Velika obljetnica

SRCE obilježilo 52. rođendan

SRCE obilježilo 52. rođendan
Dražen Tomić / Tomich Productions

Srce je obilježilo svoj 52. rođendan, a osnovano je 29. travnja 1971. u okrilju Sveučilišta u Zagrebu kao odgovor na potrebe akademske i znanstvene zajednice da se sustavnije i cjelovitije započne s primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju, znanosti, ali i u društvu općenito.

Od svog osnutka Srce već 52 godine gradi modernu e-infrastrukturu i razvija, osmišljava, izgrađuje i upravlja informacijskim sustavima te razvija napredne digitalne usluge kojima omogućava digitalnu transformaciju znanosti i visokog obrazovanja. Utjecaj koji Srce sve ove godine ostvaruje u svom primarnom okruženju – u akademskoj i znanstvenoj zajednici prelijeva se i na hrvatsko društvo općenito, a proaktivnom suradnjom s međunarodnim institucijama i sudjelovanjem u međunarodnim projektima Srce digitalnim mostovima povezuje hrvatski istraživački i obrazovni prostor s europskim.

Danas Srce provodi ukupno 52 poslovne aktivnosti s ciljem pružanja digitalnih usluga, osiguranja stalnog razvoja i pouzdanog rada informacijskih sustava te provođenja inovativnih međunarodnih i nacionalnih projekata i inicijativa. U radu Srca uključenost zajednice u aktivnostima Srca je neophodna, a ona se ostvaruje svakodnevnim i neposrednim kontaktom s krajnjim korisnicima, ali i uključenosti svih dionika, partnera i korisnika u planiranju, izgradnji i politici korištenja uslugama Srca.

Pojedinim uslugama Srca koriste se deseci, pa i stotine tisuća korisnika. Primjeri za to su sustav AAI@EduHr, s više od 900 000 elektroničkih identiteta evidentiranih u imenicima 233 ustanove koje su davatelji identiteta, te Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) i Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) kojima se koristi cijela akademska zajednica – više od 140 000 studenata i više od 15 000 nastavnika i djelatnika visokih učilišta. Značajan je i sustav za e-učenje Merlin na kojem je otvoreno više od 30 000 e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja, a koje održava više od 10 000 nastavnika za gotovo 90 000 studenata što ga čini najkorištenijim u sustavu visokog obrazovanja u RH. Tijekom prošle godine naš Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak dnevno je bilježio prosječno više od 66 000 posjeta, dok je 155 ustanova čuvalo digitalnu građu u svojim digitalnim repozitorijima na platformi Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji). U području znanosti i istraživanja naše usluge naprednog računanja koristilo je 583 znanstvenika i istraživača i 219 istraživačkih projekata. Srce veliku pažnju posvećuje unapređenju digitalnih vještina istraživača, studenata, profesora i zaposlenika ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Tako je prošle godine 9346 polaznika polazilo obrazovne aktivnosti Srca, a bilo je održano 1599 sati nastave tečajeva i radionica uz vodstvo predavača. Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske (CroRIS) tijekom prošle godine bilježio je porast broja prijava, a imenovano je 100 koordinatora i 270 urednika, koji će u narednim godinama doprinijeti rastu sustava zajedno s dosad evidentiranih 2500 aktivnih korisnika. Također u sklopu izgradnje nacionalnog informacijskog okruženja započet je razvoj Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) koji će predstavljati središnji sustav sa sveobuhvatnim, cjelovitim i pouzdanim informacijama o ključnim elementima sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Uz to Srce veliku pažnju posvećuje promicanju načela otvorene znanosti i otvorenog obrazovanja te u okviru Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) s partnerima sustavno radi na kreiranju organizacijskog i tehnološkog okruženja koje potiče i omogućuje otvorenu znanost, a nedavno je od strane Vijeća Inicijative za HR-OOZ usvojen prijedlog Hrvatskog plana za otvorenu znanost.

„52. rođendan dočekali smo s prigodnim rođendanskim poklonom - novom generacijom moderne e-infrastrukture. Završetkom nacionalnog strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) uspostavili smo jedinstvenu nacionalnu zajedničku e-infrastrukturu, izgradili smo mrežu od pet podatkovnih centara u četiri grada, unaprijedili smo, modernizirali i tehnološki uskladili naše dvije usluge Napredno računanje i Virtualni podatkovni centri te uspostavili tim vrhunskih stručnjaka za specijaliziranu podršku znanstvenicima, nastavnicima i studentima u njihovom korištenju. Ovaj, ali i svi drugi rezultati koje smo ostvarili, kao i doprinos koji Srce ostvaruje u akademskoj i znanstvenoj zajednici ali i društvu općenito, zasluga su zaposlenika Srca. Oni svojim predanim radom, stručnim  kompetencijama i znanjima predstavljaju ključ uspjeha Srca. Čestitam im naš zajednički 52. rođendan“, istaknuo je ravnatelj Srca Ivan Marić.

„E-infrastruktura i usluge koje Srce gradi i nudi promišljene su i planirane prema potrebama modernog obrazovanja i istraživanja. Jedino takvim sustavnim i promišljenim pristupom moguće je osigurati stabilnost i daljnji rast usklađen s potrebama zajednice. Srce će nastaviti razvijati zajedničku e-infrastrukturu i digitalne usluge ne samo povezane s nacionalnim, nego i s europskim i međunarodnim sustavima, projektima i inicijativama te osiguravati integraciju hrvatskog s europskim istraživačkim prostorom i europskim prostorom visokog obrazovanja“, zaključuje Marić.