KOMENTAR: HT nastavlja s dobrim izgledima u 2022.

KOMENTAR: HT nastavlja s dobrim izgledima u 2022.
Damir Brkić

Hrvatsko telekomunikacijsko tržište u trećem kvartalu ove godine obilježeno je dobrim poslovnim rezultatima najvećih domaćih telekoma Hrvatskog Telekoma i A1 Hrvatska usprkos trenutnoj gospodarskoj krizi, visokoj inflaciji, problemima s cijenom energenata. Telekomi su uspjeli dobro poslovati što dokazuju u poslovno rezultati HT-a za prvih devet mjeseci.

Pritom ne treba zaboraviti kako je Telemach Hrvatska objavio kako će integrirati Optima Telekom u svoje poslovanje i to već početkom idućeg mjeseca, dok se dogode sve sudske promjene. To je jako važno jer je riječ o konačnoj konsolidaciji tržišta, a HT je rijekom prošle godine u svome poslovanju objavljivao i konsolidirao poslovne rezultate Optima Telekoma zbog provođenja predstečajne nagodbe kojom je dobio pravo upravljanja Optima Telekomom.

Sada na tržištu imamo tri konvergentna velika telekom operatora Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska koji nude sve usluge od fiksne, preko mobilne telefonije, do pristupa internetu i internetske televizije. To je svakako važno kad se promatraju poslovni rezultati HT-a u prvih devet mjeseci ove godine prema kojima se bilježi organski rast, bez utjecaja Optima telekoma i to prihoda 2,8 posto, a dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije 1,1 posto.

To svakako pokazuje kako se HT uspješno prilagodio postojećoj gospodarskoj situaciji i problemima koji na tržištu postoje.  U devet ​​mjeseci 2022. godine najjači domaći telekom operator Hrvatski Telekom bilježi rast organskih prihoda za 2,8 posto na 5,5 milijardi kuna, potaknut kontinuiranim zamahom rasta ključnih fiksnih i mobilnih usluga, kako u Hrvatskoj tako i u Crnoj Gori.

Organska bruto dobit odnosno dobit prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije EBITDA AL  u trećem tromjesečju 2022. godine bila je manja za 2,2 posto, zbog viših troškova energije i inflatornih pritisaka na operativne troškove, dok je gledajući svih devet mjeseci 2022. zabilježen rast od 1,1 posto na 2,2 milijarde kuna, zbog dobrih rezultata u prvoj polovici 2022. godine, pojašnjava se u HT-ovu izvješću.

Organska ulaganja dosegla su 1,1 milijardu kuna, što predstavlja smanjenje od 4,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a prvenstveno je odraz drugačije sezonalnosti razvoja mreže, pri čemu se radi o i dalje daleko najvećim ulaganjima u telekomunikacijskoj industriji, tvrde u HT-u.

HT bilježi rast prihoda od mobilnih usluga 3,3 posto, od fiksnih usluga 0,1 posto, dok se bilježi pad prihoda od sistemskih rješenja za 4,3 posto. Kada se gleda pad ulaganja treba uzeti u obzir da su prošle godine plaćeni frekvencijski spektri za 5G mreže.

Ako se pogledaju rezultati HT-a u Hrvatskoj u prvih devet mjeseci ukupni prihodi pali su 0,2 posto na 5,03 milijarde kuna, dok su prihodi od mobilnih usluga dosegli 1,871 milijardu kuna uz rast od 3,6 posto. U fiksnom segmentu prihodi su rasli 0,1 posto na 1,664 milijarde kuna.

I dalje HT ima odličnu EBITDA maržu koje je pala 0,7 postotnih poena na 39 posto, dok je marža EBIT (dobit prije kamata i poreza) povećana 2,3 postotna poena na 13,4 posto, dok je marža neto dobiti veća 1,4 postotna poena na 10,3 posto.

Isključujući utjecaj doprinosa Optime u 2021., prihodi od sistemskih rješenja smanjeni su za 22 milijuna kuna ili 4,9% uglavnom zahvaljujući HT Grupi u Hrvatskoj (19 milijuna kuna ili 4,3%) uslijed strukturnog pomaka prema profitabilnijim projektima.

Isključujući utjecaj doprinosa Optime u 2021., prihodi od fiksnih usluga porasli su za 2 milijuna kuna ili 0,1%, kao rezultat većih TV prihoda, prihoda od podatkovnih usluga i prihoda od širokopojasnog pristupa, što je nadoknadilo niži prihod od govornih usluga i prihode od ostalih fiksnih usluga.

Isključujući utjecaj doprinosa Optime u 2021., prihodi od mobilnih usluga porasli su za 68 milijuna kuna ili 3,4% uz podršku snažnog postpaid-a i prihoda od posjetitelja, što je nadoknadilo niže prepaid prihode.

Sve to dokazuje kako HT, kao najjači domaći telekom operator, reguliran u dijelu poslovanja, uspijeva poslovati jako dobro, nastavljajući ulaganja i gradeći fiksnu i mobilnu mrežu koje dobivaju nagrade za kvalitetu i brzinu.