AKD nastavlja razvoj kao moderna IT tvrtka

AKD nastavlja razvoj kao moderna IT tvrtka

Unatrag nekoliko godina AKD se transformirao u modernu IT tvrtku, a iz godine u godinu raste broj pametnih rješenja koje AKD nudi tijelima javne vlasti i komercijalnom tržištu, pojašnjava za ICTbusiness.info glavni direktor AKD-a Jure Sertić.

Prema njegovim riječima trenutno AKD sudjeluje u pilot-projektu “DTC - Digital travel credentials“ kojim će Hrvatska biti među prvim zemljama koje će imati implementiranu digitalnu putnu vjerodajnicu na mobitelu.

Kakvim ocjenjujete godinu iza nas?

Godina 2022. je po mnogočemu bila posebna za AKD. Poslovni rezultati su rekordni: uz 17 milijuna eura bruto dobiti, realizirani su svi ključni ciljevi, a usporedo sa zahtjevnim projektnim i razvojnim aktivnostima, realiziran je i niz investicija u tehnologiju i proizvodne pogone kako bi se osigurala tehnološka suverenost tvrtke. Unatoč iznimno velikim problemima u opskrbnim lancima i nestašici poluvodiča, strateškim planiranjem osiguran je kontinuitet poslovanja.

Što je bilo ključno za AKD u 2022. godini?

Unatrag nekoliko godina AKD se transformirao u modernu IT tvrtku. Iz godine u godinu raste broj pametnih rješenja koje AKD nudi tijelima javne vlasti i komercijalnom tržištu. Unatoč nepovoljnim makroekonomskim utjecajima na globalno gospodarstvo, AKD je nastavio širiti svoj portfelj novim poslovnim rješenjima. Uspostavili smo Nacionalni sustav za kreiranje i izdavanje vidljivih digitalnih pečata na obrascu vize, kojim su stvoreni preduvjeti nužni za ostvarivanje ciljeva Vlade RH u kontekstu jačanja sigurnosti schengenskog prostora. U Europskoj uniji prepoznati smo kao lider u interoperabilnim rješenjima sljedivosti u duhanskoj industriji i ribarstvu te rješenjima u integriranom transportu, a realizirali smo i projekt europske kriptomarke te značajne isporuke u bankarskom i fintech segmentu. Trenutno AKD sudjeluje u pilot-projektu “DTC - Digital travel credentials“ kojim će Hrvatska biti među prvim zemljama koje će imati implementiranu digitalnu putnu vjerodajnicu na mobitelu. U sklopu američkog Programa oslobađanja od viznog režima u AKD-u su uspješno obavljena dva evaluacijska posjeta o sigurnosti procesa vezanih uz proizvodnju i personalizaciju identifikacijskih i putnih dokumenata. Pod okriljem inicijative NextGenerationEU i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlade Republike Hrvatske 2021. - 2026. godine u području digitalne transformacije društva i javne uprave realiziran je projekt uvođenja digitalne osobne iskaznice. Taj projekt pridonosi porastu korištenja usluga tijela javne uprave od strane građana, ali i ovlaštenika poslovnih i drugih subjekata, primarno zbog omogućavanja korištenja istih i na mobilnim platformama.

Također, nastavili smo projekt e/m Pečat, e/m Potpis kojim je uspostavljena platforma s elektroničkim uslugama za proces elektroničkog i mobilnog potpisivanja, elektroničkog i mobilnog pečatiranja te provjeru valjanosti elektroničkog potpisa odnosno pečata. Sve navedeno će se koristiti u elektroničkim javnim uslugama i biti dostupno sudionicima u okviru elektroničkog poslovanja tijela državne i javne uprave. Kroz nastavak projekta osigurana je uspostava sustava za izdavanje digitalnih certifikata, usluga izrade i isporuke tehničke i poslovne dokumentacije, priprema i provedba edukacija te daljnje izdavanja službenih iskaznica i udaljenih certifikata tijelima javne vlasti.

Posebno moram istaknuti Certiliu,  AKD-ov brend digitalnog identiteta. Platforma Certilia je otvorena i dostupna, globalno je konkurentna i ona je all-in-one rješenje za vjerodostojan digitalni potpis i sredstvo elektroničke identifikacije najviše razine koje omogućuje i pouzdano udaljeno potpisivanje dokumenata. Kvalificirani udaljeni potpisni certifikat ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis, a Certilia posjeduje pouzdano elektronično potpisno rješenje kojim je digitalni identitet - mobilan i siguran. Certilia ima sve pretpostavke budućeg EU walleta.

Također smo započeli uspostavu Portala središnjeg sustava interoperabilnosti kojim će se na jednom mjestu objediniti informacije sukladno četiri stupa interoperabilnosti,  a kako bi se osigurala razmjena podataka i povezivanja servisa tijela javne uprave i gospodarstva. Ovim Portalom želi se osigurati funkcionalna infrastruktura te ostvariti nužni preduvjeti za digitalizaciju i modernizaciju postojećih ključnih digitalnih javnih usluga koje će biti dostupne svim građanima i poslovnim subjektima te će se unaprijediti postojeća interoperabilnost informacijskih sustava.

Što očekujete u 2023. godini?

U novom okružju koje uključuje i globalizaciju, ali i nesagledive poremećaje na tržištima te promjene u ekonomskim, društvenim i mobilnim potrebama građana pojavljuju se i sasvim novi izazovi. AKD će, kao partner od povjerenja, i dalje imati ulogu pomagati državi pri osnaživanju suvereniteta, a tvrtkama da sačuvaju svoj integritet.  Kako bi sve navedeno bilo uspješno nužno je brzo se razvijati i prilagođavati uz pomoć novih tehnoloških rješenja uz najvišu razinu sigurnosti  i usklađenost s najnovijim standardima i propisima.

Plan je da AKD i u nadolazećem razdoblju nastavi svoj put kao moderna IT tvrtka te stvori platforme za daljnja unaprjeđenja poslovanja i tržišne iskorake. Usvajanjem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sigurnosnih i regulatornih zahtjeva, nastavljamo nuditi proizvode i usluge koji se temelje na high tech ICT tehnologiji.

Već sad radimo na uspostavi i razvoju nove generacije međunarodno certificiranog appleta za novu e-osobnu iskaznicu, kao sredstva za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa. Radimo na unapređenju zaštita putovnice RH s novim dizajnom i suvremenim elementima zaštite od krivotvorenja, razvijamo projekte podrške procesima digitalizacije visokog obrazovanja i zdravstva, a svoje smo resurse značajno usmjerili i prema sektoru mobilnosti i prometa.

Transformacijski procesi u mobilnosti poput digitalizacije, automatizacije ili dekarbonizacije zahtijevaju aktivnu i fleksibilnu reakciju. Preduvjeti za siguran, učinkovit i ekološki prihvatljiv promet postaju sve složeniji, a potrebe različitih ciljnih skupina sve raznovrsnije. Europska komisija teži intenzivnom prikupljanju podataka u prometu i stvaranju  zajedničkog europskog prostora podataka o mobilnosti, a smjer AKD-a je razvijati dinamičnu organizaciju pružatelja usluga u području prometa, koja će uspostaviti digitalnu platformu prikupljanja, upravljanja, zaštite podataka te uspostaviti interoperabilnost koju zahtijeva EK na ovom području.

Pojam upravljanja prometom često se poistovjećuje s povećanjem obima prometa ili boljom protočnošću, no novi ciljevi upravljanja prometom usmjereni su na sigurnost, smanjenje onečišćenja okoliša, održivu i multimodalnu mobilnost kako u putničkom tako i u teretnom prometu. Kako bi sve navedeno bilo moguće, potrebna je digitalizacija i uspostava niza novih i naprednih alata za upravljanje.

Novi oblik protoka informacija, u kojem će sustav cestovnog prijevoza većinu podataka razmjenjivati digitalno u realnom vremenu, a isti skupovi podataka biti dostupni cjelokupnoj državnoj infrastrukturi omogućit će Republici Hrvatskoj, zemlji schengenskog prostora, bolji nadzor nad infrastrukturom i protokom roba.

Budući da su prometni podaci jedni od najvažnijih, ali i najosjetljivijih setova podataka za razvoj države, njenog gospodarstva, ali i sigurnosti, AKD kao tvrtka s najvišim standardom sigurnosti podataka i velikim iskustvom na ovom području može postati centralno mjesto prikupljanja i obrade podataka za cestovni promet, a u budućnosti i za sve ostale vidove prometa.

Kao tvrtka u 100% državnom vlasništvu i partner od povjerenja pratit ćemo regulativu, inovacijske procese, savjetovati po pitanjima provedbe nacionalnih i europskih smjernica i promicati razmjenu i zajedničko učenje između dionika uključenih na nacionalnoj i međunarodnoj razini, istodobno brinuti o organizacijskoj kulturi i razvoju naših stručnjaka sa specifičnim znanjima koji su nam jamac realizacije visoko postavljenih operativnih i financijskih ciljeva.

Nastojat ćemo i dalje svoje kupce i partnere savjetovati, usmjeravati i podržavati pri aktivnom oblikovanju procesa digitalizacije, automatizacije i dekarbonizacije sukladno nacionalnim i europskim smjernicama primjenom novih tehnoloških rješenja te kroz interdisciplinarnu suradnju stvarati dodanu vrijednost kako bi različite aspekte društva učinili održivijim, učinkovitijim i sigurnijim.