Konferencija „D Days“ - Budite u toku sa novim rješenjima u digitalnom svijetu

Konferencija „D Days“ - Budite u toku sa novim rješenjima u digitalnom svijetu
DepositPhotos

Digitalna konferencija „D Days“  pod nazivom „Digitalizacija zemalja JIE - povratak u budućnost“, održat će se 30. rujna  i 1. listopada u hotelu „Kardial“ u Tesliću.

„D Days“  konferencija je zamišljena kao hibridna platforma (kombinacija on line i prisustvovanja sudionika  „uživo“) putem koje bi donosioci odluka u privatnom i javnom sektoru stekli saznanja o trenutnim trendovima, izazovima, tehnologiji i inovacijama u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Ukoliko bi epidemiološka situacija onemogućila održavanje konferencije uživo, događaj ćemo u potpunosti  organizirati on line.

Konferencija treba dati uvid u to koja se napredna rješenja mogu trenutno i u okviru postojećih tehnoloških i zakonodavnih okvira implementirati radi unaprijeđenja produktivnosti, kvaliteta javnih i komercijalnih usluga, smanjenja potrebne radne snage, unaprijeđenja kontrole i upravljanja, ali i kako izrađivati strategije digitalizacije za budućnost. Kombinacija uvodnih predavanja, studija slučaja, intervjua i panel diskusija definitivno bi trebala na inspirativan način zainteresirati sve sudionike konferencije. Novi pogledi, znanja i kontakti ostvareni na konferenciji sigurno će doprinijeti širenju uvida što se može učiniti već danas i  koje organizacije i kompanije nam mogu u tome pomoći (financijski i tehnički).

Konferencija će biti mjesto za razmjenu znanja, a fokusirat će se na:

  • digitalnu transformaciju privrede i poljoprivrede
  • digtalizaciju javne uprave
  • e-payment
  • e- commerce
  • digitalizaciju obrazovanja
  • umjetna inteligencija, itd.

Konferencija je namjenjena:

  • direktorima privatnih i javnih kompanija
  • rukovodiocima u javnoj upravi (ministarstva, agencije i sl.)
  • gradonačelnicima i načenicima lokalnih zajednica, kao i načelnicima u lokalnim administracijama za sektore financija, privrede, prometa, komunalnih usluga, lokalnog ekonomskog razvoja, IT-a i dr.
  • operativcima koji implementiraju projekte u svojim organizacijama kao što su: IT kompanije, MSP, bankama i osiguravajućim društvima, online trgovinama i dr.

Više informacija vezanih za konferenciju možete pronaći na stranici www.digitalnakonferencija.ba