Velika ICT analiza poslovanja u 2022. godini

TOP 20 domaćih tvrtki u telekom sektoru prema broju zaposlenih

TOP 20 domaćih tvrtki u telekom sektoru prema broju zaposlenih
Depositphotos / Ilustracija

Kada se pogledaju poslovni rezultati na domaćem telekomunikacijskom tržištu prema broju zaposlenih opet je vidljivo kako su uvjerljivo najveći uvoznici opet domaći telekom operatori Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska koji zajedno imaju više zaposlenih od svih u TOP 20. Pritom treba istaknuti kako su HT i A1 smanjivali broj zaposlenih, a Telemach Hrvatska je snažno povećao broj zaposlenih.

Prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info, prema broju zaposlenih vidljivo je da telekom sektor bilježi rast od 1,89 posto na ukupno nešto više od 8 tisuća.

Hrvatski Telekom prošlu je godinu završio s 3261 zaposlenih uz pad na godišnjoj razini od 4,03 posto. U pet godina od 2018. do 2022. godine HT bilježi prosječni godišnji pad od 4,74 posto. Na drugom mjestu s dvostruko manje zaposlenih je A1 Hrvatska koji je 2022. godinu završio s 1584 i padom na godišnjoj razini od 2,7 posto, dok je u pet godina broj smanjen 1,56 posto. Na trećem mjestu je Telemach Hrvatska s 527 zaposlenih i rastom u odnosu na 2021. godinu 7,99 posto. U posljednjih pet godina od 2018. do 2022. godine Telemach Hrvatska bilježi prosječan godišnji rast od 22,24 posto.

Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 32 tisuće tvrtki.

 

TOP 20 telekom kompanija prema broju zaposlenih u ICT sektoru od 2018 do 2022. godine

 

Tvrtka

2018

2019

2020

2021

2022

YoY 2019/2018

YoY 2020/2019

YoY 2021/2020

YoY 2021/2022

CAGR

1.

HT d.d.

3960

4085

4135

3398

3261

3,16%

1,22%

-17,82%

-4,03%

-4,74%

2.

A1 Hrvatska d.o.o.

1687

1907

1644

1628

1584

13,04%

-13,79%

-0,97%

-2,70%

-1,56%

3.

Telemach Hrvatska d.o.o.

236

270

351

488

527

14,41%

30,00%

39,03%

7,99%

22,24%

4.

Odašiljači i veze d.o.o.

292

296

297

295

301

1,37%

0,34%

-0,67%

2,03%

0,76%

5.

ISKON INTERNET d.d.

155

156

160

150

142

0,65%

2,56%

-6,25%

-5,33%

-2,17%

6.

ELEKTROKEM d.o.o.

109

117

122

126

115

7,34%

4,27%

3,28%

-8,73%

1,35%

7.

Teleperformance HRV d.o.o.

     

0

113

         

8.

ROAMING NETWORKS d.o.o.

   

5

27

103

   

440,00%

281,48%

 

9.

Media One d.o.o.

28

41

19

61

84

46,43%

-53,66%

221,05%

37,70%

31,61%

10.

PRINTEC CROATIA d.o.o.

78

83

83

79

81

6,41%

0,00%

-4,82%

2,53%

0,95%

11.

SICK MOBILISIS d.o.o.

47

54

64

73

80

14,89%

18,52%

14,06%

9,59%

14,22%

12.

CROATEL,d.o.o.

66

66

79

78

76

0,00%

19,70%

-1,27%

-2,56%

3,59%

13.

DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o.

17

20

12

33

74

17,65%

-40,00%

175,00%

124,24%

44,44%

14.

UNIS Telecom d.o.o.

 

31

46

53

66

#DIV/0!

48,39%

15,22%

24,53%

 

15.

M.T.M. Creator d.o.o.

25

20

20

25

47

-20,00%

0,00%

25,00%

88,00%

17,10%

16.

VLADO ELEKTRONIKA, d. o. o.

36

42

41

42

44

16,67%

-2,38%

2,44%

4,76%

5,14%

17.

CENTRUS TIM d.o.o.

33

42

43

36

42

27,27%

2,38%

-16,28%

16,67%

6,21%

18.

KOM-SAT d.o.o.

33

29

29

34

42

-12,12%

0,00%

17,24%

23,53%

6,21%

19.

Nokia Solutions and Networks d.o.o.

47

43

43

45

41

-8,51%

0,00%

4,65%

-8,89%

-3,36%

20.

HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.

35

38

39

40

41

8,57%

2,63%

2,56%

2,50%

4,03%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info

 

Godišnji postotni rast/pad TOP 20 telekom kompanija prema broj zaposlenih na ICT tržišta za 2021. i 2022. godinu

 

Tvrtka

2021

2022

YoY 2022/2021

1.

HT d.d.

3398

3261

-4,03%

2.

A1 Hrvatska d.o.o.

1628

1584

-2,70%

3.

Telemach Hrvatska d.o.o.

488

527

7,99%

4.

Odašiljači i veze d.o.o.

295

301

2,03%

5.

ISKON INTERNET d.d.

150

142

-5,33%

6.

ELEKTROKEM d.o.o.

126

115

-8,73%

7.

Teleperformance HRV d.o.o.

0

113

 

8.

ROAMING NETWORKS d.o.o.

27

103

281,48%

9.

Media One d.o.o.

61

84

37,70%

10.

PRINTEC CROATIA d.o.o.

79

81

2,53%

11.

SICK MOBILISIS d.o.o.

73

80

9,59%

12.

CROATEL,d.o.o.

78

76

-2,56%

13.

DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o.

33

74

124,24%

14.

UNIS Telecom d.o.o.

53

66

24,53%

15.

M.T.M. Creator d.o.o.

25

47

88,00%

16.

VLADO ELEKTRONIKA, d. o. o.

42

44

4,76%

17.

CENTRUS TIM d.o.o.

36

42

16,67%

18.

KOM-SAT d.o.o.

34

42

23,53%

19.

Nokia Solutions and Networks d.o.o.

45

41

-8,89%

20.

HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.

40

41

2,50%

Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info