Novi podatkovni centar HR-ZOO-a u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj

Novi podatkovni centar HR-ZOO-a u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj
Dražen Tomić / Tomich Productions

Najveći od podatkovnih centara HR-ZOO-a je podatkovni centar koji se nalazi u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj, prostire se na 1.317 m2, a kapacitet mu je više od 60 IKT ormara za poslužitelje. U prostoru računalne hale trenutno se nalazi 20-ak IKT ormara, a do kraja 2022. godine u prostoru računalne hale biti će smješteni napredni IKT resursi za koje su nedavno potpisani ugovori o nabavi. Ukupna vrijednoist projekta je 196,8 milijuna kuna, dok je od toga 85 posto EU financiranja odnosno 167,28 miliujuna kuna.

Brojni kompleksni tehnički sustavi, koji su sastavni dio podatkovnog centra, osiguravaju ispunjenje svrhe podatkovnog centra - a ta je da se podaci sigurno čuvaju i da su korisnicima dostupni u bilo kojem trenutku 24 sata dnevno 365 dana u godini bez obzira na utjecaj bilo kakvih vanjskih faktora poput nestanka električne energije u širem području, potresa ili drugih nepogoda.

„Podatkovni centri dugoročno osiguravaju adekvatne prostorne uvjete za smještaj naprednih računalnih i spremišnih resursa te uz mrežnu povezanost predstavljaju temeljni element nacionalne e-infrastrukture HR-ZOO nužne za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske “, ističe Ivan Marić, ravnatelj Srca i voditelj projekta HR-ZOO.

Podatkovni centar na Borongaju podijeljen je u „toplo-hladne zone“ na način da je prostor s toplim zrakom koji „ispuštaju“ poslužitelji fizički odvojen od ostalog prostora čime se ostvaruje ušteda na električnoj energiji.

Sustavi napajanja električnom energijom, kao jedan od najkritičnijih infrastrukturnih sustava, izvedeni su s težnjom postizanja sustava otpornog na greške u radu (engl. fault tolerant), s maksimalnom servisibilnošću te mogućnošću testiranja pojedinih podsustava bez potrebe za prekidom u radu podatkovnog centra.

U cilju osiguranja energetske učinkovitosti i uštede električne energije koristi se „free cooling“ sustav hlađenja koji omogućava da se u zimskim periodima za hlađenje rashladnog medija koristi vanjski zrak, zbog čega ne mora raditi rashladni agregat, što pozitivno utječe na smanjenje troškova električne energije.

Podatkovni centar napaja se iz dvije različite elektroenergetske grane kako bi se postigla višestruka razina sigurnosti napajanja. Snaga elektroenergetskog priključka je 1.100 kW, s mogućnošću povećanja za 600 kW.

Za opskrbu električnom energijom izgrađena je nova transformatorska stanica 10(20)/0,40 kV, 2x 2.000 kVA te pripadajući srednje naponski kabelski vodovi. Ugrađena su dva transformatora, jedan na strani A i jedan na strani B, koji su smješteni u transformatorske komore optimalnih dimenzija na dva profilna nosača.

Kao pričuvni izvor napajanja električnom energijom ugrađeno je agregatsko postrojenje snage 1.250 kVA. Kritični potrošači (IKT oprema te kritična infrastrukturna oprema) napajaju se preko uređaja za besprekidnog napajanja snage 750 kVA. U svakom ormaru u računalnim halama instalirane su „pametne energetske letve“ koje služe za napajanje IKT opreme i preko kojih se može lokalno i daljinski mjeriti potrošnja opreme po ormaru.

Sustav hlađenja potpuno je redundantan i izvedena su dva dvostruka, potpuno neovisna cjevovoda, sa svojim izmjenjivačima i frekventno reguliranim pumpama u strojarnici. Rashladnu energiju osiguravaju tri rashladnika vode od 250 kW u N+1 konfiguraciji.

Za potrebe povezivanja podatkovnog centra na javnu telekomunikacijsku mrežu dograđena je postojeća kabelska kanalizacija Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj. Optički kablovi ulaze u objekt iz dvije neovisne trase. Između podatkovnih centara HR-ZOO-a uspostavlja se mrežna infrastruktura koja osigurava povezivanje podatkovnih centara u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Spiltu kapacitetima od 100 Gbit/s. Osim širokopojasne okosnice znanstvenog i akademskog oblaka HR-ZOO spojem na čvorišta mreže GEANT na dvije lokacije u Zagrebu osigurat će se povezivanje nacionalne e-infrastrukture s e-infrastrukturama u Europi i svijetu.

Širokopojasna mrežna infrastruktura sastoji se od dva sloja: fizičkog / transportnog sloja kojim se uspostavljaju fizičke veze između lokacija sjedišta i logičkog / servisnog sloja mrežne povezanosti kojim se uspostavljaju mrežne usluge za potrebe korisnika HR-ZOO. Lokacije podatkovnih centara povezane su poštujući principe robusnosti tako da svaki element mreže ima redundanciju, čime se osigurava pouzdanost, ali i skalabilnost što podrazumijeva mogućnost budućeg nadograđivanja sučelja i mrežnih uređaja s ciljem proširenja kapaciteta ili spajanja novih korisnika.

Protupožarni sustav namijenjen za gašenje vatre - Novec 1230, ekološki je plin koji radi po principu „gušenja“ vatre. Sve tehničke sobe s poslužiteljima imaju senzore koji detektiraju plamen i tada kreću s ispaljivanjem, odnosno gušenjem vatre. Kontinuirano se provodi analiza kvalitete zraka u prostorima podatkovnog centra što omogućava pravovremenu detekciju mogućnosti izbijanja požara što unaprijed alarmira stručnjake na potrebnu provjeru situacije i poduzimanje potrebnih zaštitnih mjera.

Osim različitih detektora i senzora pokreta, cijeli je prostor iznutra i izvana pod videonadzorom, a ulazna vrata su sigurnosna. Svi podatkovni centri biti će spojeni na centralni sustav za nadzor infrastrukture koji će u realnom vremenu prati temperaturu, vlagu, iskorištenost električne energije i drugo. U nadzorno operativnom centru tim stručnjaka nadzire rad svih sustava bez prekida 24/7. Svi tehnički sustavi su izvedeni u redundanciji čime se osigurava njihova neprekinutost rada, a time i neprekinutost usluga iz kataloga HR-ZOO krajnjim korisnicima i to na razini Tier 2 čime je ovaj podatkovni centar među najboljima u Europi.

Osnovne karakteristike podatkovnog centar na Borongaju

Bruto površina (m2)

1.317

Ukupno IKT ormara / instaliranih

66/36

Projektirana snaga DC-a (kW)

1.100

Snaga instaliranog DA-a (kVA)

1.250

Snaga instaliranog UPS-a (kVA)

750

 

Nositelj projekta: Srce

Oznaka: KK.01.1.1.08.0001
Vrijednost projekta: 196.802.438,11 HRK
EU sufinanciranje: 167.282.072,40 HRK
Razdoblje provedbe: 1.7.2017. - 1.9.2021.

Projekt predviđa uspostavu mreže 5 podatkovnih centara na lokacijama:

HR-ZOO OS - Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni kampus;

HR-ZOO RI - Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni kampus Trsat;

HR-ZOO ST - Sveučilište u Splitu, Sveučilišni kampus Visoka;

HR-ZOO ZG1 - Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce;

HR-ZOO ZG2 - Sveučilište u Zagrebu, Znanstveno-učilišni kampu Borongaj

Osnovne karakteristike podatkovnog centar na Borongaju

Bruto površina (m2)

1.317

Ukupno IKT ormara / instaliranih

66/36

Projektirana snaga DC-a (kW)

1.100

Snaga instaliranog DA-a (kVA)

1.250

Snaga instaliranog UPS-a (kVA)

750