Važnost ulaganja u optičku infrastrukturu

Važnost ulaganja u optičku infrastrukturu
Shutterstock / Ilustracija

Singapur se ponovno pojavio kao vodeći u Omdijinom Indeksu globalnog razvoja optike 2022., s maksimalnim rezultatima u sedam od devet metrika. U stopu ga slijede Južna Koreja, Kina, UAE, Katar i Japan. Hrvatska se nalazi na 52. mjestu.

Svi teritoriji u vodećem klasteru imaju koristi od snažnih nacionalnih širokopojasnih planova s ​​ambicioznim ciljevima vezanim uz usluge ultra velikih brzina. Povijesno gledano, nekoliko inače visoko razvijenih širokopojasnih zemalja koji su rangirani niže u indeksu optičkih vlakana imalo je tendenciju da pate od manje jasnih ili ambicioznih nacionalnih planova, pružajući slabije poticaje operaterima za ulaganje.

Međutim, dijelom zbog krize izazvane COVID-19 koja je pokazala koliko su širokopojasne mreže važne, vlade sada jačaju svoje ciljeve vezane uz širokopojasni pristup i povećavaju svoj fokus i ulaganja u infrastrukturu temeljenu na optičkim vlaknima.

„Ulaganje u optiku bitna je metrika koju vladine institucije i drugi dionici trebaju pratiti. Kao tehnologija širokopojasnog pristupa, optičko vlakno pruža optimiziranu, vrlo održivu i kvalitetnu uslugu sklonu budućnosti. Ova vrhunska razina kvalitete ključna je za razvoj budućih digitalnih usluga i aplikacija u svim vertikalama. Uz povećanu učinkovitost koja potiče veće inovacije, dokazano je da brzi širokopojasni pristup ne pokreće samo zadovoljstvo potrošača, već i nacionalne ekonomske pokazatelje kao što su BDP i produktivnost. Samo maksimiziranjem ulaganja u pristup sljedeće generacije zemlje mogu optimizirati svoj potencijal rasta, a tehnologija optičkih vlakana ključna je za to ulaganje,“ rekao je direktor istraživanja Michael Philpott.