Blagi pad prihoda i EBITDA-e obilježili poslovanje Optima Telekoma u 2021. godini

Blagi pad prihoda i EBITDA-e obilježili poslovanje Optima Telekoma u 2021. godini

Optima Telekom Grupa u 2021. u odnosu na 2020. godinu bilježi pad EBITDA-e prije jednokratnih stavki nakon najmova od 7,1 posto što je primarno rezultat većih negativnih utjecaja MSFI 15 i nižeg ostvarenja kapitalizacije vlastitih troškova rada, dok istodobno bilježi pad EBITDA marže od 0,7 postotna poena, pa ista iznosi 27,3 posto. EBITDA je dosegla 118,820 milijuna kuna.

U istom periodu bilježi se smanjenje prihoda za 4,7 posto u odnosu na 2020. godinu, većim dijelom zbog smanjenja prihoda od javne govorne usluge i interneta. Prihodi su tako dosegnuli 434,482 milijuna kuna. Konsolidirana kapitalna ulaganja u 2021. godini iznosila su 77,2 milijuna kuna dok neto gubitak iznosi 2,4 milijuna kuna.

„Tijekom 2021. godine fokus smo stavili na realizaciju naših strateških i operativnih projekata s ciljem očuvanja interesa dioničara, korisnika i zaposlenika te koristim priliku zahvaliti se svim zaposlenicima na izuzetnom angažmanu te pravovremenoj i kvalitetnoj isporuci usluga našim korisnicima“, ističe Boris Batelić, predsjednik Uprave Optima Telekoma.

Prihodi od javne govorne usluge, na razini godine su manji za 10,1 posto kao posljedica općeg trenda na globalnoj razini. U četvrtom kvartalu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe pad od 16,3 posto. Predmetno kretanje rezultat je izostanka pozitivnog utjecaja pandemije COVID-19 2020. godine, u obliku Internet Data (podatkovne) Multimedija Q4 2020 Q4 2021 povećane potrošnje nepokretne elektroničke komunikacijske mreže.

Prihodi od podatkovnih usluga, na razini godine su manji za 5,8 posto U četvrtom kvartalu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe pad od 3,5 posto, a najviše uslijed otkaza usluga jednog većeg međunarodnog kupca u 2020. godini.

„Sa zadovoljstvom pozdravljam ulazak Optime u Telemach i United Grupu. Osnaženi znanjem i širim portfeljem usluga korisnicima ćemo omogućiti konvergenciju mobilne i fiksne telekomunikacijske usluge te još bogatiji i raznovrsniji televizijski sadržaj. Početak je to novog poglavlja u našem poslovanju koje otvara brojne prilike. Zajedno ćemo doprinijeti ostvarenju punog potencijala, a tako osnaženi možemo mijenjati stvari na bolje - na korist gospodarstva, cjelokupne zajednice i svakoga od nas“, zaključuje Batelić.