EK priprema nova pravila za kibernetičku sigurnost

EK priprema nova pravila za kibernetičku sigurnost
DepositPhotos

Proizvođači raznih povezanih uređaja mogli bi se suočiti s kaznama do 15 milijuna eura ako se ne pridržavaju novih pravila kibernetičke sigurnosti koje je predložila Europska komisija. EK je objavila nacrt Zakona o kibernetičkoj otpornosti koji ima za cilj povećati sigurnost povezanih uređaja i softvera koji se prodaju diljem Europske unije.

Prema nacrtu, proizvođači će morati preuzeti odgovornost za sigurnost proizvoda tijekom cijelog životnog ciklusa. Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, istaknuo je da mnogi hardverski i softverski proizvodi ne podliježu nikakvim sigurnosnim zahtjevima. „Kada je u pitanju kibernetička sigurnost, Europa je jaka onoliko koliko je jaka njena najslabija karika, bilo da je riječ o ranjivoj državi članici ili nesigurnom proizvodu duž lanca opskrbe.“ Breton je primijetio da je svaki nezaštićeni uređaj, od računala i pametnih telefona do igračaka i automobila, potencijalna ulazna točka za kibernetički napad.

Kazne za kršenje novih pravila bit će oštre, s kaznama za najteža kršenja do 15 milijuna eura ili 2,5% globalnog godišnjeg prihoda, što god je veće. Tvrtke bi također mogle biti kažnjene do 10 milijuna eura ili 2% prihoda za manje ozbiljne prekršaje, dok bi se one koje daju netočne, nepotpune ili obmanjujuće informacije mogle suočiti s kaznama do 5 milijuna eura ili 1% prihoda. Europski parlament i Vijeće sada će ispitati nacrt. Nakon usvajanja, tvrtke i države članice imat će dvije godine da se prilagode novim zahtjevima.