PORUKE NISU STIGLE, A BILO JE RAZLOGA ZA NJIHOVO SLANJE

Zakazao sustav vrijedan 8,36 milijuna eura sufinanciran bespovratnim EU sredstvima

Zakazao sustav vrijedan 8,36 milijuna eura sufinanciran bespovratnim EU sredstvima
Jedna osoba je poginula u zagrebačkom kvartu Dugave
Dražen Tomić / Tomich Productions

SRUUK– sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama koji je plaćen ponajviše sredstvima Europske pokazao se neučinkovit jer i kod testiranja svim korisnicima, a trebali su svima, nisu stigle testne poruke upozorenja. Iznimno snažni vjetrovi, kiša, prava oluja pogodila je jučer Zagreb no poruke na mobitel nisu stigle, a oluja je poslije poharala i Slavoniju i Baranju.

Mnogim korisnicima stigle su pak poruke aplikacija za vremensku prognozu na mobitelima ili pak Googleova upozorenja jer oni imaju vrlo sličan sustav ranog upozorenja.  Jer osim SMS poruka kroz novi sustav SRUUK moguće je koristiti push poruke preko Androida za koje treba postići dogovor s Googlom koji se još čeka i pričekati das u novoj verziji Appleovog iOS-a bude i ta mogućnost. Naime, Google tako nešto ima za upozorenje o potresima u nekom pdoručju čija je snaga veća od 4.0. Zanimljivo je da u konačnici se pokazalo da sustav, dakle ne samo tehnički dio ne funkcionira, jer za pojedine nepogode odnosno potencijalne katastrofe i njhovo predviđanje zadužene su različite institiucije ili tvrtke koje još uvijek nisu uvedene u sustav da se zna koje su im zadaće i kada. 

Radarska slika oluje 

 

Radarska slika Europe s najvećom olujom koja je poharala Zagreb, ali i ostatak Hrvatske prema istoku

 

Sve članice Europske unije moraju imati ovakve sustave temeljem Direktive EU 2018/1972, tzv. EECC Direktive. Sustav je razvijen u skladu s europskim direktivama i u suradnji s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP) kako ne bi došlo do neovlaštenog korištenja podataka.

Uputili smo upit u Ravnateljstvo civilne zaštite i Ministarstvo unutarnjih poslova i kada dođu konkretni, javni i opširni odgovori objavit ćemo ih u zasebnom tekstu. Još uvijek nemamo naznake kada bi odgovorili uopće mogli stići.

Pojasnimo što je SRUKK odnosno Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama koji je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, u sklopu specifičnog cilja Jačanje sustava upravljanja katastrofama. Vrijednost projekta je 8,361 milijuna eura, od čega Europska unija sufinanc.

Kako je pojašnjeno na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite SRUUK je sustav koji će doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije i povećanju kapaciteta sustava upravljanja u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj kroz podizanje razine spremnosti Ministarstva unutarnjih poslova, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama, za prevenciju te pravodobne i odgovarajuće reakcije u slučajevima nastanka katastrofe ili velike nesreće uzrokovane prirodnim, tehničko-tehnološkim ili ljudskim faktorom.

Uz to, stanovnici određenog područja Republike Hrvatske, kao i njegovi posjetitelji, u određenom, kriznom trenutku će preko svojih mobilnih uređaja dobiti poruku upozorenja o izvanrednim događajima na tom području, a koji su potencijalna opasnost za živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra ili okoliš, kao što su prirodne nepogode i katastrofe, velike nesreće, epidemije ili ostale vrste kriza. Uz obavijest o opasnostima koje prijete, poruka će sadržavati i mjere koje je hitno potrebno poduzeti, kako bi se negativne posljedice svele na minimum. Uz stanovnike i posjetitelje, obavijest će dobivati i sudionici sustava civilne zaštite krizom zahvaćenog područja, što će omogućiti brži odgovor na krizu i saniranje njezinih posljedica.

Sustav radi na način da se podaci o mobilnim uređajima na kriznom području ažuriraju svakih pet minuta, najmanje područje za slanje obavijesti je područje općine ili grada, a u velikim gradovima gradske četvrti.

Kada je riječ o sigurnosti MUP niti u jednom trenutku ne dolazi u kontakt s podacima koji su mobilni uređaji na kriznom području, tko su im vlasnici niti koji je njihov broj. MUP šalje zahtjev mobilnim operatorima da na željeno područje pošalju određenu poruku, mobilni operatori imaju podatak koji su uređaji na tom području.

Poruke se šalju svim korisnicima mobilnih uređaja, građanima RH i stranim državljanima koji se trenutno nalaze na kriznom području, u svrhu zaštite i spašavanja i nemaju veze s njihovim zaposlenjem, nacionalnom pripadnošću, spolom, vjerom i slično.

Sam razvoj sustava radili su King ICT, GDi i francuski Intersec i to tako da je infrastrukturno rješenje sustava odnosno serverska i mrežna infrastruktura implementirano od strane King ICT-a, nadzorno-upravljački portal, javni portal i mobilnu aplikaciju razvila je tvrtka GDI dok je Intersec implementirao integraciju s mobilnim operatorima.

„Realizacijom ovog velikog i za jačanje sustava civilne zaštite iznimno značajnog projekta, ispunit ćemo zahtjeve javne sigurnosti za upravljanjem kriznim situacijama kroz podizanje razine spremnosti Ministarstva unutarnjih poslova, kao središnjeg tijela u nacionalnom sustavu upravljanja u kriznim situacijama. Sve to omogućeno je kroz sufinanciranje Europske unije, iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, s preko 7 milijuna eura bespovratnih sredstava“, naglasio je ministar Davor Božinović na predstavljanju završetka projekta te dodao kako će ovaj projekt doprinijeti jačanju pozicije Hrvatske kao sigurne turističke destinacije.

„Također želim istaknuti da je ovaj projekt jedan od planirana 82 projekta Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030.g., ukupne vrijednosti 1,8 milijardi eura, koju je Vlada RH donijela u listopadu prošle godine. Realizacijom projekta SRUUK, zasigurno smo korak bliže ka postizanju krajnjeg cilja Strategije - RH otpornija na katastrofe“, istaknuo je ministar Davor Božinović.

Tada je Ravnatelj civilne zaštite Damir Trut naglasio kako je od iznimne važnosti pravovremeno obavješćivanje građanstva o nastanku krizne situacije, jer se na taj način mogu izbjeći potencijalne opasnosti odnosno primiti poruka s uputama za postupanje u ugroženom području.

Što se tiče kriznih situacija koje obuhvaća, Trut je rekao kako će kroz sustav biti moguće poslati upozorenje za svaku situaciju koja ugrožava živote i sigurnost ljudi, okoliša i imovine, a očito je da se u jučer to nije dogodilo (pogledajte galeriju kako je izgledala radarska slika – svijet, Europa, Hrvatska). Vidljivo je da je je to jedna od najvećih oluja u svijetu, ali i Europi.

„Parametri su postavljeni, standardni operativni postupci su pripremljeni, informaciju o događaju daju, kao i dosad, relevantne organizacije, a Ravnateljstvo civilne zaštite kroz sustav 112 kreira poruku na prihvatljiv način i šalje ju prema javnosti“, kazao je 31. svibnja ove godine na predstavljanu SRUUK-a Trut.

Istaknimo još jednom, realizacijom projekta „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama“ (SRUUK) osigurat će se brza i pouzdana komunikacija za  upravljanje kriznim situacijama korištenjem modernih tehnologija.

Uspostava  novih komunikacijskih kanala i unaprjeđenje procesa komunikacije znatno će doprinijeti brzoj i pouzdanoj distribuciji  vjerodostojnih, pravovremenih, točnih i djelotvornih obavijesti o opasnostima i s njima povezanim informacijama. Pravovremenim izdavanjem i distribucijom navedenih obavijesti,  kao bitne komponente cjelovitog sustava za rano upozoravanje,  doprinijet će se podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj.