INOVACIJA … „Flipped Classroom“ – Case Study

INOVACIJA … „Flipped Classroom“ – Case Study

Foto: Dražen Tomić

U prethodne dvije kolumne:

prikazao sam generalni „landscape“ primjene ove napredne metode poduke u svijetu i Hrvatskoj. Najkraći optimistički zaključak je:

Potencijal primjene Flipped Classroom (FC) u Hrvatskoj je golem! Zaključak je takav zato što nije nađeno da se metoda primjenjuje igdje službeno/redovno. Ta konstatacija vrijedi  za sva predavanja u jednom predmetu, bilo u osnovnim i srednjim školama, bilo na fakultetima/visokim školama. Usporedbe radi, www.khanacademy.org ima preko tri milijuna pretplatnika koji koriste gotovo 5.000 snimljenih lekcija školskog gradiva kao podlogu za FC poduku.

Dobio sam dosta osobnih komentara na moje članke o inovaciji u smislu:

„To je teoretiziranje, gdje Vi sami inovirate!?“.

Izazov ovakvih komentara prihvaćam. FC je dobar playground za pokušaj inoviranja u praksi. U ovom slučaju se radi o kolegiju „Upravljanje inovacijom“ na Visokom učilištu Algebra u Zagrebu.  Za početak evaluirajmo inovacijski potencijal ideje uvođenja FC-a u službenu/redovnu nastavu. Evaluacija se radi jednostavnom NAF+CC metodom:

 • Novelty (razina novosti): svjetski gledano to nije nikakva novost, no u Hrvatskoj u praksi nije poznato da FC primjenjuje itko službeno/redovno. Dakle, proglašavanje FC novošću je opravdano i u cilju razbijanja mantre da je samo izum ili patent inovacija: i imitacija preuzimanjem iz drugih prostora može biti i te kako korisna održiva novost = inovacija!
 • Atractivity (privlačnost): ovdje imamo tri aspekta „privlačnosti“ koje treba analizirati:
  • Za nastavnike: je li to korisno za njih? Oni moraju uložiti određeni napor da promijene stil predavanja. Moraju obrnuti dosadašnji redosljed  aktivnosti. Prije predavanja dati studentu gradivo, u fizičkoj učionici ne predavati ex cathedra, nego moderirati aktivnosti studenata. Konačno ne ocjenjivati napamet naučeno gradivo, nego angažman i njegovu uspješnost. Ishod je privlačan za nastavnike primarno zbog boljeg sudjelovanja studenata („Uključi me – znat ću“ po Konfuciju!)
  • Za studente: moguće je mnogo više angažmana prije predavanja, veća je suradnja s kolegama, samostalno se istražuje gradivo. Privlačno zato što će student lakše steći znanja korisna u životu i profesionalnom radu a pri tom izbjeći stres ispita napamet naučene građe. Ne manje važno je što se student privikava na angažman u samostalnom i timskom radu.
  • Za obrazovnu ustanovu: Primarno je ovdje interes uz otprilike isti napor dobiti značajno bolji output – ishode učenja. Zadnje, ali ne najmanje važno: time se ostvaruje značajna konkurentska prednost u odnosu na ustanove koje rade samo na klasičan način!
 • Feasibility (izvedivost): Jedan od problema FC-a je forsiranje snimanja predavanja na video clipovima i korištenje specijaliziranog SW za upravljanje FC-om. Ovaj Case Study će pokazati da se i bez tog dodatnog napora, koji odbija nastavnike, može provesti FC – redovno i službeno!
 • Compliance (usklađenost s propisima): Tu uistinu imamo problem zato što se radi o metodi koja nije prepoznata kao službeno odobrena u našem obrazovnom sustavu. Pogotovo treba riješiti problem kako motivirati studente bez da im angažman u FC ulazi u sustav ocjenjivanja. Naime, izvanispitne provjere znanja se redovno kreću u rasponu 10-25%. Ako obrazovna ustanova odobri da to bude 60% ili 80%, onda su studenti motivirani na angažman u FC-u!
 • Cost (trošak): Imamo dvije vrste dodatnih utrošaka za FC:
  • Nastavnici najčešće odbijaju dodatni napor u snimanju videa i korištenju specijaliziranog FC software-a. Jednostavniji način opisan u Case Study takav dodatni napor za pripremu FC-a smanjuje na 1-2 sata po predavanju. Unatoč tome ne treba zanemariti otpor i napor u prihvaćanju (bilo kakve) promjene. Zato i u Algebri  imamo slab odaziv nastavnika na samu raspravu o FC, a kamo li na sudjelovanje u radionici za implementaciju FC-a.
  • Studenti: Službeno u kolegiju studenti imaju obvezu samostalno raditi 120 sati! U klasičnoj nastavi koja završava ispitom, to je uglavnom učenje za rješavanje testova ili polaganje usmenog ispita. Umjesto toga, značajan dio se u FC pristupu ocjenjuje na osnovi angažmana, dakle student je „uključen“ tijekom cijelog trajanja kolegija.

­­­­­­­­­JESTE LI ZNALI kako se na www.khanacademy.org za potrebe FC-a učenici dodatno animiraju u video lekcijama pomoću namjerno učinjenih grešaka? Pogledajte lekciju 62 OVDJE:

Učenici su posebno motivirani naći grešku u nekoj od opcija, u ovom slučaju je ista načinjena pogrešnim prepisivanje 11,550.00 à 11,500.00. Učenici pažljivije gledaju video jer znaju da mogu profesora „uloviti“ u greški. O tome izvještavaju online, a usput se dobro pripreme za gradivo koje će na primjerima dalje prorađivati u grupama u učionici uz mentorstvo profesora.

Case Study „Flipped Classoom“ u Algebri:

U Algebri je u lipnju 2017. prof. Keith Dayton s Indiana sveučilišta (SAD) prikazao način predavanja po FC metodi i tamošnja iskustva. Iako su bila dva termina predavanja, manje od ½ nastavnika je uopće prisustvovalo tim predavanjima, po ovoj anketi:

Njihov „take-away“ s predavanja je bio ovakav:

Oko 80% koji su bili na predavanju doživljava FC pristup pozitivnim i tih 10-ak anketiranih se izjasnilo zainteresiranima za primjenu FC-a. Manje od polovice zainteresiranih se prijavilo za seminar o mogućoj primjeni FC-a u svojem predmetu.

Ove brojke govore najviše o osobnoj spremnosti na promjene, dakle vrijedi ona ranije izrečena teza o osam neprijatelja inovacije:

„Najveći je onaj deveti, njega možete vidjeti u ogledalu!“.

Kako bih kolege uvjerio u prednosti i izvedivost FC-a sam u svojem kolegiju „Upravljanje inovacijom“ na Algebri od zimskog semestra 2017. uveo redovnu primjenu FC-a za sva predavanja. To je načinjeno na „frugal“ način – da se podsjetimo – to je „siromašna inovacija“. Ona se ravna maksimom: „Napravi ono što trebaš s onime što imaš!“:

 • bez video uradaka, gradivo se studentima daje unaprijed na osnovi objave prezentacija uz minimalne prilagodbe
 • bez specijaliziranog SW za FC, platforma je na raspolaganju i svima dobro poznata – facebook.

Uvodno su nakon prvih FC predavanja ocijenili što misle o ovakvoj metodi poduke:

Vidimo da je svih šest studenata odgovorilo da im se FC sviđa onako kako je postavljen, bez želje za ikakvim promjenama! Dakle, inicijalni rezultati su pozitivni. O tome kako je to postignuto i kako se dade primijeniti u drugačijim uvjetima, više u ovoj kolumni naredni ponedjeljak.

 

Dr.sc. Miroslav Mađarić
Nezavisni inovacijski konzultant

Još iz kategorije

INOVACIJA … angažman i participacija građana

INOVACIJA … angažman i participacija građana

22.05.2018. komentiraj

LiquidFeedback i CitizenLab su odlične platforme za pomak demokracije od čisto reprezentativne (19. stoljeće!) prema oblicima primjerenijim 21. stoljeću. Takva je društvena inovacija lako ostvariva postojećim tehnološkim rješenjima, prije svega inačicama mreža socijalnih medija.

Pet stvari koje zaposlenici rade, a zbog kojih ćete biti hakirani

Pet stvari koje zaposlenici rade, a zbog kojih ćete biti hakirani

21.05.2018. komentiraj

Zbog opće digitalizacije korporativnih sustava stvoren je virtualni svijet bez granica, gdje se odvija kontinuirana razmjena podataka pohranjenih u korporativnim mrežama. Ovaj način poslovanja pridonio je njegovoj učinkovitosti, ali je također povećavao rizik od krađe i iskorištavanja tih podataka. U prilog tome govore i rezultati istraživanja tvrtke Clico, za područja sigurnosti, umrežavanja i upravljanja, prema kojima će vjerojatnost da će vaša tvrtka biti hakirana u prvoj godini osnivanja biti gotovo stopostotna!

INOVACIJA … CitizenLab rješenje

INOVACIJA … CitizenLab rješenje

16.05.2018. komentiraj

U prošloj smo kolumni vidjeli kakvo rješenje za neposredn(ij)u demokraciju nudi https://liquidfeedback.org/ . U međuvremenu se dosta rasplamsala rasprava o „nomologiji“ a što koji termin zapravo znači. U raspravi je osobito istaknut odnos između predstavničke i „sudjelujuće“ demokracije, odnosno izvedenice iz stranih pojmova: reprezentativna i participativna demokracija.