KAKO VI TO RADITE?!

Disciplina vodi do uspjeha

Disciplina vodi do uspjeha
Depositphotos

Nije tajna da su najuspješniji ljudi oni koji su ujedno i disciplinirani. Jer, na taj način svaki dio života može se dovesti do željene kontrole, što otvara vrata uspjeha na poljima koja su nam relevenatna u životu.

Naravno, disciplinu nije lako postići jer poneke prepreke u svakodnevici mogu biti prevelike pa je lako odustati. Kako bi se olakšala ta borba s preprekama i postigla željena disciplina, najbolje je početi s deset osnovnih koraka.

  1. Očekujte frustracije

One se javljaju kad nešto ne možemo ostvariti na željen način, ako uopće i možemo ostvariti. Ali, umjesto da odustanu, disciplinirani ljudi traže nove načine kako uspjeti. To im širi set vještina i izoštrava one postojeće. Na taj način postiže se fleksibilnost i šire horizonti, pa se prilikom pokušaja ostvarenja uspjeha može otkriti nešto novo u vama kao osobi.

  1. Težak rad

Nemojte misliti da išta dolazi olako. Najveći uspjeh iziskuje najviše napora. A on se ne može obaviti bez discipline. Potrebno je odrediti koliko treba spavati, koliko se odmarati preko dana, kojih se užitaka odreći. Težak rad zapravo je sve i ako se može funkcionirati uz njega, tad ste na dobrom putu da vas se nazove discipliniranom osobom, ali i uspješnom.

  1. Zdravlje

Disciplinirane osobe shvaćaju da je zdravlje temelj svega. Bez zdravog načina života nema ni uspjeha. Uz to, natjerati se na vježbu, dobro spavanje i zdravu prehranu iziskuje disciplinu, tako da je put prema i kroz zdrav život sjajna vježba za održavanje discipline u drugim segmentima života.

  1. Mentalni sklop

Disciplinirane osobe svjesne su da pozitivno razmišljanje donosi pozitivne stvari. Zato su konstantno okrenuti mislima prema uspjehu, ne dopuštaju si lutanja ili negativnosti koje bi ih skrenule s puta.

  1. Strpljenje

Ključ svega i odlika discipliniranih osoba. Bez strpljenja nema ništa i teško je dostići takov stanje, u kojem svjesno znamo da ništa ne dolazi preko noći i da ponekad treba čekati bitno duže no što smo očekivali da dođemo makar blizu nekakvog uspjeha.

  1. Volja

Ne kaže se bez razloga da gdje je volja tu je i put. Voljni element je bitan, on pomaže pri slušanju, pri učenju, pri radu, pri čekanju na rezultat. Uz sve to, disciplinirani ljudi voljni su promijeniti mišljenje, način na koji se ponašaju i voljni su predati svoje vrijeme i energiju u cijelom procesu do uspjeha.

  1. Točnost

Disciplinirane osobe cijene svoje i tuđe vrijeme. Ne vole ga gubiti pa uvijek dolaze na vrijeme gdje god treba i očekuju isto od drugih. Uz točnost se lakše bore s prenatrpanim rasporedom i zato ne vole nepotrebna odstupanja.

  1. Organiziranost

Uz disciplinu se nekako najbolje veže pojam organiziranosti. Jer, da bi osoba bila disciplinirana, pa i točna, strpljiva, spremna na odricanja... mora se organizirati u cijelom tom procesu. Sve mora biti na svom mjestu, jasno određeno i zacrtano. Ne zvuči zabavno, ali jedini je način za uspjeh.

  1. Odgovornost

Disciplinirane osobe neće prebaciti odgovornost na druge već će gledati gdje su pogriješile i pokušat će to ispraviti. Odlika discipliniranih osoba je želja da drugi smatraju kako mogu ovisiti o njima.

  1. Snalažljivost

Ponekad nešto nije moguće obaviti na konvencionalan način, ili na neki od načina koji su nam poznati. Pritom na red dolazi snalažljivost, uključenje svega što smo kroz život naučili i okretanje prema rješenju problema. Kod discipliniranih osoba ne postoji ne kao odgovor.