KOMENTAR: Odlični rezultati HT-a u prvih šest mjeseci 2021. godine

KOMENTAR: Odlični rezultati HT-a u prvih šest mjeseci 2021. godine
Damir Brkić / Tomich Productions

Domaći telekomunikacijske operator Hrvatski Telekom nastavio je s vrlo uspješnim poslovanjem u prvoj polovici 2021. Prije svega nastavljena su ulaganja u optičku infrastrukturu i to za 29% više u odnosu na prethodnu godinu, 5G mrežom pokrivenoj više od 2 milijuna stanovnika i 4 puta više gradova u odnosu na 2020.

Kako se očekuje do kraja godine da će 5G mreža krenuti u punom zamahu jer se očekuje da će do kraja kolovoza da ću roku nekih mjesec dana biti dodijeljena i prve frekvencije za pravi 5G može se očekivati da će si domaći telekom operatori HT i A1 Hrvatska te Telemach Hrvatska vrlo brzo krenuti u izgradnju 5G baznih stanica. Uz to Telemah Hrvatska predstoji velika integracija nakon što se čeka dobije odobrenje regulatora oko kupnje Optima Telekoma.

Podsjetimo, Hrvatski Telekom je 10. srpnja prestao upravljati Optima Telekom i tada je završena i prodaja Telemah Hrvatska. To je svakako nova era liberalizacije domaćeg telekomunikacijskog tržište zbog toga što ćemo sada, ako se naravno dogodi odobrenje od strane regulatora, imati čak 3 konvergentna operatora koji će domaćim korisnicima nuditi sve usluge dakle fiksnu i mobilnu telefoniju, pristup Internetu, usluge televizije.

Vratimo se mi ipak rezultatima Hrvatskog Telekoma koji pokazuju rast prihoda 3,4%, rast dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije, deprecijacije za 3,2%.

Ovakvi rezultati HT-a za mnoge će možda biti iznenađujući, međutim cijelo tržište se počelo oporavljati nakon krize 2020. koju je bilježila pandemija i sve je bilo usporeno i mnogo drugačije od onog što su bili planirali.

Ove godine su se telekomi pa tako i HT mogli pripremiti na nešto izvjesni scenarij što će se događati, poglavito zato što je domaći telekomunikacijske regulator odlučio s prošle godine na ovu godinu prebaciti dodjeljivanje 5G frekvencijskog spektra.

Iako je HT-u neto dobit smanjena čak 47,4% riječ je o smanjenju zbog velikih ulaganja ali i povećanju amortizacije ulaganja iz prethodnih godina. Ipak treba reći da se neto dobit povećala na tromjesečno razini znači kada se uspoređuju drugi kvartal 2021. s istim razdobljem prethodne godine.

Ako se pak pogledaju HT-u prihodi raščlanjeno prema segmentima vidljivo je da je segment mobilne telefonije je porastao 8,3% u prvoj polovici 2021. i to na 1,5 milijardi kuna. Istovremeno, prihodi od govornih usluga u nepokretnoj mreži pali su za 4,3% dok su u istom segmentu fiksne telefonije prihodi od širokopojasnog pristupa internetu, televizijskih i podatkovnih usluga porasli čak 5,5% i to na gotovo 800 milijuna kuna.

Kako tvrde u HT-u prihodi od pokretnih telekomunikacija bili su veći zahvaljujući solidnom komercijalnom zamahu posebno u području usluga s ugovorom i prodaju uređaja. Nešto manje prihodi od prepaid usluga kompenzirani su povećanjem prihoda od roaminga.

HT bilježi rast broja korisnika u mobilni telefoni to za 4,9% na 1.3 milijuna korisnika. Prosječni prihod u mobilnoj telefoniji za korisnike s ugovorom  na mjesečnoj razini po korisniku povećan za 3,5% na prosječnih 100 kuna mjesečno.

Ako se pak u mobilnoj telefoniji pogledaju korisnici bez ugovora njihov broj je smanjen za 2% nas 972 tisuće. Zanimljivo je da ipak su prihod po korisniku bez ugovora povećani za 1,8% na prosječnih 39 kuna mjesečno.

U segmentu fiksne telefonije bilježi se rast od 10,3% pretplatnika televizijskih usluga na 533 tisuće na kraju prvih 6 mjeseci 2021. U to su ubrojeni i korisnici na IPTV platformama kao i korisnici EVO TV usluge.

Broj korisnika širokopojasnog pristupa Internetu za HT je ostao stabilan uz minimalno povećanje od 0,3% na ukupno 734 tisuće korisnika. Pritom je zabilježen pad u veleprodaji od 6%, ali u maloprodaji odnosno u rezidencijalnom segmentu je povećanje od 1,4% tako da HT sada korisnika širokopojasnog pristupa internetu ima 630 tisuća. U segmentu govornih usluga u nepokretnoj mreži bilježi se pad od 3,8%, kako tvrde u HT-u prije svega kao posljedica tržišnog trenda zamjene nepokretnih telekomunikacijskih usluga pokretima i IP uslugama.

Za HT je prvih šest mjeseci poslovanja bilo odlično, rezultati su čak i iznad očekivanja, a ono što je za kompaniju i najvažnije je da su nastavili su ulaganjima, očekuje se brza ekspanzija 5G mreže i nove usluge koje će omogućiti brzi Internet kao što je nedavno predstavljen FWA (Fixed Wirelss Access) koji je namijenjen manje urbanim i ruralnim područjima. Tu je naravno i daljnja izgradnja optičke mreže.