Velika ICT analiza poslovanja u 2022. godini

TOP 20 domaćih tvrtki u telekom sektoru prema novostvorenoj vrijednosti

TOP 20 domaćih tvrtki u telekom sektoru prema novostvorenoj vrijednosti
Depositphotos / Ilustracija

Kada se pogledaju poslovni rezultati na domaćem telekomunikacijskom tržištu prema novostvorenoj vrijednosti opet je vidljivo kako su uvjerljivo najveći uvoznici opet domaći telekom operatori Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska.

Prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info, prema visini novostvorene vrijednosti uvjerljivo vodeći je Hrvatski Telekom s 1,67 milijardi kuna uz rast na godišnjoj razini u odnosu na 2021. od 5,47 posto. U posljednjih pet godina od 2018. do 2022. godine imaju pad 3,75 posto.

Na drugom mjestu sa 743,61 milijuna kuna novostvorene vrijednosti nalazi se A1 Hrvatska i pad od 0,78 posto. Na petogodišnjoj razini bilježe rast od 10,1 posto. Na trećem mjestu je Telemach Hrvatska sa 198,64 milijuna kuna novostvorene vrijednosti uz visok pad od 21,36 posto. U razdoblju od pet godina oni bilježe pad od 16,87 posto.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 32 tisuće tvrtki.

 

TOP 20 telekom kompanija prema novostvorenoj vrijednosti u ICT sektoru od 2018 do 2022. godine

 

Tvrtka

2018

2019

2020

2021

2022

YoY 2019/2018

YoY 2020/2019

YoY 2021/2020

YoY 2021/2022

CAGR

1.

HT d.d.

1.947.430.600,00

1.664.856.400,00

1.644.545.900,00

1.584.347.400,00

1.670.995.900,00

-14,51%

-1,22%

-3,66%

5,47%

-3,75%

2.

A1 Hrvatska d.o.o.

505.199.800,00

647.560.300,00

616.157.000,00

749.487.000,00

743.605.200,00

28,18%

-4,85%

21,64%

-0,78%

10,15%

3.

Telemach Hrvatska d.o.o.

415.846.800,00

269.474.000,00

329.238.700,00

252.573.900,00

198.636.200,00

-35,20%

22,18%

-23,29%

-21,36%

-16,87%

4.

Odašiljači i veze d.o.o.

117.775.400,00

129.887.000,00

122.190.000,00

118.401.300,00

106.334.700,00

10,28%

-5,93%

-3,10%

-10,19%

-2,52%

5.

RIZ-ODAŠILJAČI d.o.o.

 

-23.296.200,00

-5.282.300,00

13.450.800,00

86.208.800,00

 

-77,33%

-354,64%

540,92%

 

6.

A1 Towers d.o.o.

     

12.496.300,00

85.690.500,00

     

585,73%

 

7.

ROAMING NETWORKS d.o.o.

   

-46.000,00

4.224.200,00

29.290.600,00

   

-9283,04%

593,40%

 

8.

United Towers d.o.o.

       

28.318.200,00

         

9.

CROATEL,d.o.o.

23.016.200,00

21.388.500,00

22.062.600,00

32.130.700,00

27.725.700,00

-7,07%

3,15%

45,63%

-13,71%

4,76%

10.

Nokia Solutions and Networks d.o.o.

31.536.900,00

30.078.300,00

23.527.000,00

24.738.300,00

27.635.400,00

-4,63%

-21,78%

5,15%

11,71%

-3,25%

11.

Teleperformance HRV d.o.o.

     

497.200,00

24.953.600,00

     

4918,83%

 

12.

ELEKTROKEM d.o.o.

20.422.500,00

33.311.800,00

18.462.300,00

20.864.100,00

24.206.100,00

63,11%

-44,58%

13,01%

16,02%

4,34%

13.

SICK MOBILISIS d.o.o.

9.823.700,00

13.860.100,00

13.774.300,00

16.620.200,00

21.528.700,00

41,09%

-0,62%

20,66%

29,53%

21,67%

14.

PRINTEC CROATIA d.o.o.

18.778.600,00

18.710.100,00

13.869.600,00

17.722.900,00

20.721.700,00

-0,36%

-25,87%

27,78%

16,92%

2,49%

15.

DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o.

835.000,00

3.510.200,00

2.594.500,00

4.314.900,00

11.735.700,00

320,38%

-26,09%

66,31%

171,98%

93,62%

16.

TERRAKOM d.o.o.

7.592.400,00

5.506.500,00

7.309.600,00

9.464.000,00

10.804.400,00

-27,47%

32,74%

29,47%

14,16%

9,22%

17.

HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.

20.002.600,00

10.250.700,00

12.480.300,00

20.599.600,00

10.505.000,00

-48,75%

21,75%

65,06%

-49,00%

-14,87%

18.

AVC d.o.o.

7.370.600,00

8.368.900,00

8.072.700,00

8.933.100,00

9.481.900,00

13,54%

-3,54%

10,66%

6,14%

6,50%

19.

M.T.M. Creator d.o.o.

2.938.800,00

2.579.700,00

2.791.900,00

3.632.300,00

9.051.400,00

-12,22%

8,23%

30,10%

149,19%

32,48%

20.

TELEFONVOD SERVISI d.o.o.

6.171.000,00

6.400.500,00

6.402.000,00

9.100.800,00

8.788.100,00

3,72%

0,02%

42,16%

-3,44%

9,24%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info

 

Godišnji postotni rast/pad TOP 20 telekom kompanija prema novostvorenoj vrijednosti na ICT tržišta za 2021. i 2022. godinu

 

Tvrtka

2021

2022

YoY 2022/2021

1.

HT d.d.

1.584.347.400,00

1.670.995.900,00

5,47%

2.

A1 Hrvatska d.o.o.

749.487.000,00

743.605.200,00

-0,78%

3.

Telemach Hrvatska d.o.o.

252.573.900,00

198.636.200,00

-21,36%

4.

Odašiljači i veze d.o.o.

118.401.300,00

106.334.700,00

-10,19%

5.

RIZ-ODAŠILJAČI d.o.o.

13.450.800,00

86.208.800,00

540,92%

6.

A1 Towers d.o.o.

12.496.300,00

85.690.500,00

585,73%

7.

ROAMING NETWORKS d.o.o.

4.224.200,00

29.290.600,00

593,40%

8.

United Towers d.o.o.

 

28.318.200,00

 

9.

CROATEL,d.o.o.

32.130.700,00

27.725.700,00

-13,71%

10.

Nokia Solutions and Networks d.o.o.

24.738.300,00

27.635.400,00

11,71%

11.

Teleperformance HRV d.o.o.

497.200,00

24.953.600,00

4918,83%

12.

ELEKTROKEM d.o.o.

20.864.100,00

24.206.100,00

16,02%

13.

SICK MOBILISIS d.o.o.

16.620.200,00

21.528.700,00

29,53%

14.

PRINTEC CROATIA d.o.o.

17.722.900,00

20.721.700,00

16,92%

15.

DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o.

4.314.900,00

11.735.700,00

171,98%

16.

TERRAKOM d.o.o.

9.464.000,00

10.804.400,00

14,16%

17.

HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.

20.599.600,00

10.505.000,00

-49,00%

18.

AVC d.o.o.

8.933.100,00

9.481.900,00

6,14%

19.

M.T.M. Creator d.o.o.

3.632.300,00

9.051.400,00

149,19%

20.

TELEFONVOD SERVISI d.o.o.

9.100.800,00

8.788.100,00

-3,44%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info