Od platnog prometa, preko digitalnog novčanika do prvog izdavatelja Mastercard kartica

Od platnog prometa, preko digitalnog novčanika do prvog izdavatelja Mastercard kartica

Foto: DepositPhotos / Ilustracija, Dražen Tomić / Tomich Productions

Aircash je institucija za elektronički novac, s dozvolom izdanom od Hrvatske narodne banke te upisana u središnji registar koji vodi European Banking Authority (EBA), slijedom čega je ovlaštena pružati usluge povezane s izdavanjem elektroničkog novca na području cijele Europske unije.

Kako za ICTbusiness.info ističe Tea Ćurković-Fabijanić zadužena za compliance, status Aircasha kao EU licencirane institucije za elektronički novac rezultat je opsežnog procesa licenciranja koji se zapravo odvio u dvije faze.

Naime, Aircash je započeo s radom kao institucija za platni promet uz bazičnu uslugu novčane pošiljke, da bi potom uslijedio i postupak licenciranja za instituciju za elektronički novac, čime je omogućen širok spektar usluga i širenje poslovanja, pojašnjava Tea Ćurković-Fabijanić.

„Licenciranje zahtijeva regulaciju u svim segmentima, kako za dobivanje same dozvole za rad tako i kontinuirano dalje u poslovanju. Tu govorimo o uvjetima vezanima za organizaciju društva, tj. institucije, gdje se moraju zadovoljiti brojne pretpostavke. Zatim imamo uvjete koji su usmjereni na stabilnost i sigurnost u financijskom smislu – od visine temeljnog kapitala pri osnivanju i potom održavanje regulatornog kapitala te ono što je najvažnije korisnicima, zaštite njihovih novčanih sredstava“, objašnjava Tea Ćurković-Fabijanić.

Nadalje, kao institucija za elektronički novac u sklopu usklađenosti implementirali su i održavaju visoke standarde u domeni sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te su sve razine poslovanja usklađene s mjerodavnim propisima – od razrade internih politika i postupanja usmjerenih na otklanjanje i minimiziranje potencijalnih rizika, preko detaljne regulacije odnosa s poslovnim partnerima i korisnicima, do sveobuhvatnog praćenja tijeka platnog prometa koji se odvija preko sustava, i to od ishodišta do odredišta.

“Jedan od uvjeta je i uspostava i održavanje optimalne razine sigurnosti same IKT infrastrukture Aircash aplikacije te upravljanje operativnim rizicima tog segmenta. Zaključno, održavamo redovitu i transparentnu komunikaciju s nadležnim tijelima, što uključuje redovita i izvanredna izvještavanja te općenito suradnju“, pojašnjava Tea Ćurković-Fabijanić.

Osim inicijalnih zahtjeva za dobivanje dozvole, te domaćih i europskih propisa implementiranih u svakodnevno poslovanje, tu su još i razne smjernice i preporuke međunarodnih financijskih organizacija, koje odražavaju nove mjere i standarde sigurnosti i regulacije u segmentu platnog prometa, elektroničkog novca i digitalnih plaćanja te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a gdje Aircash uvijek nastoji takve nove mjere i standarde učinkovito implementirati u vlastito poslovanje. Također, osim „praćenja“ propisa, Aircash aktivno sudjeluje i na stvaranju nove regulative u svijetu digitalnih financija i u radnim skupinama na europskoj razini, ističe Tea Ćurković-Fabijanić i dodaje da što se tiče suradnje s Mastercardom, tu smo konvergirali iz dva smjera, odnosno usklađenosti s propisima koji se primjenjuju na Aircash kao instituciju za elektronički novac i zadovoljavanja pravila u ulozi izdavatelja jedne kartične sheme, što je svakako bilo zanimljivo.

Vezano za kartice Kristina Bahunek iz odjela za kartice ističe kako je Aircash prva i jedina institucija u Hrvatskoj koja izdaje Mastercard kartice, a koja nije banka.

“Mastercard je prepoznao našu ideju kao zanimljiv proizvod za tržište, a posebno kroz inovaciju u načinu distribucije kartica prema korisnicima, uz planove širenja i u druge zemlje Europske unije. Prednost je prepoznata i u dinamičnosti, brzini i kreativnosti što su glavne karakteristike Fintech kompanija. Slijedom toga, Aircash je postao partner s međunarodnom tehnološkom kompanijom Mastercard te tako stekao status izdavatelja Mastercard kartica za područje cijele Europske unije“, ističe  Kristina Bahunek.

Cijeli proces stjecanja statusa izdavatelja kod Mastercarda trajao je godinu dana, gdje je onboarding bio iznimno zahtjevan. Uz usklađenost s lokalnim i europskim regulativama koje propisuju nadležna tijela, postoje mnoga pravila koja postavljaju i same kartične sheme. „Uključenost svih timova unutar Aircasha, posebno IT i Compliance odjela, bili su nužni kod integracije i djelovanja prema definiranim propisima i pravilima. Nadalje, u svakodnevnom poslovanju provodi se i aktivno praćenje i implementacija novih standarda koji se odnose na različite segmente poslovanja, a naglasak je dan na višim sigurnosnim zahtjevima, što je od iznimne važnosti i institucijama i korisnicima“, ističe Kristina Bahunek.

Prema njezinim riječima i Aircash i Mastercard žele osigurati praktičan, siguran i pouzdan način plaćanja. Kao rezultat nastala je Aircash Mastercard kartica – spoj Aircash mobilnog novčanika i Mastercard kartice.

Upravo suradnja s Mastercardom omogućila je da kroz karticu, i Aircash novčanik bude dostupan diljem svijeta, na milijunima lokacija. Time Aircash postaje sredstvo plaćanja u cijelom svijetu i to je definitivno smjer u koji idemo.

“Veliko nam je zadovoljstvo raditi s Mastercardom, tako da nastavljamo našu suradnju jer želimo zajedno graditi i razvijati ovu priču“, zaključuje Kristina Bahunek.

Proces razvoja Aircash aplikacije, a vjerujem i sličnih aplikacija, je zbilja složen te u procesu sudjeluju experti iz nekoliko područja kako bi finalan proizvod bio najbolji sa svih aspekata, objašnjava voditelj odjela razvoja Branimir Petrušić.

Prema njegovim riječima u početku samo tržište, odnosno naš projektni tim prepozna potrebu na tržištu te predstavi inicijalnu ideju tehničkom odjelu i dizajnerima. Kroz nekoliko iteracija se definira MVP proizvoda u suradnji sa svim odjelima, te se inicijalni proizvod pušta na tržište, tvrde Petrušić.

Što se tiče sigurnosti, budući da se ipak radi o novčanim transakcijama, brinemo se da je na najvećoj mogućoj razini, a kako bismo to postigli, imamo tim za sigurnost koji verificira svaku izmjenu na sustavu te daje sigurnosne preporuke u razviju i implementaciji istih, objašnjava Petrušić i dodaje da kako imaju više od 200.000 korisnika, veliku ulogu u razvoju aplikacije ima dizajn/UX tim koji radi  što jednostavnije sučelje za krajnje korisnike.

„Vjerujem da će se sustavi poput našega nastaviti razvijati, u budućnosti biti još složeniji ali i sveprisutniji. Danas su ljudi, a pogotovo mladi dosta orijentirani mobitelu, te im ovakvi sustavi približavaju i pojednostavnjuju svijet plaćanja. Također očekujem i da će biti sve više sustava koji rješavaju jedan ili više nedostataka u tradicionalnom načinu plaćanja, slanja novca i ostalih transakcijskih aktivnosti“, zaključuje Petrušić.

Integracija s Mastercardom podrazumijeva izradu nekoliko komponenata kako bismo imali minimalni set funkcionalnosti za rad kartice, objašnjava Ivan Špeh pomoćnik za Business Integrations i dodaje da je prvo je bilo potrebno napraviti proces naručivanja kartice odnosno izrade kartice.

„Nakon toga smo napravili sustav (host) koji radi obradu odnosno autorizaciju samih transakcija te se povezuje s procesorom kartičnog plaćanja. Spajanjem na postojeći ACS sustav za autentifikaciju online transakcija smo zaokružili cjelinu povezivanja sa sustavima Mastercarda te je još bilo potrebno povezati i uklopiti cijeli proces u našu mobilnu aplikaciju kako bi proces za krajnje korisnike bio što jednostavniji“, pojašnjava Špeh.

Prema njegovim riječima u nekoliko kratkih crta sam proces ne djeluje kompliciran, ali svaka komponenta mora zadovoljiti sve zahtjeve i proći kroz sve predviđene testove Mastercard kako bi bila spremna za produkciju.

Navedeni sustav je dosta modularan i lagano se mogu dodavati drugi tipovi kartica kao što su poslovna  ona za tvrtke ili kreditna ako se ikad odlučimo ići u tom smjeru, zaključuje Špeh.

Još iz kategorije

Huawei se obvezao do 2025. omogućiti pristup internetu za više od 100 milijuna ljudi u ruralnim krajevima

Huawei se obvezao do 2025. omogućiti pristup internetu za više od 100 milijuna ljudi u ruralnim krajevima

30.11.2022.

Huawei Technologies pridružila se Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU) i njihovoj “Partner2Connect” inicijativi kako bi internetom povezala 120 milijuna ljudi koji žive u ruralnih krajevima svijeta, već do 2025. godine.

Kibernetički kriminalci sve češće koriste metode glasovnog phishinga za proboje sustava

Kibernetički kriminalci sve češće koriste metode glasovnog phishinga za proboje sustava

28.11.2022.

Kibernetički kriminalci u sve  se većoj mjeri okreću prema hibridnim metodama phishing napada koji kombiniraju e-mail i glasovne forme poznate kao 'vishing' ili 'voice/glasovni phishing'. Na taj način uspijevaju se probiti u korporativne mreže kako bi postavili temelje za ransomware ili neke druge hakerske napade vezane uz krađu podataka.

Dnevno se bilježi i do sedam milijuna kibernetičkih napada

Dnevno se bilježi i do sedam milijuna kibernetičkih napada

26.11.2022.

Kibernetički napadi su sve brojniji i intenzivniji, dnevno se bilježi čak do sedam milijuna kibernetičkih napada. Motivi ovih napada su razni – od financijskih iznuda, krađa podataka pa sve do kontrole vitalnih resursa. Vrijeme u kojem živimo i ratovi kojima, nažalost, svjedočimo više ne uključuju samo konvencionalno oružje, već i puno sofisticiranije, kibernetičko.