HAKOM pokrenuo postupak javne dražbe 5G frekvencije

HAKOM pokrenuo postupak javne dražbe 5G frekvencije

Foto: DepositPhotos / Ilustracija

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je postupak javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra za mreže pokretnih komunikacija pete generacije (5G) na području Republike Hrvatske. Nadmetanja za pojedine frekvencijske pojaseve provest će se u četiri odvojena postupka (700 MHz, 3600 MHz, 26 GHz te 3600 MHz regionalno). Defnirirane su i početne cijene frekvencijskih spektar koje se kreću  od 45 milijuna kuna po po frekvencijskom bloku od 20 MHz (2 x 10 MHz) na nacionalnoj razini za 700 MHz, 5,25 milijuna kuna po frekvencijskom bloku od 10 MHz na nacionalnoj razini na 3,6 GHz, 7,5 milijuna kuna po frekvencijskom bloku od 200 MHz na nacionalnoj razini za 26 GHz, te individualno određeni iznos po frekvencijskom bloku od 10 MHz na regionalnoj (županijskoj) razini za svaku županiju RH i Grad Zagreb prema tablici za 3600 MHz.

Kao format nadmetanja odabrano je simultano nadmetanje u više krugova – Simultaneous Multi-Round Auction (SMRA), dok će se konkretni smještaj frekvencijskih blokova po ponuđaču odrediti u dodatnom krugu nadmetanja putem zapečaćenih ponuda. Dozvole će se izdati na razdoblje od 15 godina (osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije, gdje već postoje izdane dozvole za različitu tehnologiju od 5G koje vrijede do 2023. te se za ta područja nove dozvole iznimno izdaju na 13 godina). Po isteku razdoblja valjanosti dozvole valjanost je moguće produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.

U borbu kreću sigurno tri domaća mobilna telekom operatora Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska.

Javna dražba će se u potpunosti provesti putem elektroničkog sustava nadmetanja. Sudionici će proći odgovarajuću edukaciju za korištenje odabranog programskog rješenja. Za sudjelovanje se mogu javiti sve zainteresirane strane koje podnesu zahtjev, što uključuje i dostavljanje odgovarajućeg  jamstva za ozbiljnost i valjanost sudjelovanja, koje ovisi o frekvencijskom pojasu i zemljopisnom području za koje se podnositelj javlja.

Zahtjevi za sudjelovanjem podnosit će se od 27. svibnja do 11. lipnja 2021. Glavne faze nadmetanja počet će 12. srpnja 2021. Očekuje se da će se odluka o dodjeli donijeti do kraja kolovoza, što će ovisiti i o samom tijeku nadmetanja.

Frekvencijski pojasevi koji će se ponuditi u postupku javne dražbe su:

•             758-788/703-733 MHz

•             3400-3800 MHz

•             26,5-27,5 GHz

Frekvencijski pojasevi dodijelit će se na nacionalnoj razini, osim frekvencijskog bloka 3400-3480 MHz u pojasu 3400-3800 MHz, koji će se dodijeliti na regionalnoj (županijskoj) razini radi stvaranja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te da bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima omogućila mogućnost izbora.

Za frekvencijski pojas 700 MHz su određene sljedeće obveze pokrivenosti:

1.            Pokrivenost područja 5G signalom određene razine kako bi se osigurala usluga zadovoljavajuće kvalitete na otvorenom prostoru.

2.            Pokrivenost pojedinih transportnih pravaca određenom razinom 5G signala.

3.            Pokrivenost područja koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).

4.            Pokrivenost područja od posebnog interesa koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).

Posljednje dvije obveze podijeljene su u tri grupe obveza od kojih je svaka vezana uz jedan od tri dostupna bloka na 700 MHz za koje će se operatori imati priliku nadmetati.

Za frekvencijski pojas 3600 MHz određen je broj postavljenih baznih postaja u uporabi u određenom vremenskom roku i na određenom zemljopisnom području. Za dodjelu dozvola za uporabu RF spektra u frekvencijskom pojasu 26 GHz nisu definirane obveze pokrivenosti. Za sve frekvencijske pojaseve su ujedno određeni i rokovi u kojima se te obveze pokrivenosti moraju ostvariti.

Podsjetimo, uvođenje mreža pete generacije (5G) jedan je od ključnih čimbenika za omogućavanje dostupnosti širokopojasnog pristupa svim kućanstvima, pouzdanu komunikaciju s malim kašnjenjem (latencijom) i povezivanje velikog broja uređaja. Očekuje se da će 5G stvoriti preduvjete, ne samo za nove usluge u pokretnim komunikacijama, nego i nove usluge i primjene u drugim industrijama kao što su automobilska industrija, zdravstvo, poljoprivreda, turizam, edukacija, mediji i dr. Te mreže konceptualno predstavljaju potpuno novi ekosustav koji ne uključuje samo dionike tržišta elektroničkih komunikacija nego i drugih tržišta.

Obveze pokrivenosti za 700 MHz:

5G obveze pokrivenosti

•             Do 31.12.2025. 95% stanovništva u urbanim područjima,

•             Do 31.12.2025. 25 % ukupne površine ruralnih područja,

•             Do 31.12.2027. 50 % ukupne površine ruralnih područja,

•             Do 31.12.2025. 99 % ukupne duljine autocesta,

•             Do 31.12.2025. 95 % ukupne duljine odabranih željezničkih pravaca.

4G/5G obveze pokrivenosti

•             Do 31.12.2024. 95% stanovništva 60 odabranih naselja,

•             U prve 3 godine nakon izdavanja dozvola 80% ukupne površine 20 odabranih JLS-ova od posebnog interesa,

•             60 naselja i 20 JLS-ova grupirano je u 3 grupe obveza od kojih je svaka povezana s jednim frekvencijskim blokom 2x10 MHz u frekvencijskom pojasu 700 MHz

Obveze pokrivenosti za 3600 MHz:

Obveze – nacionalna razina

•             Do 31.12.2022. u svakoj županiji pustiti u rad najmanje 1 baznih stanica

•             Do 31.12.2025. ukupno pustiti u rad najmanje 200 baznih stanica

Obveze – regionalna razina

•             Do 31.12.2022. u svakoj županiji pustiti u rad najmanje 1 bazna stanica

•             Do 31.12.2024. pustiti u rad najmanje 1 bazna stanica u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji (spektar dostupan nakon studenog 2023.)

Početne cijene u dražbi su definirane u poglavlju 5.3 Dražbovne dokumentacije.

•             700  MHz – 45.000.000,00 HRK po frekvencijskom bloku od 20 MHz (2 x 10 MHz) na nacionalnoj razini.

•             3600 MHz – 5.250.000,00 HRK po frekvencijskom bloku od 10 MHz na nacionalnoj razini;

•             26 GHz – 7.500.000,00 HRK po frekvencijskom bloku od 200 MHz na nacionalnoj razini.

•             3600 MHz – individualno određeni iznos po frekvencijskom bloku od 10 MHz na regionalnoj (županijskoj) razini za svaku županiju RH i Grad Zagreb prema odgovarajućoj tablici;

Još iz kategorije

Više od pola milijarde 5G pretplata do kraja 2021. godine

Više od pola milijarde 5G pretplata do kraja 2021. godine

23.06.2021.

Ericsson predviđa da će broj 5G pretplata premašiti 580 milijuna do kraja 2021. godine, uz oko milijun novih 5G pretplata svaki dan, pokazuju rezultati dvadesetog izdanja Ericsson Mobility Reporta. Rezultati podupiru očekivanje da će 5G postati najbrže usvojena mobilna generacija. Do kraja 2026. predviđa se oko 3,5 milijardi 5G pretplata uz 60 posto stanovništva pokriveno s 5G.

EK proširila dostupan RF spektar za bolji i brži bežični internet

EK proširila dostupan RF spektar za bolji i brži bežični internet

20.06.2021.

Europska komisija je danas donijela Odluku o usklađivanju uporabe pojasa 6 GHz za bežične mreže diljem EU-a čime će se podržati rastući broj uređaja, internetskih aplikacija i inovativnih usluga koje zahtijevaju veću pojasnu širinu i brzinu. Zahvaljujući tome građani i poduzeća moći će uživati u boljim, bržim i stabilnijim Wi-Fi vezama diljem EU-a, među ostalim za videokonferencije, prijenos i dijeljenje sadržaja, telemedicinu ili upotrebu tehnologija proširene stvarnosti.

Njemačka dovodi mobilni signal u ruralna područja uz pomoć novca EU

Njemačka dovodi mobilni signal u ruralna područja uz pomoć novca EU

18.06.2021.

Njemačka je ubrzala planove o postavljanju 5000 odašiljača na područjima s limitiranom pokrivenosti mobilnim signalom nakon što je Europska komisija odobrila financiranje s 1,1 milijardi eura.