TV emisija

ICT na Ti: Upravljanje pretplatama u korporativnom svijetu

ICT na Ti: Upravljanje pretplatama u korporativnom svijetu

Span.zone je jedinstvena platforma na hrvatskom tržištu koja svim poslovnim korisnicima omogućava jednostavno, uvijek dostupno i intuitivno upravljanje digitalnim resursima, ističe Valentina Mihovec Ramljak iz Spana.

Prema njezinim riječima Span.zone uključuje automatiziranu nabavu, aktivaciju i upravljanje Microsoftovim licencama i cloud uslugama. Tako će, pojašnjava Valentina Mihovec Ramljak, poslovnim korisnicima span.zone omogućiti digitalno upravljanje svim Microsoft 365, Dynamics 365 proizvodima te Azure Plan i Power Platform servisima. Svakom korisniku putem dashboarda dostupan je vizualan prikaz njegovih digitalnih resursa, a zahvaljujući metrikama koje prate zdravlje cloud servisa i dostupnost resursa te detaljnim izvještajima korisnik može bolje upravljati svojim Microsoftovim licencama i Azure servisima.

„Platforma je namijenjena tvrtkama svih veličina s namjerom da olakša korištenje digitalnih resursa unutar organizacije. Korištenjem span.zone platforme korisnici imaju bolji pregled nad postojećim licencama i uslugama, što im omogućuje potpunu kontrolu i uštedu vremena“, pojašnjava Valentina Mihovec Ramljak i dodaje da „pored toga, automatizacija procesa otvara prilike za optimizaciju poslovanja i smanjenje troškova te personalizaciju korištenih proizvoda“.