Raste broj žena koje upravljaju kompanijama

Raste broj žena koje upravljaju kompanijama
Fotolia (ilustracija)

Živimo u svijetu u kojemu je spolna diskriminacija i dalje vrlo česta. Iako se u posljednjih 40 godina takva nejednakost na poslu smanjuje te se omjer mijenja u korist žena, istraživanja pokazuju da je to još uvijek nedovoljno. Kada čujemo za zanimanja kao što su politički vođa ili direktor neke kompanije, odmah nam na um padaju muškarci.

Ovogodišnji podaci Grant Thornton International Business Reporta, koji je obuhvatio 44 države svijeta, pokazuje pozitivne pomake u odnosu na protekle godine. Prisutnost žena u višem menadžmentu je porasla na 24%, odnosno za tri postotna boda više nego u 2012. godini. Na mjestu direktorice ih radi 14% (čak 5 postotnih bodova više nego 2012.), a 19% ih radi u nadzornim odborima. No, te su brojke i dalje nedovoljne i poražavajuće.

Prema izvještaju Svjetske banke iz 2012. godine, koji je u obzir uzeo 60 država svijeta, omjer žena koje studiraju sve više se povećava, a što rezultira povećanjem omjera žena koje dolaze na vodeće pozicije u kompanijama. Posebice je zanimljiv fenomen u Kini gdje su žene na rukovodećim pozicijama u multinacionalnim kompanijama u vodstvu, budući da zauzimaju 51% udjela u odnosu na muškarce.

Međunarodne tvrtke to pojašnjavaju činjenicom da većina kompanija u zemljama u kojima je spolna diskriminacija izražena na svoje čelne pozicije i dalje stavlja muškarce i diskriminira žene, ali da je na tržištu rada sve više iznimno obrazovanih i ambicioznih žena koje se zapošljavaju kod njih. Rezultat toga je da takve multinacionalne kompanije postižu bolji omjer u korist žena jer ih zapošljavaju na tržištima gdje takva diskriminacija ne postoji.

Obrazovanje, talent za upravljanje i fleksibilno radno vrijeme koje nudi sve više kompanija doprinosi boljoj zastupljenosti žena na čelnim pozicijama. U patrijarhalnim društvima (Japan, Južna Amerika) još uvijek i same žene osjećaju da ne mogu biti nadređene većem broju muškaraca. To se posebno vidi u Južnoj Americi gdje je čak i na obiteljskoj razini muž ženi - šef.

U istraživanju o zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama koje je u Hrvatskoj provela pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovalo je 428 poslovno najvećih i najuspješnijih trgovačkih društava u Hrvatskoj. Podaci su pokazali da žene sudjeluju u 23% rukovodećih funkcija visoke razine, dok je samo 19% žena na mjestu članica uprave nadzornih odbora.

Nejednaki položaj u obiteljima je još uvijek odlika našeg društva gdje se od žena očekuje da podnesu veći teret oko odgoja djece i brige za kućanstvo. Putovanja su ženama problem zbog obitelji i izostanka logistike. To žene izravno obeshrabruje prilikom natjecanja za takve rukovodeće pozicije, a koje zahtijevaju veći angažman i dostupnost i izvan radnog vremena.

Ova neodrživa situacija će se morati promijeniti. Žene sve više ulažu u obrazovanje, što pokazuje i podatak da ih u Hrvatskoj ima 67,7% od ukupno obrazovanih sa statusom magistra i specijalističkim diplomama. Unatoč tome u čak 91% svih uprava i 89% nadzornih odbora na čelu su - muškarci.

Kakva je situacija u vašoj kompaniji?