King ICT u 2021. bilježi rast prihoda veći od 10 posto i stabilnu profitabilnost

King ICT u 2021. bilježi rast prihoda veći od 10 posto i stabilnu profitabilnost
Dražen Tomić / Tomich Productions

Jedan od najvećih domaćih sistem integratora King ICT-a godinu privodi kraju s rastom prihoda većim od 10 posto, zadržanom razinom profitabilnosti, povećanim brojem ukupno zaposlenih, rastom ugovorenih i realiziranih poslova na inozemnim tržištima i znatnim ulaganjima u vlastita platformska rješenja i proizvode.

Poslovni fokus ostao je na potpunoj digitalizaciji ključnih korisničkih poslovnih procesa kroz isporuke vlastitih rješenja i profesionalnih servisa na najmodernijim tehnološkim platformama globalnih proizvođača.

"Uvijek se može bolje, više i brže, ali unatoč tome, poslovnu 2021. ocjenjujem zadovoljavajućom i boljom u odnosu na 2020. Najvažnije je istaknuti da smo uspješno zatvorili sve projekte koji su trebali biti završeni u tekućoj godini na zadovoljstvo naših korisnika. Pokazali smo otpornost općoj fluktuaciji IT radne snage na način da su naši zaposlenici, s novopridošlim kolegama, preuzeli veći udio radnih aktivnosti od planiranog na čemu im od srca zahvaljujem. Oni su najzaslužniji za ukupni rezultat tvrtke", ističe za ICTbusiness.info predsjednik Uprave Plamenko Barišić.

"Pripremili smo potrebnu infrastrukturu za ugovaranje i pružanje usluga u XaaS poslovnom modelu. Novim ugovorima potvrdili smo liderstvo u vertikalnim industrijskim nišama energetike, e-obrazovanja, transporta, poljoprivrede, javne sigurnosti i pametnih gradova. Naša strategija akvizicija ICT niche specijalista pokazala se uspješnom, a nadamo se još nekoliko zaključiti tijekom 2022. Očekujem daljnju potvrdu i profiliranje naše tržišne pozicije, kao jedinstvene tvrtke u jugoistočnoj Europi koja ravnopravno pruža usluge sistemske integracije i sigurnosti, razvoja SW i poslovnog konzaltinga.

Ipak, najvažniji zadatak u 2022. je zadržati postojeće djelatnike kroz podizanje vlastite atraktivnosti poslodavca s novim inovativnim programima za djelatnike. To je istinski jamac postizanja još boljih rezultata i ispunjenja strateških ciljeva", pojašnjava Barišić. Unatoč izazovima koje je pandemija stavila pred čitav poslovni svijet pa tako i IT industriju, iza tvrtke je još jedna uspješna poslovna godina u kojoj smo dokazali stručnost i stabilnost, ali i ojačali ime KING ICT-a na globalnom tržištu, poručuju iz kompanije.

King ICT je uspješno nastavo suradnja s NATO-ovom Agencijom za komunikacije i informiranje, kojim su, kako tvrde, potvrdili internacionalnu konkurentnost tvrtke.

Pritom napominju kako su slijedeći svoju misiju stvaranja digitalne budućnosti, implementirali brojna inovativna ICT rješenja na zadovoljstvo svojih korisnika - kako na domaćem, tako i na stranom terenu.

M&A aktivnostima tijekom 2021., proširen je ekosustav vlasnički povezanih ICT specijalista sa  tvrtkom Omega SW,  čime su, kako tvrde,  još jedan korak bliže ostvarenju vizije najvećeg sistemskog integratora u ovom dijelu Europe, što je pozicija kojoj streme.

Ovom akvizicijom brojka ICT stručnjaka podignuta na više od 700 profesionalaca koji će nastaviti širiti njihov iznimno atraktivan tehnološki i kompetencijski portfelj i bogato iskustvo.

Na rad i poslovanje u uvjetima COVID-19 uspješno su se prilagodili još 2020., što je djelatnicima omogućilo da i u ovoj godini u što boljim uvjetima neometano obavljaju posao, što remote, što iz uredaa uz sve to Kingov Tim za upravljanje kriznim situacijama konstantno je pratio epidemiološku sliku te u prostorima tvrtke organizirao cijepljenje za djelatnike, od kojih se velik broj istom i odazvao.

Lokalno su prisutni na tržištu zemalja Beneluxa i jačaju, kako sami tvrttde, pozicije na regionalnom tržištu. Povećali su  kapacitete i sposobnosti pružanja usluga u XaaS poslovnom modelu i broj servisa na vlastitim platformama koje nude tržištu. Kvaliteta isporuka i zadovoljstvo korisnika najviši su prioritet ugovornih isporuka i managementa, pojašnjavaju iz King ICT-a i dodaju da visoka konkurentnost i  promjenjivost tržišta rada zahtijeva brze prilagodbe i osmišljavanje novih koncepata zadržavanja i privlačenja talenata.

United Grupa u svom poslovanju koristi SAP ERP sustav za podršku poslovnim procesima s ciljem usklađivanja Telemach poslovnih procesa s poslovnim procesima United Grupe, po preuzimanju Tele2, implementiran je rollout postojećeg SAP ERP rješenja United Grupe, a KING ICT je u sklopu projekta uspješno implementirao poslovne procese financija i računovodstva te kontrolinga.

Za Grupaciju Tommy KING ICT je implementirao hibridno e-mail rješenje. Time su na najefikasniji način, tvrde u kompaniji, postojećem e-mail sustavu i poslovnoj komunikaciji osigurane prednosti računalnog oblaka: fleksibilni kapaciteti na zahtjev, ušteda vremena automatizacijom, niži troškovi održavanja i povećana sigurnost poslovanja.

Za Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta završen je i pušten u produkciju SAP HR sustav za upravljanje ljudskim potencijalima. U sklopu projekta podignuta je hardverska i mrežna infrastruktura. Implementacijom ovog sustava integrirani su poslovni procesi upravljanja ljudskim potencijalima i obračuna plaće na svim razinama organizacije te je osigurana jedinstvenost podataka, integracija i digitalizacija procesno-funkcionalnih cjelina vezanih uz praćenje radnog kapitala zaposlenih. Implementacija sustava izvedena je sukladno SAP Activate metodologiji vođenja projekata.

Za Državni zavod za statistiku, KING ICT implementirao je i isporučio aplikaciju za prvi digitalizirani popis stanovništva. Aplikacija je građanima pružila opciju samopopisivanja, odnosno popisivačima omogućila popisivanje građana koji se nisu samopopisali. Osim toga, aplikacija je DZS-u omogućila praćenje i provedbu popisivanja putem izvještajnog sustava uz vizualni pregled korištenjem karti na čemu je radio KING ICT-ov GIS tim. Cjelokupni sustav sastoji se od 3 glavne cjeline: CAWI (Computer Assisted Web Intervju), CMS (Census Management System), CAPI (Computer Assisted Personal Intervju). Tvrtka Undabot sudjelovala je u implementaciji rješenja kao podizvođač.

Za MUP HR ugovoren je projekt Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Cilj projekta je implementacija i uspostava jedinstvenog nacionalnog sustava koji će građane putem mobilnih uređaja pravovremeno upozoravati i informirati tijekom kriznih situacija nastalih djelovanjem prirodnih sila ili čovjeka (požari, poplave, olujne nepogode, biološki ili kemijski incidenti, teroristički napadi). Omogućit će se i planiranje mjera koje je potrebno poduzeti za minimiziranje broja žrtava i materijalne štete. Sustav je baziran na state-of-the-art geolokacijskim i komunikacijskim tehnologijama, a KING ICT implementirat će ga, kao nositelj zajednice ponuditelja, s tvrtkom GDi i francuskim Intersecom, liderom u rješenjima za aktivnost i mobilnost podataka.

U sklopu projekta e-Škole, KING ICT je za CARNET isporučio i implementirao aktivnu mrežnu infrastrukturu te povezao opremu na centralni sustav CARNET-a. Implementirana bežična lokalna mreža omogućuje adekvatnu pokrivenost i kvalitetu signala u školskim prostorijama. Sustav je uspješno implementiran na 774 škole diljem Hrvatske. U tijeku je druga faza programa te je potpisan ugovor koji uključuje dodatnih 870 lokacija osnovnih i srednjih škola s više od 30 učenika i 760 onih s manje od 30 učenika. Nove školske mreže bazirane su na najsuvremenijem Wi-Fi6 standardu.

Za HEP Plin iz Osijeka, završen je i pušten u produkciju SAP sustav za javnu uslugu distribucije prirodnog plina na plinskom distribucijskom području tvrtke HEP Plin, temeljena na najboljoj praksi SAP tehnologije u komunalnoj i energetskoj djelatnosti. Radi se o rješenju koje se sastoji od SAP CRM, SAP ECC core i SAP IS-U sustava integriranog s KING GIS rješenjem Geodata Management i ERP sustavom HEP d.d. Implementacija se provodila sukladno SAP Activate metodologiji te su isporučena SAP standardna industrijska rješenja koja podržavaju navedene djelatnosti.

Za HEP Operatora distribucijskog sustava HEP ODS), tvrtku u sastavu HEP grupe, završen je i pušten u produkciju SAP sustav koji podržava poslovne procese distribucije električne energije za više od 2,5 milijuna korisnika distribucijske mreže te osigurava podršku za rad svih sudionika na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj. Implementacijom ovog on-premise SAP rješenja, baziranom na Industry Solution for Utilities SAP IS-U i SAP ECC komponentama, obuhvaćeni su svi ključni procesi u distribuciji električne energije, praćenju i održavanju distribucijske mreže, pružanju usluga krajnjem kupcu te financijskog praćenja rezultata poslovanja.

Započet je projekt uspostave sustava video nadzora u Gradu Šibeniku, koji označava početak izgradnje sustava „pametnog grada“ Šibenika. Sustav video nadzora će pokrivati prometnice i javne površine grada, a uz izvedbu nadzornog centra, preventivnih radarskih uređaja i stacionarnog sustava izuzimanja slika i meteo podataka, izvesti će se i integracija sa sustavom prometno-komunalnog redarstva grada. Radi se o jednom od najsuvremenijih sustava video nadzora u Hrvatskoj, čija je zadaća očuvanje visoke razine sigurnosti grada. Sustav će u budućnosti služiti i za praćenje turističkih kretanja, smanjenje gužvi i kreiranje održivih turističkih politika.

Za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) KING ICT isporučio je integralni informacijski sustav. Cilj uspostave novog IS-a bio je objediniti i integrirati poslovne procese upravljanja dokumentacijom i poslovnim procesima iz područja financija, logistike i ljudskih resursa. Ovim projektom centralizirani su baza matičnih podataka i sustav za razmjenu podataka. Implementacija sustava izvedena je sukladno SAP Activate metodologiji vođenja projekata, prateći najbolje svjetske prakse.

Za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izrađena je web aplikacija Građevinski dnevnik prilagođena za tablete za elektroničko vođenje građevinskog dnevnika. Ovim projektom povezan je kompletan proces gradnje, od podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, prijave početka gradnje, elektroničkog vođenja građevinskog dnevnika, do samog tehničkog pregleda. Digitalizacijom građevinskog dnevnika, izvođačima radova dokumentacija će biti dostupna uvijek i svugdje i to digitalno potpisana. eGD je visoko integriran sa sustavom eDozvola, eGrađanima, OKP-om, OIB servisom  i svim komorama. Također, ove su godine provedene brojne dorade sustava eDozvola (Praćenje energetskih svojstava zgrada; Prijave početka građenja za jednostavne građevine i radove; Utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku obnove i suglasnost na dokumentaciju u postupku obnove...).

Za Hrvatske vode u tijeku je reinženjering sustava Korištenje voda temeljen na novim tehnologijama te je u završnoj fazi izrada aplikacije za predaju zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole (integracija s Integracijskim sustavom voda (ISV), Geoportalom, DMS-om, Državnom geodetskom upravom i NIAS-om). Kroz sustav eIzravna naplata sada je moguć digitalni potpis rješenja i dokumenta izvršnosti te priprema za slanje na naplatu u FINA-u./p>

KING ICT je za FINA-u izradio skladište podataka, OLAP kocku te ETL (Extract-Transform-Load) proces za poslovno područje „e-Pristojbe“. Implementacija je uključivala uspostavu potrebne infrastrukture, integraciju sa SEP sustavom te migraciju transakcijskih podataka od početka rada sustava uparenih s matičnim podacima. Na ePristojbama je provedena nadogradnja koja uključuje implementaciju navigacijske trake te su svi operativni izvještaji prebačeni i dorađeni za Izvještajni modul.

Za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u tijeku je više projekata. U tijeku je implementacija HR sustava za upravljanje ljudskim potencijalima. U sklopu projekta integrirat će se poslovni procesi upravljanja ljudskim potencijalima i obračuna plaće na svim razinama organizacije te će se osigurati integracija i digitalizacija procesno-funkcionalnih cjelina vezanih uz praćenje radnog kapitala zaposlenih. Projekt je sufinanciran od strane SAFU.

Drugi projekt jest Elektronički sustav upravljanja dokumentacijom. Nakon uspješne implementacije digitalizacije procesa upravljanja dokumentacijom u upravnom postupku, koja je završila prije nekoliko godina, u tijeku je implementacija digitalizacije upravljanja dokumentacijom neupravnog postupka.

U sklopu projekta zamijenit će se stari sustav koji je imao bazu dokumenata bez njihovog digitaliziranog oblika, s cjelovitim elektroničkim sustavom upravljanja dokumentacijom, što će osigurati digitalizaciju, kako novih, tako i postojećih dokumenata u neupravnom postupku te lakšu suradnju između raznih područnih odjela HZMO-a. Tehnički dio projekta izvodi Aktivis, tvrtka-kći KING ICT-a.

Za HŠ pokrenut je projekt za nabavu cjelovitog informacijskog sustava (ERP) i njegovu implementaciju. U realizaciji projekta sudjeluju konzorcijski partneri B4B i KING ICT.Implementacija sustava izvodi se sukladno SAP Activate metodologiji vođenja projekata, prateći najbolje svjetske prakse.

Zamjenom postojećih EMC Centera diskovnih sustava koji su uspješno opsluživali potrebe korisnika više od 8 godina, novim objektnim diskovnim sustavom Dell EMC ECS omogućen je neometan nastavak rada i poslovanja jedne od vodećih osiguravateljskih kuća u Hrvatskoj. Sustav se koristi kao centralno mjesto pohrane osiguravajućih polica koje zakonskim propisima moraju biti pohranjene duži niz godina i nakon što one isteknu.

U bankarskom su sektoru, zbog povećanja poslovanja, radili nadogradnje na postojećim diskovnim sustavima visoke klase i sustavima hiperkonvergirane virtualizacije, ističu u King ICT-u i dodaju da su kreiranjem agilne infrastrukture ostvaruje se neometan rad, a nadogradnja takve infrastrukture prolazi s minimalnim izlaganjima riziku od zastoja poslovanja.

U regiji, implementiran je s ciljem unaprjeđenja sigurnosti na cestovnim graničnim prijelazima, implementiran je sustav za automatsko prepoznavanje registarskih tablica na 42 prijelaza u Bosni i Hercegovini te su  nadograđene postojeće aplikacije za granične provjere. Na prijelaze je postavljeno 212 kamera s mogućnošću prepoznavanja registarskih tablica i države izdavanja, kao i prateća infrastruktura. U skladu s tim, optimizirana je i nadograđena postojeća aplikacija za granične provjere te je proširena novom funkcionalnošću provjere i snimanja vozila koja prelaze državnu granicu. Dodatno na nadogradnju postojećeg sustava, implementiran je kompletan novi modul za napredno izvještavanje (Business intelligence) s mogućnošću kreiranja ad-hoc izvještaja prema specifičnim potrebama korisnika i mogućnošću grafičkog prikazivanja odabranih informacija.

U sklopu izgradnje podatkovnog centra za ZZO KS, nakon izvršenih građevinskih radova na pripremi, pregrađivanju i zatvaranju prostorije postavljeni su sustavi redundantne klimatizacije, kontrole pristupa, stabilnog gašenja i vatrodojave, postavljena je centrala za tehničku zaštitu i nadzor okoline s pratećim senzorima te agregat, instalacije jake i slabe struje, kao i serverski ormari