim pravilima kada se nije izbijao utjecaj najma pala je 1,3 postotna poena i to na 42,5 posto. Zanimljivo je da je to pad u odnosu na prilagođenu EBITDA maržu iz 2018. godine, dok je zapravo riječ o rastu u odnosu na izvještenih 41,2 posto.

Što se tiče broja korisnika HT u mobilnoj telefoniji ima isti broj korisnika i to 2,274 milijuna uz pad u segmentu prepaida i to za 5,7 posto, dok je u segmentu post paida odnosno korisnika s ugovorom rasla je 4,2 posto. Štos e tiče potrošnje minuta ona nastavlja rasti na prosječnih 232 minuta mjesečno što je 3 posto više negoli 2018. godine.

Za HT je vrlo značajno da je za 2,8 posto porasla prosječna mjesečna potrošnja (ARPU) što je donijelo po korisniku 70 kuna što je 2 kune više negoli u 2018. godini. Kako je riječ o prosjeku treba pogledati zašto je za HT važno da je rast korisnika s ugovorom nastavljen. Naime, prepaid korisnici trošili su prosječno mjesečno više negoli prije i to 3,9 posto što je u prosjeku 45 kuna mjesečnu. Kada je pak riječ o korisnicima s ugovor prosjek je 87 kuna mjesečno odnosno 1 kunu više negoli godinu dana prije odnosno postotno 0,6 posto.

Zanimljive su brojke što korisnici kupuju i tako je i kod svih drugih telekoma, barem kada se gleda prosjek. Dakle udio korisnika pametnih telefona za HT je tako 70 posto odnosno 3 postotna poena više negoli 2018. godine. U prodaji mobilnih telefona pametni telefoni čine 91 posto odnosno na istoj je to razini kao i 2018. godine.

Kada je pak riječ o HT-ovom tržišnom udjelu u mobilnoj telefoniji on je manji 0.5 postotnih poena i iznosi 44,9 posto, a churn odnosno stopa odljeva korisnika je 2 posto na nivou cijele godine, dok je na nivou zadnjeg kvartala nešto veća i iznosi 3 posto. Za HT je vrlo značajno da je churn ostao nepromijenjen u odnosu na 2018. godinu.

U fiksnoj telefoniji zabilježen je pad broja linija za 4,6 posto na 782 tisuće, ARPU govornih usluga u fiksnoj telefoniji pao je 6,8 posto na 68 kuna mjesečno. Broj korisnika širokopojasnog pristupa internetu povećan je 0,4 posto na 621 tisuću, dok je broj TV korisnika povećan 17,4 posto na 491 tisuću i taj je rast toliko zbog integracije EVO TV-a koji je kupljen od Hrvatske pošte.

Prosječna potrošnja u segmentu širokopojasnog pristupa internetu pala je 5,6 posto na 104 kune mjesečno, dok je u TV segmentu porasla 2 posto na 85 kuna.

I to su brojke koje govore o tome kakav je HT bio u 2019. Sagledavajući tržišno stanje te mogućnosti HT je godinu završio sukladno očekivanja i najavama, a slično predviđaju i za 2020. poslovnu godinu. Iako će kapitalna ulaganja u 2020. biti prema najavama manja za 200 milijuna kuna odnosno iznosit će 1,7 milijardi kuna za očekivati je da će tu mnogo toga ovisiti o tome koliko će brzo krenuti ulaganja 5G mrežu.

Pritom ne treba zaboraviti niti veliki projekt u kojem je HT potpisao 13 sporazuma o partnerstvu u provedbi projekata izgradnje mreže širokopojasnog interneta s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave. Sporazumom se Hrvatski Telekom obvezao da će u naredne tri godine izgraditi optičke mreže koje omogućuju brzine od minimalno 100Mbit/s, i to za 135.000 novih korisnika na područjima gradova i općina diljem Hrvatske.

Prvi kvartal 2020. godine bit će obilježen i restrukturiranjem u kompaniji, dolaskom novog čovjeka na upražnjeno mjesto u Upravi i to s ingerencijama za poslovne korisnike. Odabirom novog čovjeka za tvrtku kćer Combis gdje je također prazno mjesto CEO-a kompanije.

U svakom slučaju za HT će ova godina biti obilježena procesom prodaje Optima Telekoma, projektima u optici i izgradnja 5G mreže kada se za to steknu uvjeti dobivanje koncesija za frekvencijske spektre. Naravno ne treba zaboraviti niti proces restrukturiranja koji je upravo u tijeku.

Još iz kategorije

Kako vam content marketing može pomoći u poslovanju?

Kako vam content marketing može pomoći u poslovanju?

25.03.2020. komentiraj

Content marketing je marketinška tehnika kojoj je u fokusu stvaranje i promoviranje relevantnog sadržaja koji će privući ciljanu publiku, zadržati je i na koncu potaknuti na konverziju.

Inovacija kao pouka korona virusa: idemo WEB 2.0!

Inovacija kao pouka korona virusa: idemo WEB 2.0!

20.03.2020. komentiraj

Mnogi će se zapitati, kakva je veza koronavirusa i WEB 2.0!? Sa stanovišta socijalne inovacije, mislim da je usmjerenost na WEB 2.0 najvažnije što možemo naučiti iz lekcije zvane „koronavirus“. Naravno da toga još nismo svjesni, pa zato ovdje želim eksplicirati „lessons learned“. Te lekcije nisu (samo) epidemiološke, one su društvene. Novosti su možda slučajne, pa je upitno koliko su inovativne, no ako ih postanemo svjesni, možda neke slučajne pojavu možemo pretvoriti u inovativne ideje velikog potencijala.

Je li došao kraj doba lojalnosti kupaca?

Je li došao kraj doba lojalnosti kupaca?

16.03.2020. komentiraj

Pridobiti korisnike ili mušterije iznimno je važno za svako poslovanje, no još je važnije imati odane korisnike i mušterije, ali na tome se nekako manje radi te u tom smjeru automatski poslodavci čine iznimnu grešku. Samo, neki stručnjaci reći će da je to logičan slijed modernog vremena i da je odanost nekom brendu stvar prošlog vremena.